Let’s Dance

Plnofarebný, slovensko-anglický katalóg dokumentuje na 32. stranách výstavu Let's Dance umeleckého dua JC Mountain Schmied...


Let’s Dance
Autor: Omar Mirza

Plnofarebný, slovensko-anglický katalóg dokumentuje na 32. stranách výstavu Let’s Dance umeleckého dua JC Mountain Schmied (Juliana Irene Smith – Američanka žijúca vo Švajčiarsku a Claudia Berg – rodená Švajčiarka), ktorá sa konala v Galérii mladých od 20. júna do 8. septembra 2013.

Cieľom výstavného projektu, kurátorsky pripraveného Omarom Mirzom, bolo skúmanie dvojzmyselného pojmu hnutie (anglicky „movement“ = pohyb, hnutie) ako fyzického i politického fenoménu. Autorky si tu kládli otázky: čo motivuje ľudí k pohybu, k akcii a k organizovanému zoskupovaniu sa na základe spoločných názorov, kam smerujú tieto pohyby / hnutia a aký je ich výsledok v lokálnom a globálnom kontexte?

Diela v rámci výstavy vznikali priamo pre priestory Galérie mladých, autorky do prezentovaných inštalácií, videí, animácií, fotografií a akvarelov zakomponovali aktuálne spoločenské a politické témy, ktoré sa netýkajú iba Švajčiarska a Slovenska, ale celého globalizovaného sveta.

Súčasťou katalógu je DVD s troma videami prezentovanými na výstave.

Cena: 2,50 EUR
Vydala: Nitrianska galéria 2013, ISBN 978-80-85746-61-7