https://www.nitrianskagaleria.sk/

C-D

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová — Čútora & Rapkáč

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová — Čútora & Rapkáč

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová začali spolupracovať v roku 2000 ešte počas štúdia na VŠVU. V priebehu dvoch desaťročí sa tento tvorivý tandem stihol úspešne etablovať na domácej i zahraničnej scéne...

Jarmila Čihánková — Maľba 33

Jarmila Čihánková — Maľba 33

Jarmila Čihánková sa do lokálnych dejín umenia zapísala do povedomia v 60-tych rokoch minulého storočia ako textilná výtvarníčka...

Ladislav Čarný
: diela zo série Hermeneutiká

Ladislav Čarný
: diela zo série Hermeneutiká

Diela odkazujú na antického boha Herma, zobrazovaného s dvomi tvárami...

Pavlína Fichta Čierna: Presádzanie

Pavlína Fichta Čierna: Presádzanie

Autorka zaznamenáva rozprávanie ženy, autentickej pacientky trpiacej mánio-depresívnou poruchou, o svojom duševnom ochorení, ktoré zasahuje do jej bežného života a ovplyvňuje jej existenciu...

Michal Czinege: Stratený ostrov 13

Michal Czinege: Stratený ostrov 13

Michal Czinege patrí ku generácii mladým autorov vstupujúcich na výtvarnú scénu v 2. polovici nultých rokov 21. storočia a je reprezentantom tzv. mladej maľby. Patrí k prvým významným študentom 4. ateliéru Ivana Csudaia na VŠVU...

Libuša Čtveráková, Pri kávičke

Libuša Čtveráková, Pri kávičke

Napriek tomu, že dielo nie je signované autorkou Libušou Čtverákovou dokumentuje jej nezameniteľný autorský rukopis...

Ivan Csudai, Zviera

Ivan Csudai, Zviera

Ivan Csudai patrí do generácie neoexpresionistických, „nových divokých“ maliarov slovenskej postmoderny, ktorí na scénu nastúpili v druhej polovici 80. rokov 20. storočia...

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová — Dialectics of Subjection # 1 /Holiday Video/

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová — Dialectics of Subjection # 1 /Holiday Video/

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová začali spolupracovať v roku 2000 ešte počas štúdia na VŠVU. V priebehu desaťročia sa tento tvorivý tandem stihol mimoriadne úspešne etablovať na domácej a zahraničnej scéne...

Ladislav Čemický, Konflikty

Ladislav Čemický, Konflikty

Čemického komornú, najmä krajinársku a portrétnu tvorbu z obdobia rokov 1935-1944, dokumentuje množstvo kresieb náčrtov i skíc, v ktorých možno evidovať prípravu k jednotlivým kompozíciám, ktorými reagoval na mnohé negatívne podnety, či už sociálneho alebo vojnového charakteru...

Rudolf Dička — Deštrukcia (Náhrobný kameň obrazu)

Rudolf Dička — Deštrukcia (Náhrobný kameň obrazu)

Rudolf Dička bol svojský autodidakt, ktorého práca i samotný život sa vymykali tradičným predstavám o insitnom prejave.

Anna Daučíková — Domáce cvičenie

Anna Daučíková — Domáce cvičenie

Anna Daučíková je slovenská umelkyňa, v súčasnosti žijúca a tvoriaca v Prahe. I keď sa sprvu venovala maľbe a práci so sklom, od 90. rokov začala pracovať prevažne s fotografiou a videom.

Lucia Dovičáková — This Used To Be My Playground / Mama (Robot)

Lucia Dovičáková — This Used To Be My Playground / Mama (Robot)

Akvizíciou dvoch malieb od autorky Lucie Dovičákovej napĺňame ciele nákupnej politiky galérie doplniť ešte stále málo zastúpené ženské autorky v zbierkovom fonde galérie...

Orest Dubay — Vtáčik

Orest Dubay — Vtáčik

Grafický list vytvorený technikou linorezu s názvom Vtáčik predstavuje typickú „dubayovskú“ lyricko-geometrickú ryteckú polohu...

J. Mitríková a D. Demjanovič: Evakuácia slovenských elít

J. Mitríková a D. Demjanovič: Evakuácia slovenských elít

Absurdita a ambivalentnosť sú príznačnými znakmi tvorby Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča...

Martin Derner: Predjedlo

Martin Derner: Predjedlo

Kniha ako umelecký objekt tvorí samostatnú kapitolu v tvorbe Martina Dernera, ktorej sa venuje od roku 2005.

Tomáš Džadoň: Slovenská zem

Tomáš Džadoň: Slovenská zem

Tomáš Džadoň vo svojej tvorbe vychádza z našej regionálnej minulosti, historicko-politických zmien a kontrastov obdobia socializmu a súčasnosti, či ľudových tradícií, ktoré sprítomňuje v nových súvislostiach a formách...

Milan Dobeš, Štrukturálny optický reliéf I.

Milan Dobeš, Štrukturálny optický reliéf I.

Štrukturálny optický reliéf I. je objekt vytvorený z kovu a skla. Pozostáva z jednoduchých kovových kruhových a polkruhových rastrov, ktoré sa vzájomne prekrývajú, násobia a zmnožujú...