Edmund Massányi in memoriam (1907–1966)

Publikácia je vypredaná

Marta Hučková

Monografia o všestrannom, už nežijúcom umelcovi, ktorý svoj život zasvätil umeniu, záchrane a obnove umeleckých hodnôt v oblasti reštaurovania nielen na Slovensku, ale i v Čechách a Sliezku. Akademický maliar Edmund Massányi sa vo svojej komornej maliarskej tvorbe venoval takmer všetkým výtvarným technikám a žánrom. V jeho celoživotnom diele je zastúpená kresba, grafické techniky, ilustrácia knižných titulov. Autor sa venoval i plagátovej tvorbe a ako scénický výtvarník pôsobil v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Do architektúry v oblasti monumentálnej tvorby vložil viacero veľkoplošných keramických reliéfov a nástenných malieb nie iba v nitrianskom regióne, ale v rámci celého Slovenska.

Cena: 2 € / vypredané

Vydala: Nitrianska galéria, 2004, ISBN 80-85746-24-7