DECAYED EYE I.

Plnofarebná skladačka obsahuje kurátorský text, výber reprodukovaných diel autorov prezentovaných na výstave.
Publikácia je vypredaná

Juraj Florek – Adam Kruták: DECAYED EYE I.
Katarína Baraníková

Skladačka k výstave DECAYED EYE I. bola vydaná pri príležitosti prvej spoločnej prezentácie Adama Krutáka a Juraja Floreka, ktorí rozvíjajú svoju maliarsku tvorbu v ateliéroch Katedry maľby na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výstava sa vyvinula z pôvodného projektu štyroch študentov bystrickej katedry (spolu s Jurajom Tomanom a Petrom Mezeiom), ktorých koncepčne spojil maliarsky záujem o hľadanie „krásy“ postindustriálnej krajiny.

Zdrojom inšpirácie a predmetom úvah tvorby týchto autorov sú opustené prostredia, chátrajúce areály, či nevľúdne zákutia uniformných, opotrebovaných bytových a komerčných stavieb. Ich pozornosť priťahuje ponurá alebo nostalgická atmosféra týchto miest, ktorú umocňujú svojským maliarskym podaním. Ich výtvarná výpoveď súčasne naberá sociálno-kritický rozmer, reflektuje zrýchľujúcu sa premenu krajiny, problém vysídľovaných a zdevastovaných zón smerujúci až k hrozbe „spotrebnosti“ krajiny.

Výstava bola realizovaná v kurátorskej koncepcii Kataríny Baraníkovej v Salóne Nitrianskej galérie v termíne od 9.4.-25.5.2014.

Plnofarebná skladačka obsahuje kurátorský text, výber reprodukovaných diel autorov prezentovaných na výstave.

Cena: 0,70 € // Publikácia je vypredaná
Vydala: Nitrianska galéria 2014