https://www.nitrianskagaleria.sk/

K-L

Viera Kraicová — Montážna čata

Viera Kraicová — Montážna čata

Dielo zo zbierok Nitrianskej galérie nesie všetky charakteristické atribúty tvorby autorky jej tvorby v 60-tych rokoch...

Imrich Weiner-Kráľ — Jún (z cyklu Drevo)

Imrich Weiner-Kráľ — Jún (z cyklu Drevo)

Imrich Weiner-Kráľ je považovaný za najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenskej verzie surrealizmu, tzv. nadrealizmu, vo výtvarnom umení...

Juraj Kollár — Prehliadka krajinou

Juraj Kollár — Prehliadka krajinou

Juraj Kollár patrí k najvýraznejším slovenským maliarom mladej generácie. Jeho tvorba v mnohých aspektoch nadväzuje na tradíciu maliarskej disciplíny, či už ide o autorove výhradné používanie techniky olejomaľby alebo sústredenie sa na klasické žánre, ako je krajina, portrét, akt i zátišie...

Rudolf Krivoš: MUZIKA

Rudolf Krivoš: MUZIKA

Rudolf Krivoš patrí k zakladajúcim členom významnej domácej výtvarnej skupiny...

Otis Laubert: Hasič

Otis Laubert: Hasič

Otis Laubert patrí k výtvarníkom, ktorí dokážu jednoduchým spojením  zdanlivo nesúvisiacich elementov vdýchnuť každodenným, nepotrebným, a často banálnym predmetom nový život a stvoriť diela, ktoré  nám  svojou originálnou poetikou, vľúdnym humorom a posunom významov do nečakaných súvislostí vedia vykúzliť úsmev na tvári.

Vladimír Kordoš: Madona s dieťaťom

Vladimír Kordoš: Madona s dieťaťom

Vladimír Kordoš patrí medzi výrazných umelcov, ktorý svoj umelecký program začal rozvíjať začiatkom 70. rokov 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo zaoberá princípom citácie a interperácie, pričom sa ťažiskovo pohybuje v oblasti akčného umenia.

Jaroslav Košš: Junk DNA / Jalová DNA A+B

Jaroslav Košš: Junk DNA / Jalová DNA A+B

Dvojica diel Junk DNA / Jalová DNA, A a Junk DNA / Jalová DNA, B pozostáva z rozmerných plechov s vybrúseným rastrom a výrezmi, v ktorých sa nachádzajú naakumulované dosky s plošnými spojmi a ďalšie súčiastky z elektronických zariadení. Tvary výrezov symbolicky pripomínajú ženské (variant A) a mužské (variant B) pohlavie...

Alojz Klimo: Malé križovatky III.

Alojz Klimo: Malé križovatky III.

Dielo Malé križovatky III. je maľba temperou menšieho formátu na papieri adjustovanom na sololite a patrí do najvýznamnejšej a najznámejšej Klimovej série Križovatiek, ktorá vznikala v rokoch 1966 až 1969

Alfred Lakos: Zátišie s knihami

Alfred Lakos: Zátišie s knihami

Kompozícia žánrovej maľby od maďarského autora Alfreda Lakosa, zobrazuje tajomnú, mysterióznu atmosféru, ktorú navodzuje zátišie starých historických kníh voľne rozložených po stole. Intímnosť interiéru, v tichom nočnom čase, osvetľuje iba slabý plameň sviečky.

Martin Knut: Z cyklu Maľba na vreckovke

Martin Knut: Z cyklu Maľba na vreckovke

Cyklus malieb na vreckovkách vznikol v roku 1991 na podobnom princípe, akým autor v rovnakom čase pracoval na veľkorozmerných plátnach. V tomto prípade, ale banalitu rozprávaných príbehov umocňuje použitím triviálneho maliarskeho podkladu, kde miesto maliarskeho plátna natiahnutého na rám použije voľne visiace vreckovky – predmety banálnej každodennosti.