Adam Šakový — 1987

Katalóg k monografickej výstave mladého slovenského maliara...

Katalóg k monografickej výstave mladého slovenského maliara Adama Šakového v Salóne Nitrianskej galérie predstavuje súčasné grafické trendy a možnosti kreatívneho uchopenia katalógu k výstave. Katalóg pozostáva z dvojjazyčného kurátorského textu k výstave, má voľnú väzbu, v obale sa nachádza 20 voľných listov – plnofarebných reprodukcií diel A. Šakového. Jedná sa o diela z cyklu Edukácie.

Autorov maliarsky rukopis vizuálne odkazuje na diela starých majstrov v intenciách historickej maľby v súčasnom kontexte zobrazených/maľovaných námetoch. Vizuálny jazyk, aký používa autor, je podkutý remeselnosťou, precíznym citom pre detail s priznaným poznaním kontextu historickej a historizujúcej maľby. Šakový ako súčasný autor pracuje v zmysle „barthesovského princípu“. Cez veľkorysé gesto – vzdania sa prvoplánového autorstva – nás Šakový pozýva do svojho maliarskeho výskumu pozostávajúceho z analýzy mŕtvych zvierat, teda preparátov a prírody (gros výstavy tvoria najmä maľby preparátov). V téme edukácií sa Šakový zaoberá odovzdávaním a vyhodnocovaním informácií. Názov výstavy je symbolikou roku narodenia autora a zároveň aj názvom diela – 1987, ktoré zachytáva rok vyhynutia zobrazeného vtáčika na pozvánke výstavy.

Autor: Ľudmila Kasaj Poláčková
Cena: 2,50 Eur
Vydala Nitrianska Galéria v roku 2017
ISBN 978-80-85746-74-7


Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Publikácia reprezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu.