FILM. Directed by Artists

Katalóg bol vydaný pri príležitosti výstavy FILM. Directed by Artists 2/Film v súčasnom umení, ktorá sa konala v termíne 10. 10. 2013 – 24. 11. 2013 v Reprezentačných sálach NG

 

FILM. Directed by Artists 2
Mgr. Barbora Geržová

Katalóg bol vydaný pri príležitosti výstavy FILM. Directed by Artists 2/Film v súčasnom umení, ktorá sa konala v termíne 10. 10. 2013 – 24. 11. 2013 v Reprezentačných sálach NG a je pokračovaním úspešného minuloročného rovnomenného projektu (22. 11. 2012 – 24. 2. 2013). Koncepcia výstavy spolu s katalógom je postavená na vyhľadávaní diel súčasných domácich a zahraničných autorov a autoriek reflektujúcich špecifický fenomén – film. Cieľom výstavy, ktorá predstavovala diela 14 autorov a autoriek, bolo skúmať nielen súvislosť medzi súčasným výtvarným umením, klasickým filmom a videoobrazom, ale vyhľadávať, analyzovať a prezentovať rôzne atribúty filmového umenia, ktoré sú prítomné v dielach súčasných umelcov a to naprieč celým spektrom médií vrátane grafiky, kresby, fotografie, maľby, inštalácie a performancie.

Plnofarebný dvojjazyčný (slovensko-anglický) katalóg obsahuje 84 strán so vstupnými textami k danej problematike. Súčasťou katalógu je charakteristika každého diela zastúpeného na výstave, reprodukcie všetkých vystavených diel ako aj biografie jednotlivých autorov. Katalóg rovnako ako samotná výstava je členený do šiestich tematických okruhov: Found Footage/Privlastnený film, Zastavené filmové obrázky, Filmové štúdio, Storyboard, Vizualizácia filmového času, Imaginárny film, ktoré nadviazali na fenomény skúmané už v pilotnom projekte.

Cena: 2,- €

Vydala: Nitrianska galéria 2013,
ISBN 978-80-85746-62-4