https://www.nitrianskagaleria.sk/

K-L

Rudolf Krivoš: MUZIKA

Rudolf Krivoš: MUZIKA

Rudolf Krivoš patrí k zakladajúcim členom významnej domácej výtvarnej skupiny...

Otis Laubert: Hasič

Otis Laubert: Hasič

Otis Laubert patrí k výtvarníkom, ktorí dokážu jednoduchým spojením  zdanlivo nesúvisiacich elementov vdýchnuť každodenným, nepotrebným, a často banálnym predmetom nový život a stvoriť diela, ktoré  nám  svojou originálnou poetikou, vľúdnym humorom a posunom významov do nečakaných súvislostí vedia vykúzliť úsmev na tvári.

Vladimír Kordoš: Madona s dieťaťom

Vladimír Kordoš: Madona s dieťaťom

Vladimír Kordoš patrí medzi výrazných umelcov, ktorý svoj umelecký program začal rozvíjať začiatkom 70. rokov 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo zaoberá princípom citácie a interperácie, pričom sa ťažiskovo pohybuje v oblasti akčného umenia.

Jaroslav Košš: Junk DNA / Jalová DNA A+B

Jaroslav Košš: Junk DNA / Jalová DNA A+B

Dvojica diel Junk DNA / Jalová DNA, A a Junk DNA / Jalová DNA, B pozostáva z rozmerných plechov s vybrúseným rastrom a výrezmi, v ktorých sa nachádzajú naakumulované dosky s plošnými spojmi a ďalšie súčiastky z elektronických zariadení. Tvary výrezov symbolicky pripomínajú ženské (variant A) a mužské (variant B) pohlavie...

Alojz Klimo: Malé križovatky III.

Alojz Klimo: Malé križovatky III.

Dielo Malé križovatky III. je maľba temperou menšieho formátu na papieri adjustovanom na sololite a patrí do najvýznamnejšej a najznámejšej Klimovej série Križovatiek, ktorá vznikala v rokoch 1966 až 1969

Alfred Lakos: Zátišie s knihami

Alfred Lakos: Zátišie s knihami

Kompozícia žánrovej maľby od maďarského autora Alfreda Lakosa, zobrazuje tajomnú, mysterióznu atmosféru, ktorú navodzuje zátišie starých historických kníh voľne rozložených po stole. Intímnosť interiéru, v tichom nočnom čase, osvetľuje iba slabý plameň sviečky.

Martin Knut: Z cyklu Maľba na vreckovke

Martin Knut: Z cyklu Maľba na vreckovke

Cyklus malieb na vreckovkách vznikol v roku 1991 na podobnom princípe, akým autor v rovnakom čase pracoval na veľkorozmerných plátnach. V tomto prípade, ale banalitu rozprávaných príbehov umocňuje použitím triviálneho maliarskeho podkladu, kde miesto maliarskeho plátna natiahnutého na rám použije voľne visiace vreckovky – predmety banálnej každodennosti.

Jozef Kostka: Smútiaca

Jozef Kostka: Smútiaca

Tvorba národného umelca Jozefa Kostku je mnohotvárna a rozmanitá. Už od počiatku ju rozvíjal v znamení príklonu k básnickému umeniu, s predsavzatím napĺňať svoje sochy bohatým vnútorným životom, plným asociácií, duchovných väzieb so svetom, dobou, jej mementami i bolesťami...

Matúš Lányi — Peter zapiera Ježiša

Matúš Lányi — Peter zapiera Ježiša

Hlavnými témami tvorby Matúša Lányiho, pozostávajúcej najmä z malieb a videí, sú kresťanstvo, náboženstvo a viera. Je snáď jediným etablovaným slovenským autorom mladej generácie, ktorý sa týmto témam venuje programovo...

Igor Kalný — Bez názvu

Igor Kalný — Bez názvu

Séria Bez názvu patrí do cyklu zaujímavo štrukturovaných geometrických tušových kresieb, ktoré začal Igor Kalný realizovať v roku 1984. Základnú osnovu prác tvoria narysované horizontály a vertikály, ktoré vytvárajú pravidelné línie...