https://www.nitrianskagaleria.sk/

S-T

Veronika Šramatyová — Z archívu (Biennale Venezia) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Veronika Šramatyová — Z archívu (Biennale Venezia) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Veronika Šramatyová v sérii šiestich gvašov s názvom Z archívu (Biennale Venezia) 1, 2, 3, 4, 5, 6 pokračuje v autorskej stratégii, kde nepoužíva maľbu ako prostriedok na sebavyjadrenie, ale ako nástroj skúmania špecifických zákonitostí sveta umenia, vrátane jeho inštitucionálneho kontextu a pragmatickej prevádzky...

Ester Šimerová-Martinčeková, Zátišie

Ester Šimerová-Martinčeková, Zátišie

Ester Šimerová-Martinčeková, často nazývaná prvou dámou slovenskej maľby, sa okrem maľby, v ktorej jej bol najbližší syntetický a neskorý kubizmus 10. rokov a 20. rokov 20. stor., venovala aj scénickému výtvarníctvu, knižnej ilustrácii a plagátovej tvorbe. Prevládajúcimi motívmi v jej tvorbe sú zátišia, figurálne kompozície, krajinárske a prírodné motívy...

Dezider Tóth (Monogramista T·D), Schránka III.

Dezider Tóth (Monogramista T·D), Schránka III.

Monogramista T·D (do roku 1997 Dezider Tóth) je konceptuálny a neokonceptuálny umelec, ktorého pestrá tvorba vyniká osobitou vizuálnou poetikou, nápaditou prácou s textom, hravosťou, mnohoznačnosťou obsahov, zmyslom pre poéziu každodennosti a snahou o syntézu umenia a života...

Dorota Sadovská — Z cyklu Krátky telesný slovník svätých

Dorota Sadovská — Z cyklu Krátky telesný slovník svätých

Cyklus deviatich drobných akrylových malieb Krátky telesný slovník svätých je koncipovaný ako novodobý výtvarný lexikón svätcov...

Martin Sedlák — Window 04

Martin Sedlák — Window 04

Window 04 patrí do série prác, v ktorých autor využíva princíp historického trompe l´oeil (oka klam), ale pracuje so súčasnými umeleckými prostriedkami – umelým svetlom s cieľom dosiahnuť iluzívne efekty...

Rudolf Sikora, z cyklu Malevičov hrob

Rudolf Sikora, z cyklu Malevičov hrob

Serigrafia z cyklu Malevičov hrob patrí do rozsiahlej otvorenej série prác, v ktorej autor reaguje na tvorbu ruského avantgardného umelca, zakladateľa suprematizmu, Kazimíra Maleviča (1887 – 1935)...

Koloman Sokol, Pôrod

Koloman Sokol, Pôrod

Predstavované grafické dielko v technike drevorytu "Pôrod", dá sa povedať, že je ojedinelou témou v tvorbe výtvarných umelcov...

Slamka Ľudovít, Útek

Slamka Ľudovít, Útek

Jedným z bravúrnych diel autora je expresívne ladené dielo Útek, v technike olej, z obdobia rokov 1940-1950...

Studený František, Pred dverami

Studený František, Pred dverami

Obdobie vzniku diela je datované rokom 1939, obdobie kedy bieda a ubolenosť slovenského národa...