Inter-view

Katalóg bol vydaný pri príležitosti výstavy INTER-VIEW, ktorá sa uskutočnila v reprezentačných sálach Nitrianskej galérie v termíne 25. 11. 2010 – 20. 2. 2011. Výstava spolu s katalógom prezentuje tvorbu...

interview obalka

Autorka: Mgr. Barbora Geržová

Katalóg bol vydaný pri príležitosti výstavy INTER-VIEW, ktorá sa uskutočnila v reprezentačných sálach Nitrianskej galérie v termíne 25. 11. 2010 – 20. 2. 2011. Výstava spolu s katalógom prezentuje tvorbu dvadsiatich súčasných slovenských a českých autoriek strednej a mladšej generácie, ktoré reflektujú aktuálne témy, ako sú telo, telesnosť, identita, vzťahy, rodina, tehotenstvo, deti, pamäť rodiny, teda témy, ktoré sa objavujú aj v kontexte feminizmu. Zámerom výstavy nebolo opierať sa o feminizmus ako o jediné možné východisko, ale ani sa voči nemu negatívne vymedzovať. Išlo o pokus pozrieť sa na tento problém komplexnejšie, nielen prostredníctvom vystavených diel a ich interpretácie, ale aj cez výpovede autoriek o ich tvorbe a jej možnom vzťahu k feminizmu. Každá oslovená autorka dostala jednu až dve otázky, ktoré súvisia s jej vlastnou tvorbou a tri všeobecné otázky zamerané na rôzne aspekty feminizmu a rodového umenia. Cieľom výstavy nebolo nájsť definitívne odpovede na spomínané okruhy otázok, ale skôr otvoriť diskusiu, pretože pojmy feminizmus a feministické umenie, ktoré sa u nás začínajú objavovať až po roku 1989, od začiatku vyvolávali skôr negatívne reakcie, a to u samotných výtvarníčok, ktoré boli do tohto kontextu svojou tvorbou alebo jej časťou zaraďované. Negatívne asociácie spájané s feminizmom sú evidentné ešte aj v súčasnosti.
Plnofarebný dvojjazyčný (slovensko-anglický) katalóg obsahuje 132 strán so vstupnými textami k danej problematike. Súčasťou katalógu sú aj rozhovory so všetkými dvadsiatimi autorkami participujúcimi na výstave, reprodukcie vystavených diel ako aj biografie jednotlivých autoriek. Katalóg rovnako ako samotná výstava je členený do desiatich tematických blokov – Deformované telo; Telo a telesnosť bez tela; Rodina, deti, vzťah; Rodina, deti, vzťahy a rodové stereotypy; Práca s pamäťou rodiny; Vek ženy; Nové ženské archetypy; Rady manželke; Politika, moc a traumy; Pátos a krása.

Cena: 2,- €, Vydala: Nitrianska galéria 2010, ISBN 978-80-85746-51-8