SaBuGaM19

Katalóg výstav z výzvy Nitrianskej galérie z roku 2019

    

Katalóg pomocou slovensko-anglických textov a obrazovej dokumentácie približuje osem výstav a jednu tanečnú performanciu, ktoré boli vybrané na základe otvorenej výzvy Nitrianskej galérie. Projekty, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, predstavili aktuálne tendencie v súčasnom vizuálnom a performatívnom umení začínajúcich i etablovaných umelkýň a umelcov zo Slovenska, Českej republiky a ďalších krajín.

Zostavovateľ publikácie: Omar Mirza
Autori textov: Zlatka Borůvková, Marianna Brinzová, Veronika Čechová, Zuzana Duchková, Václav Janoščík, Václav Magid, Vojtěch Märc, Silvie Milková, Petr Ochvat, Zuzana Žabková
Dizajn: Filip Jurković

Vydavateľ: Nitrianska galéria, 2020
ISBN: 978-80-85746-85-3
Náklad: 300 ks
Počet strán: 112
Predajná cena: 2 €


Vydanie tejto publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.