Nie som tu, som v Arkádii

katalóg výstavy

Publikácia je sprievodnou a dokumentačnou časťou kurátorského projektu Márie Janušovej s názvom Nie som tu, som v Arkádii, ktorý bol realizovaný v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie v termíne od 17. mája do 26. augusta 2018. Ideovo-tematická konštrukcia výstavy sa viazala na vnútorný, poetický svet umelcov. Uvedené zameranie expozícia demonštrovala na príklade sedemnástich slovenských autorov, tvorivo činných od záveru 19. storočia po súčasnosť, medzi ktorými nechýbali ani naši najvýznamnejší umelci ako Anton Jasusch, Edmund Gwerk, Július Koller či Stano Filko.

Katalóg prináša rozšírený kurátorský text, ktorý čitateľa podrobne oboznamuje s danou výstavou v Nitrianskej galérii tak, aby si ju dokázal predstaviť či jej porozumieť aj ten, kto expozíciu osobne nenavštívil. Po úvodnom objasnení koncepcie, cieľov, ideových východísk i spôsobu členenia nasledujú kapitoly venujúce sa jednotlivým tematickým sekciám výstavy, ako aj prezentovaným dielam. V záverečnej časti publikácie sa nachádzajú stručné biografie zastúpených autorov, keďže najmä ich príbeh, osobnosť a tvorba boli pre vznik expozície podstatné. Texty sprevádza bohatý obrazový materiál sprostredkujúci jednak pohľady do výslednej inštalácie výstavy a rovnako samotné predstavené diela.

Autorka textov: Mária Janušová
Dizajn katalógu: Aurélia Garová, Tereza Maco
Vydavateľ: Nitrianska galéria, 2018
ISBN: 978-80-85746-80-8
Predajná cena: 2€


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu. Publikácia reprezentuje výlučne názor autorky a fond nezodpovedá za obsah publikácie.