https://www.nitrianskagaleria.sk/

S-T

Lucia Tallová — zo série Paper Stories

Lucia Tallová — zo série Paper Stories

Paper Stories je spoločný názov pre sériu šiestich drobných maliarskych zásahov do privlastnenej fotografickej predlohy...

Ivana Sláviková — Cervus Elaphus (Jeleň lesný) 1, 2

Ivana Sláviková — Cervus Elaphus (Jeleň lesný) 1, 2

Pre Slávikovej tvorbu je príznačný moment dotýkania sa, ktoré je nielen povolené, ale aj žiaduce...

Olja Triaška Stefanovič
 — fotografie zo série Bývalé priestory

Olja Triaška Stefanovič
 — fotografie zo série Bývalé priestory

Vo fotografickej sérii Bývalé priestory autorka zaznamenáva vyprázdnené priestory bez ľudskej prítomnosti. Dokumentuje opustené, schátralé, nefunkčné, či už neexistujúce objekty zväčša zviazané s Bratislavou...

Ľubo Stacho — Výklad Hydina, Obchodná ulica č. 24

Ľubo Stacho — Výklad Hydina, Obchodná ulica č. 24

Umelecký projekt Výklad Hydina, Obchodná ulica je časozberným projektom, v ktorom autor zachytáva premenu výkladu na Obchodnej ulici v Bratislave.

Pavol Tóth: Česúca sa

Pavol Tóth: Česúca sa

Komorná plastika "Češúca sa" patrí k sérii figurálnych diel zo začiatku druhej polovice 20. storočia, kedy sa autor sústreďoval na stvárnenie ženskej postavy či už sediacej, kúpajúcej, ženy mnohorakých podôb, resp. torza.

Maximilián Schurmann: Cyril a Metod

Maximilián Schurmann: Cyril a Metod

V každej historickej etape národa je potrebné ponárať pohľady i do vzdialenej minulosti života predkov, pretože ich prostredníctvom sa spoznávajú korene národného a kultúrneho bytia, osudy generácií i jednotlivcov...

Pavla Screranková — Z cyklu Návšteva doma, Až až

Pavla Screranková — Z cyklu Návšteva doma, Až až

Práca Z cyklu Návšteva doma (Až až) patrí do väčšej série objektov, ktorú prvýkrát prezentovala na výstave finalistov Ceny Oskára Čepana v roku 2010. Východiskom série sú spomienky z detstva, v rámci ktorých autorka skúma a demýtizuje fenomén navštevovania...

Maximilián Schurmann, Starec

Maximilián Schurmann, Starec

Vrodený talent, získaný po svojom ilegitímnom otcovi, rakúskom portrétistovi Raymundovi von Wicherovi ¹, rozvíjal nielen pod jeho odborným vedením, ale i v špeciálnej škole pre historickú maľbu, ktorú vyučoval už takmer sedemdesiatročný profesor Christian Griepenkerl...

Gustáv Adolf Schüle, Hrad Nitra

Gustáv Adolf Schüle, Hrad Nitra

Panoramatické pohľady na Nitru a jej dominantu, viac ako v súčasnosti, priťahovali záujem umelcov v predchádzajúcich storočiach...

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová — Dialectics of Subjection # 1 /Holiday Video/

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová — Dialectics of Subjection # 1 /Holiday Video/

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová začali spolupracovať v roku 2000 ešte počas štúdia na VŠVU. V priebehu desaťročia sa tento tvorivý tandem stihol mimoriadne úspešne etablovať na domácej a zahraničnej scéne...