Dimenze teatrality

Barbora Geržová
Vendula Fremlová

Skladačka je vydaná pri príležitosti medzinárodnej výstavy DIMENZE TEATRALITY (11. 9. – 2. 11. 2014, Reprezentačné sály NG), ktorá sa pokúša analyzovať veľmi pružnú, pohyblivú a obojstranne priepustnú hranicu medzi performanciou a divadlom, v širšom zmysle slova medzi vizuálnym umením a divadlom, a to prostredníctvom konceptu teatrality, ktorý si požičiava z aktuálnej (predovšetkým nemeckej) teatrológie.

Výstavu Dimenze teatrality pripravila Vendula Fremlová pôvodne pre Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, kde bola prezentovaná na prelome rokov 2012 – 2013. Na výstave participovali českí (Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil, Jiří Surůvka) a nemeckí umelci (Klaus Richter, Barbara Steppe, Peter Wächtler & Andreas Wegner), zo Slovenska Michal Murin. Repríza výstavy v Nitrianskej galérii je rozšírená výberom, ktorý je zacielený na slovenských umelcov a umelkyne (András Cséfalvay, Mira Gáberová, Olja Triaška Stefanovič a Zuzana Žabková). Kurátorkou tejto časti výstavy bola Barbora Geržová. Skladačka je vydaná cielene k tomuto rozšírenému slovenskému výberu ako doplnok k už existujúcemu katalógu pôvodnej výstavy (viď. katalóg k výstave: Fremlová, Vendula: Dimenze teatrality. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s., 2012.).

Plnofarebná skladačka obsahuje kurátorský text, anotácie diel slovenských umelcov, a výber reprodukcií diel prezentovaných na výstave.
Cena: 0,70 €

Vydala: Nitrianska galéria 2014