https://www.nitrianskagaleria.sk/

E-F

Daniel Fischer — Fynn nad vajcom

Daniel Fischer — Fynn nad vajcom

....

Daniel Fischer — Maľba v krajine No. 15 a Maľba v krajine No. 17/11

Daniel Fischer — Maľba v krajine No. 15 a Maľba v krajine No. 17/11

Daniel Fischer patrí medzi kľúčové osobnosti slovenského maliarstva druhej polovice 20. storočia...

Jana Farmanová: Naboso I. – III.

Jana Farmanová: Naboso I. – III.

Jana Farmanová sa od konca 90. rokov 20. storočia, kedy vstúpila na umeleckú scénu, venuje výlučne figurálnej maľbe. Je to intuitívna a emotívna maliarka, ktorá svoj umelecký program postavila na osobných, nesprostredkovaných zážitkoch...

Rudolf Fila: Hercova tvár, Dekalkovaná a Deutsche Warenkunde, Zartificielizoval

Rudolf Fila: Hercova tvár, Dekalkovaná a Deutsche Warenkunde, Zartificielizoval

Interpretované knihy Hercova tvár, Dekalkovaná a Deutsche Warenkunde, Zartificielizoval patria do otvorenej série diel, postavených na princípe maliarskych intervencií do privlastnenej, už existujúcej výtvarnej predlohy, ktorých princíp začal autor rozvíjať už v 70. rokoch 20. storočia.

Henrich Fieles: Podzámok v Nitre

Henrich Fieles: Podzámok v Nitre

Fielesov Podzámok v Nitre sa vymyká z jeho tendenčnej maľby. V tomto diele preferuje kubizujúce prvky maľby, využíva geometrickú abstrakciu, impresívnu farebnosť, ktorou upriamuje pozornosť na centrálnu časť diela.

Ľudovít Fulla, Vtáčia krajina

Ľudovít Fulla, Vtáčia krajina

Hlavnými zdrojmi inšpirácie pre Ľudovíta Fullu boli slovenské ľudové umenie, detský výtvarný prejav, ikonopisná maľba, tradičná remeselná výroba (výšivky, perníky, maľba na skle), ale aj podnety z európskeho avantgardného maliarstva...