Bunker & Galéria mladých 2016

Katalóg dokumentujúci výstavy, ktoré sa konali v roku 2016
v Galérii mladých a v Bunkri...

Texty: Simona Bérešová, Marianna Brinzová, Zuzana Janečková, Martin Kratochvil & Jana Mináriková, Norbert Lacko, Ľuboš Lehocký, Jakub Michel, Omar Mirza, Vanda Sepová, Kristína Slezáková & Nina Vidovencová, Veronika Trnečková, Petr Vaňous, Branislav Zurko
Grafická úprava: Filip Jurković

Katalóg obsahuje textovú a obrazovú dokumentáciu z trinástich výstav a umeleckých projektov, ktoré sa konali v roku 2016 vo výstavných priestoroch Galérie mladých a v Bunkri. Tie ponúkajú možnosť na prezentáciu jednak mladým a začínajúcim umelcom a kurátorom, ako aj priestor pre experimenty s rôznymi formami umenia.

Projekty boli vybrané na základe každoročnej výzvy, v ktorej Nitrianska galéria ponúka možnosť ukázať rozmanitosť prejavov súčasného vizuálneho umenia zo Slovenska i zahraničia.

Galéria mladých ponúkla tri samostatné prezentácie nádejných slovenských umelcov, výstavu experimentálnej grafiky netradičnej autorskej dvojice, kolektívnu prehliadku mladých grafikov z VŠVU a samostatnú výstavu britského umelca a barmana v jednej osobe.

V Bunkri návštevníci galérie zažili tri samostatné výstavy perspektívnych mladých slovenských umelcov, jednodňovú prehliadku experimentálnych performancií, prezentáciu študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, skupinovú výstavu zaoberajúcu sa otázkou či umenie potrebuje, aby sme ho vysvetľovali a výstavu českého umeleckého zoskupenia troch maliarov.

Dvojjazyčný (slovensko-anglický) katalóg je rozdelený na dve časti, pričom každá z nich je venovaná jednému z výstavných priestorov.

Cena: 2,- €
Vydavateľ: Nitrianska galéria 2017
ISBN: 978-80-85746-72-3


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Publikácia reprezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu.