https://www.nitrianskagaleria.sk/

S-T

Michal Studený — Zátišie súčasníka

Michal Studený — Zátišie súčasníka

Michal Studený vstúpil na výtvarnú scénu v 60. rokoch 20. storočia a patrí ku generácii, ktorá sa pokúšala nanovo definovať funkciu obrazu, aj keď jeho tvorba nebola taká radikálna ako tvorba Vladimíra Popoviča, Alexa Mlynárčika alebo Stanislava Filka, s ktorými sa stretol na Oddelení monumentálnej maľby VŠVU u Petra Matejku.

Edita Spannerová

Edita Spannerová

V depozitároch maľby Nitrianskej galérie sa nachádza spolu 16 diel slovenskej maliarky Edity Spannerovej.

Ervín Semian — Marienka & Dievča v bielom svetri

Ervín Semian — Marienka & Dievča v bielom svetri

Dva ženské portréty (štúdie) od maliara Ervína Semiana  pochádzajú  z posledných rokov jeho života...

Jozef Srna ml. — Mólo

Jozef Srna ml. — Mólo

Obraz patrí k zobrazeniam krajiny, ktoré zachytávajú  existenciálnu prázdnotu človeka na okraji, neznámej (anonymnej) krajiny...

Július Szabó — Sama

Július Szabó — Sama

Grafik a maliar Július Szabó patrí k významným osobnostiam slovenskej grafickej produkcie v 20. storočí...

Rudolf Sikora — z cyklu * => † (Dotyky)

Rudolf Sikora — z cyklu * => † (Dotyky)

Dve plátna v zbierke Nitrianskej galérie vznikli 11. decembra 2003 v priestoroch Synagógy v Nitre v rámci podujatia OSUM 5...

Jozef Srna st. — Pri moste & Brieždenie & Leto

Jozef Srna st. — Pri moste & Brieždenie & Leto

Jozef Srna st. patrí k umelcom 20.storočia, ktorého maliarsky prejav poznáme dôverne, avšak istom zmysle je stále pre domáce dejiny umenia nepoznaným autorom.

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová — Čútora & Rapkáč

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová — Čútora & Rapkáč

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová začali spolupracovať v roku 2000 ešte počas štúdia na VŠVU. V priebehu dvoch desaťročí sa tento tvorivý tandem stihol úspešne etablovať na domácej i zahraničnej scéne...

Miroslav Švolík — zo série Čo nás čaká, čo nás neminie?

Miroslav Švolík — zo série Čo nás čaká, čo nás neminie?

Miro Švolík je jedným z najvýraznejších predstaviteľov Slovenskej novej vlny...

Adam Šakový — 1914, Still Alive 4

Adam Šakový — 1914, Still Alive 4

Dve diela z monumentálnejšieho maliarskeho cyklu sa stali v roku 2017 súčasťou zbierky Nitrianskej galérie...