DOROTA SADOVSKÁ: NAHOTOU TELA AJ MYSLE

Plnofarebná skladačka obsahuje kurátorský text, výber reprodukcií diel prezentovaných na výstave a biografické údaje autorky.
Publikácia je vypredaná.

DOROTA SADOVSKÁ: NAHOTOU TELA AJ MYSLE
Barbora Geržová


Skladačka je vydaná pri príležitosti monografickej výstavy Doroty Sadovskej, NAHOTOU TELA AJ MYSLE, ktorá sa koná v termíne 27. 2. – 27. 4. 2014 v Reprezentačných sálach NG. Výstava predstavuje tvorbu jednej z najvýraznejších osobností súčasnej domácej scény, na ktorú vstúpila v polovici 90. rokov 20. storočia, kedy začína programovo pracovať predovšetkým s maľbou, v tom čase stojacou mimo centra záujmu. Jej umelecký program je charakteristický neustálym skúmaním, analýzou, overovaním či recykláciou maľby a hľadaním jej presahov k iným médiám ako aj k samotnému výstavnému priestoru. Koncepcia výstavy je postavená na výbere diel, ktorý nie je časovo jednoznačne ohraničený, ale vychádza skôr z charakteru autorkinej tvorby.

Plnofarebná skladačka obsahuje kurátorský text, výber reprodukcií diel prezentovaných na výstave a biografické údaje autorky.

Cena: 0,70 € // Publikácia je vypredaná
Vydala: Nitrianska galéria 2014