https://www.nitrianskagaleria.sk/

K-L

Ján Kekeli — Bez názvu

Ján Kekeli — Bez názvu

Ján Kekeli je fotograf, pracujúci na rozmedzí medzi princípmi dokumentárnej a výtvarnej fotografie...

Klaudia Kosziba — Najsladšie leto & September

Klaudia Kosziba — Najsladšie leto & September

Špecifikom pracovného procesu Klaudie Kosziby je (ne)ustály zásah do obrazu, s jeho rôznymi vrstvami, rôznymi premaľbami, rôznymi hĺbkami, rôznymi atmosférami, rôznymi náladami...

Marek Kvetan — Flashback

Marek Kvetan — Flashback

Marek Kvetan je výrazný vizuálny  umelec, ktorý pracuje na poliach rôznych médií, v ktorých dominuje prevaha analytického myslenia a post-konceptuálnych tendencií...

Viera Kraicová — Montážna čata

Viera Kraicová — Montážna čata

Dielo zo zbierok Nitrianskej galérie nesie všetky charakteristické atribúty tvorby autorky jej tvorby v 60-tych rokoch...

Imrich Weiner-Kráľ — Jún (z cyklu Drevo)

Imrich Weiner-Kráľ — Jún (z cyklu Drevo)

Imrich Weiner-Kráľ je považovaný za najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenskej verzie surrealizmu, tzv. nadrealizmu, vo výtvarnom umení...

Juraj Kollár — Prehliadka krajinou

Juraj Kollár — Prehliadka krajinou

Juraj Kollár patrí k najvýraznejším slovenským maliarom mladej generácie. Jeho tvorba v mnohých aspektoch nadväzuje na tradíciu maliarskej disciplíny, či už ide o autorove výhradné používanie techniky olejomaľby alebo sústredenie sa na klasické žánre, ako je krajina, portrét, akt i zátišie...

Rudolf Krivoš: MUZIKA

Rudolf Krivoš: MUZIKA

Rudolf Krivoš patrí k zakladajúcim členom významnej domácej výtvarnej skupiny...

Otis Laubert: Hasič

Otis Laubert: Hasič

Otis Laubert patrí k výtvarníkom, ktorí dokážu jednoduchým spojením  zdanlivo nesúvisiacich elementov vdýchnuť každodenným, nepotrebným, a často banálnym predmetom nový život a stvoriť diela, ktoré  nám  svojou originálnou poetikou, vľúdnym humorom a posunom významov do nečakaných súvislostí vedia vykúzliť úsmev na tvári.

Vladimír Kordoš: Madona s dieťaťom

Vladimír Kordoš: Madona s dieťaťom

Vladimír Kordoš patrí medzi výrazných umelcov, ktorý svoj umelecký program začal rozvíjať začiatkom 70. rokov 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo zaoberá princípom citácie a interperácie, pričom sa ťažiskovo pohybuje v oblasti akčného umenia.

Jaroslav Košš: Junk DNA / Jalová DNA A+B

Jaroslav Košš: Junk DNA / Jalová DNA A+B

Dvojica diel Junk DNA / Jalová DNA, A a Junk DNA / Jalová DNA, B pozostáva z rozmerných plechov s vybrúseným rastrom a výrezmi, v ktorých sa nachádzajú naakumulované dosky s plošnými spojmi a ďalšie súčiastky z elektronických zariadení. Tvary výrezov symbolicky pripomínajú ženské (variant A) a mužské (variant B) pohlavie...

Lajos Luzsicza — Dunaj pri Zebegéni

Lajos Luzsicza — Dunaj pri Zebegéni

V depozitároch maľby Nitrianskej galérie sa nachádza aj dielo od výrazného organizátora/mediátora kultúrnych vzťahov Lajosa Luzsiczu...