KAROL PICHLER, STANO MASÁR a ERIK BINDER

Katalóg bol vydaný pri príležitosti výstavy : < KAROL PICHLER < : STANO MASÁR a ERIK BINDER, ktorá sa konala v termíne 6. 5. 2010 – 4. 7. 2010 v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie...

Pichler obalkaAutorka: Mgr. Barbora Geržová

Katalóg bol vydaný pri príležitosti výstavy : < KAROL PICHLER < : STANO MASÁR a ERIK BINDER, ktorá sa konala v termíne 6. 5. 2010 – 4. 7. 2010 v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie.
Koncepcia výstavy bola zameraná na prezentáciu tvorby významného autora strednej generácie Karola Pichlera (1957), ktorý vstúpil na umeleckú scénu v polovici 80. rokov 20. storočia a východiskom jeho tvorby boli od začiatku neokonceptuálne tendencie. Vzhľadom na to, že Karol Pichler žije od roku 1997 dlhodobo v zahraničí, na Slovensku vystavuje sporadicky. Cieľom projektu bolo vytvoriť väčší priestor na prezentovanie niekoľkých tematických okruhov autorovej tvorby v jednom galerijnom priestore, čo umožnilo divákovi vnímať jeho tvorbu komplexnejšie. Napriek tomu, že autor bol na výstave zastúpený súborom prác od roku 1988 až do súčasnosti, nešlo o dôslednú retrospektívu celej autorovej tvorby, ale o selektívny výber ťažiskových diel. Časť z nich bola konfrontovaná s autormi mladšej generácie (Stano Masár, 1971, Erik Binder, 1974), ktorých s Karolom Pichlerom okrem neokonceptuálnych stratégií a hravosti spájajú aj vizuálne analógie s tou časťou jeho tvorby, kde pracuje s motívom piktogramov.
Dvojjazyčný, slovensko-anglický katalóg pozostáva z 57 strán s charakteristikou a reprodukciami všetkých vystavených diel. Súčasťou katalógu je rozhovor s Karolom Pichlerom, ktorý mapuje jeho tvorbu od stredoškolských štúdií až po súčasnosť a s ďalšími dvomi umelcami participujúcimi na výstave. Súčasťou katalógu sú biografické údaje autorov so zameraním na podrobnejšie mapovanie tvorby Karola Pichlera s odkazmi na ďalšiu literatúru (katalógy, recenzie výstav). Kurátorka výstavy a autorka textov v katalógu je Barbora Geržová.

Cena: 2 €, Vydala: Nitrianska galéria 2010, ISBN 978-80-85746-49-5