https://www.nitrianskagaleria.sk/

X-Y-Z

Viera Žilinčanová — Duo

Viera Žilinčanová — Duo

Obraz Duo vyznieva ako snové vyobrazenie. V neznámom, snivo červenom prostredí priestoru lesoparku hrá na trúbku štylizovaná subtílna figúra ženy...

Uľjana Zmetáková: Zrkadlenie III a IV

Uľjana Zmetáková: Zrkadlenie III a IV

Uľjana Zmetáková sa vo svojej tvorbe venuje maľbe, grafike, ilustrácii i tkaniu gobelínov...

Ernest Zmeták: Z havranej doliny

Ernest Zmeták: Z havranej doliny

Komorný formát olejomaľby Z havranej doliny vznikol osem rokov po...

Mária Žilíková – Herodeková: Novembrová scéna

Mária Žilíková – Herodeková: Novembrová scéna

Žilíková výstižne zaznamenala atmosféru doby osemdesiadesiatych rokov 20. storočia. Emocionálne i profesionálne dokázala prerozprávať príbeh blížiacich sa novembrových udalostí, meniacich spoločenský i politický systém na Slovensku, ktorých i sama bola účastníčkou.

Vlasta Žáková — Mali sme sa radi I. – VI.

Vlasta Žáková — Mali sme sa radi I. – VI.

Mali sme sa radi I. – VI. je séria šiestich textilných figurálnych obrazov zachytávajúcich okamihy zo života mladých ľudí, ktorých drobný formát, oválny tvar a spôsob prezentácie evokujú rodinné fotografické archívy...

Jana Želibská — Svetelné body 3

Jana Želibská — Svetelné body 3

Práca Svetelné body 3 pochádza zo série štyroch svetelných objektov Svetelné body 1 - 4, na ktorých sú zobrazené zväčšené fragmenty nahého ženského tela, s dôrazom na erotogénne detaily, akými sú ústa, prsia, pupok a pohlavie...