FILM. Directed by Artists/Film v súčasnom umení

Katalóg bol vydaný pripríležitosti výstavy FILM. Directed by Artists/Film v súčasnom umení...

obálka katalógu

autorka: Mgr. Barbora Geržová

Katalóg bol vydaný pripríležitosti výstavy FILM. Directed by Artists/Film v súčasnom umení, ktorá sa konala v termíne 22. 11. 2012 – 24. 2. 2013 v Reprezentačných sálach NG. Koncepcia výstavy spolu s katalógom je postavená na mapovaní diel prevažne slovenských a českých autorov a autoriek, v ktorých tvorbe je reflektovaný špecifický fenomén –  film. Cieľom projektu bolo skúmať nielen súvislosť medzi súčasným výtvarným umením, klasickým filmom a videoobrazom, ale vyhľadávať, analyzovať a prezentovať rôzne atribúty filmového umenia, ktoré sú prítomné v dielach súčasných umelcov a to naprieč celým spektrom médií vrátane fotografie, maľby, objektov a inštalácií.

Plnofarebný dvojjazyčný (slovensko-anglický) katalóg obsahuje 84 strán so vstupnými textami k danej problematike. Súčasťou katalógu je charakteristika každého diela zastúpeného na výstave, reprodukcie všetkých vystavených diel ako aj biografie jednotlivých autorov. Katalóg rovnako ako samotná výstava je členený do niekoľkých tematických okruhov: Found footage (Privlastnený film), Remediácia (Prepis z média do média), Archeológia médií (Dekonštrukcia histórie, Recyklácia VHS pásky), Film ako udalosť (Zvučky a trailery, Koniec filmu), 2D/3D, Dolly (zoom) efekt, Film bez filmu.

Cena: 2,- €

Vydala: Nitrianska galéria 2012, ISBN 978-80-85746-58-7