https://www.nitrianskagaleria.sk/

M-N

Juraj Meliš: Idea „B“

Juraj Meliš: Idea „B“

Dielo je autorovou reakciou na rok 1968 a na obsadenie nášho vtedajšieho územia vojskami Varšavskej zmluvy...

Monika Pascoe Mikyšková: Zo série Skrz na skrz

Monika Pascoe Mikyšková: Zo série Skrz na skrz

Autorka, v tejto sérii ako i vo väčšine svojej tvorby spracúva témy lásky, sklamania, zraniteľnosti, či rodiny a partnerských vzťahov.

J. Mitríková a D. Demjanovič: Evakuácia slovenských elít

J. Mitríková a D. Demjanovič: Evakuácia slovenských elít

Absurdita a ambivalentnosť sú príznačnými znakmi tvorby Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča...

Juliana Mrvová: Les jardins recréés

Juliana Mrvová: Les jardins recréés

Dvojica obrazov Les jardins recréés 12 a Les jardins recréés 13 bola v Nitrianskej galérii prezentovaná v roku 2006 na výstave Pláž, po ktorej skončení boli darované do zbierkového fondu galérie.

Miroslav Nicz: Mimo tela

Miroslav Nicz: Mimo tela

Miroslav Nicz patrí k dôležitým predstaviteľom generácie umelcov, ktorá vstúpila na výtvarnú scénu začiatkom 90. rokov 20. storočia poznačená vplyvom konceptuálneho umenia s ťažiskom záujmu o nové médiá. Napriek tomu, že študoval maľbu, veľmi skoro po roku 1989 sa vyprofiloval ako konceptuálny multimediálny umelec...

Edmund Massányi: Námestie v Nitre

Edmund Massányi: Námestie v Nitre

Edmund Massányi bol všestranným umelcom, ktorý sa vo svojej komornej maliarskej tvorbe venoval takmer všetkým výtvarným technikám a žánrom. V jeho celoživotnom diele je zastúpená kresba, grafické techniky, ilustrácia knižných titulov – dobrodružných, fantastických a realistických diel svetových autorov detskej literatúry, v ktorých sa prejavil ako agilný a pohotový výtvarník.

Mária Machatová: Tržnica – večer

Mária Machatová: Tržnica – večer

Vo svojej figurálnej a realistickej maliarskej tvorbe spracúva Mária Machatová námety, ktoré sú väčšinou ovplyvnené jej subjektívnym pohľadom na svet a miestami, kde sa pohybuje a kde žije.

Marián Mudroch: 6. majstrovstvo Bratislavy v posune artefaktu (téma Spojenie)

Marián Mudroch: 6. majstrovstvo Bratislavy v posune artefaktu (téma Spojenie)

6. majstrovstvo Bratislavy v posune artefaktu (téma Spojenie) je objekt pozostávajúci z 12 drevených kociek s hranou 9 cm, ktorých šesť strán je oblepených fotografiami diel známych svetových osobností.

Murin Michal: Podpis Michala Murina, môjho otca…

Murin Michal: Podpis Michala Murina, môjho otca…

Digitálna tlač Podpis Michala Murina, môjho otca z roku 1970 a moje podpisy z rokov 1985 a 1998 pochádza z autorovej otvorenej série signatúr, ktoré realizuje už od roku 1999 v rôznych mediálnych podobách od kresby, grafiky, partitúry cez objekty a inštalácie až po projekt digitálnej architektúry.

Jozef Teodor Mousson: Trh v Banskej Štiavnici

Jozef Teodor Mousson: Trh v Banskej Štiavnici

Trh v Banskej Štiavnici" je jedným z nespočetného množstva žánrových diel, ktoré autor počas svojho života vytvoril...