https://www.nitrianskagaleria.sk/

K-L

Rudolf Krivoš: MUZIKA

Rudolf Krivoš: MUZIKA

Rudolf Krivoš patrí k zakladajúcim členom významnej domácej výtvarnej skupiny...

Otis Laubert: Hasič

Otis Laubert: Hasič

Otis Laubert patrí k výtvarníkom, ktorí dokážu jednoduchým spojením  zdanlivo nesúvisiacich elementov vdýchnuť každodenným, nepotrebným, a často banálnym predmetom nový život a stvoriť diela, ktoré  nám  svojou originálnou poetikou, vľúdnym humorom a posunom významov do nečakaných súvislostí vedia vykúzliť úsmev na tvári.

Vladimír Kordoš: Madona s dieťaťom

Vladimír Kordoš: Madona s dieťaťom

Vladimír Kordoš patrí medzi výrazných umelcov, ktorý svoj umelecký program začal rozvíjať začiatkom 70. rokov 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa dlhodobo zaoberá princípom citácie a interperácie, pričom sa ťažiskovo pohybuje v oblasti akčného umenia.

Jaroslav Košš: Junk DNA / Jalová DNA A+B

Jaroslav Košš: Junk DNA / Jalová DNA A+B

Dvojica diel Junk DNA / Jalová DNA, A a Junk DNA / Jalová DNA, B pozostáva z rozmerných plechov s vybrúseným rastrom a výrezmi, v ktorých sa nachádzajú naakumulované dosky s plošnými spojmi a ďalšie súčiastky z elektronických zariadení. Tvary výrezov symbolicky pripomínajú ženské (variant A) a mužské (variant B) pohlavie...

Alojz Klimo: Malé križovatky III.

Alojz Klimo: Malé križovatky III.

Dielo Malé križovatky III. je maľba temperou menšieho formátu na papieri adjustovanom na sololite a patrí do najvýznamnejšej a najznámejšej Klimovej série Križovatiek, ktorá vznikala v rokoch 1966 až 1969

Alfred Lakos: Zátišie s knihami

Alfred Lakos: Zátišie s knihami

Kompozícia žánrovej maľby od maďarského autora Alfreda Lakosa, zobrazuje tajomnú, mysterióznu atmosféru, ktorú navodzuje zátišie starých historických kníh voľne rozložených po stole. Intímnosť interiéru, v tichom nočnom čase, osvetľuje iba slabý plameň sviečky.

Martin Knut: Z cyklu Maľba na vreckovke

Martin Knut: Z cyklu Maľba na vreckovke

Cyklus malieb na vreckovkách vznikol v roku 1991 na podobnom princípe, akým autor v rovnakom čase pracoval na veľkorozmerných plátnach. V tomto prípade, ale banalitu rozprávaných príbehov umocňuje použitím triviálneho maliarskeho podkladu, kde miesto maliarskeho plátna natiahnutého na rám použije voľne visiace vreckovky – predmety banálnej každodennosti.

Jozef Kostka: Smútiaca

Jozef Kostka: Smútiaca

Tvorba národného umelca Jozefa Kostku je mnohotvárna a rozmanitá. Už od počiatku ju rozvíjal v znamení príklonu k básnickému umeniu, s predsavzatím napĺňať svoje sochy bohatým vnútorným životom, plným asociácií, duchovných väzieb so svetom, dobou, jej mementami i bolesťami...

Matúš Lányi, Peter zapiera Ježiša

Matúš Lányi, Peter zapiera Ježiša

Hlavnými témami tvorby Matúša Lányiho, pozostávajúcej najmä z malieb a videí, sú kresťanstvo, náboženstvo a viera. Je snáď jediným etablovaným slovenským autorom mladej generácie, ktorý sa týmto témam venuje programovo...

Igor Kalný, Bez názvu

Igor Kalný, Bez názvu

Séria Bez názvu patrí do cyklu zaujímavo štrukturovaných geometrických tušových kresieb, ktoré začal Igor Kalný realizovať v roku 1984. Základnú osnovu prác tvoria narysované horizontály a vertikály, ktoré vytvárajú pravidelné línie...