Lovu zdar!

Tento plnofarebný, slovensko-anglický katalóg vydaný k výstave „Lovu zdar!“, ktorá sa konala v Reprezentačných sálach v termíne 22.9.-20.11.2011, nie je iba obyčajnou dokumentáciou vystavených diel...

Lovu zdar! obalka

Autor: Mag. phil. Omar Mirza

Tento plnofarebný, slovensko-anglický katalóg vydaný k výstave „Lovu zdar!“, ktorá sa konala v Reprezentačných sálach v termíne 22.9.-20.11.2011, nie je iba obyčajnou dokumentáciou vystavených diel. Autor vizuálnej podoby katalógu Marek Kianička v ňom ponúka na 64. stranách svojský pohľad na kurátorom Omarom Mirzom vybrané diela a posúva ich do nových súvislostí.

Výstava „Lovu zdar!“, situovaná do obdobia jelenej ruje, ponúkla divácky atraktívny pohľad na súčasné vizuálne umenie, v ktorom majú ručiace jelene, poľovnícke trofeje, prírodné výjavy a podobné žánrové motívy stále čo povedať, a to veľmi aktuálnym, humorným i ironickým jazykom.

Výstava mala viacero významových rovín vychádzajúcich z fenoménov ako trofej, poľovačka, lovecká vášeň, preparovanie živočíchov, gýč, domáce majstrovanie, vzťah človeka k prírode, či vzťah medzi divákom, dielom a jeho tvorcom.

Cena: 2,- €

Vydala: Nitrianska galéria 2011, ISBN 978-80-85746-54-9