50 ROKOV NITRIANSKEJ GALÉRIE (1965 – 2015)

Publikácia vydaná pri príležitosti 50. výročia založenia Nitrianskej galérie.

50 rokov NG

Autori textov:
Martin Daniš, Barbora Geržová, Marta Hučková, Rastislav Lukáč, Omar Mirza, Elena Tarábková, Lucia Vadelová

Grafická úprava:
Marek Kianička

Táto reprezentatívna, plnofarebná, dvojjazyčná (slovensko-anglická), vyše 200-stranová publikácia v tvrdej knižnej väzbe bola vydaná Nitrianskou galériou pri príležitosti 50. výročia jej založenia.

Kniha obsahuje texty zamestnancov galérie o histórii Župného domu, jeho Koncertnej sále a o vzniku, minulosti a súčasnosti Nitrianskej galérie. Čitatelia sa tu dozvedia aj o jej kultúrno-výchovných a edukačných aktivitách. Kniha ďalej obsahuje výber 25 kľúčových diel zo zbierok Nitrianskej galérie s odbornými textami a bohatý obrazový materiál dopĺňajú zábery z vybraných výstav realizovaných za posledných 25 rokov.

Podstatnú časť knihy tvorí dokumentácia a kurátorský text k výstave „Čože je to 50-ka!“, ktorú pri príležitosti výročia v termíne od 14. 10. 2015 do 24. 1. 2016 kurátorsky pripravili Barbora Geržová a Omar Mirza. Výstava ponúkla nový pohľad na zbierkový fond Nitrianskej galérie, pričom diela rôznych slovenských autorov z druhej polovice 20. storočia a súčasnosti boli prepojené s dielami z 18. a 19. storočia a hlavne z prvej polovice 20. storočia. Výstava bola dramaturgicky rozčlenená do niekoľkých tematických okruhov, a to nielen na základe médií, umeleckých žánrov a tém, ale i na základe vizuálnych a obsahových príbuzností a analógií minulého a súčasného. Nachádzala sa vo všetkých výstavných priestoroch, ktorými Nitrianska galéria disponuje. V Bunkri, našom netradičnom, podzemnom výstavnom priestore, prebiehala paralelná výstava „Bunker Specific“, v rámci ktorej sme oslovili mladú generáciu umelcov (Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Mira Podmanická, Nina Šošková), aby využili potenciál priestoru a vytvorili diela špeciálne pri príležitosti nášho výročia.

V závere publikácie sa nachádza abecedný súpis autorov zastúpených v zbierkach Nitrianskej galérie, zoznam jej riaditeľov, ako aj podrobný zoznam počtu prírastkov do zbierok, publikácií vydaných galériou a výstav zrealizovaných v rokoch 1965-2015.

Súčasťou publikácie je vložená skladačka dokumentujúca výstavu „Bunker Specific“.

Cena: 10,- €

Vydala: Nitrianska galéria 2015
ISBN 978–80–85746–68–6