EMȌKE VARGOVÁ – 265 OBJATÍ

Katalóg 265 OBJATÍ je vydaný pri príležitosti monografickej výstavy autorky
v Nitrianskej galérii

Autorka publikácie: Barbora Geržová

Katalóg 265 OBJATÍ je vydaný pri príležitosti monografickej výstavy (24. 11. 2016 – 29. 1. 2017, Reprezentačné sály) tvorby jednej z najosobitejších výtvarníčok strednej generácie Emőke Vargovej. Vargová vstúpila na scénu začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia a dnes patrí k rešpektovaným osobnostiam s nezameniteľným rukopisom. Ide o umelkyňu solitérku, ktorej záujem sa po štúdiu maľby v ateliéri prof. Rudolfa Filu obrátil skôr k objektom a inštaláciám, pri tvorbe ktorých často používala netradičné materiály ako prach, vosk, igelit, pauzovací papier, plast alebo ich nezvyčajné kombinácie (mäkké reliéfne obrazy z priesvitných textilných fólií kombinované s akrylovou maľbou, ale aj tradičným šitím). Toto cielené vyhľadávanie atypického materiálu vychádza z autorkinho zmyslu pre matériu, pre oceňovanie jej špecifických vlastností, ale aj limitov. Po roku 2000 sa vracia k maľbe na kresliacej fólii, ktorá však nie je typickým závesným obrazom, a, paradoxne, v rovnakom čase vytvára svoje zásadné site-specific inštalácie. Je to dôkaz, že sa nikdy neupísala jedinému médiu.

Výstava predstavuje prierez jednotlivými etapami autorkinej tvorby s dôrazom na zachytenie premeny jej umeleckého programu cez témy, umelecké žánre či materiálové špecifiká diel.

Plnofarebný dvojjazyčný (slovensko-anglický) katalóg obsahuje 115 strán so vstupným kurátorským textom a rozhovorom s autorkou Emőke Vargovou. Súčasťou katalógu sú reprodukcie vystavených diel ako aj autorkina biografia.

Cena: 2 €

Vydala: Nitrianska galéria 2016
ISBN 978-80-85746-71-6


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Publikácia reprezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu.