https://www.nitrianskagaleria.sk/

A-B

Janko Alexy — Žena z Kozároviec

Janko Alexy — Žena z Kozároviec

Janko Alexy bol maliar, spisovateľ, publicista a organizátor kultúrneho života. Patrí k zakladateľským osobnostiam slovenskej výtvarnej moderny...

Edita Ambrušová – Jeden deň pri Atlantiku II.

Edita Ambrušová – Jeden deň pri Atlantiku II.

Tento grafický list patrí k dielam komornejšieho žánrového charakteru slovenskej maliarky a ilustrátorky...

Milan Adamčiak: >zwanzig nach< könig für jazzquartett & m.p.m.per orchestra da camera

Milan Adamčiak: >zwanzig nach< könig für jazzquartett & m.p.m.per orchestra da camera

Experimentátor, muzikológ, skladateľ, kľúčová osobnosť slovenského intermediálneho umenia...

Gejza Angyal: Námestie v Kremnici

Gejza Angyal: Námestie v Kremnici

Gejza Angyal patrí svojou tvorbou a životom mimo veľkého centra diania k dobovým autorom, ktorí komponujú diela v duchu kozmopolitného neskorého romantizmu až secesie...

Peter Ančic: Husákova generácia

Peter Ančic: Husákova generácia

Šesť fotografií v zbierkach Nitrianskej galérie zachytáva portréty rôznych mužov, od intelektuálov po robotníkov, pre diváka však ostávajú viac-menej anonymní...

Milan Adamčiak, Reticolo I° per dieci strumenti a piacere

Milan Adamčiak, Reticolo I° per dieci strumenti a piacere

Muzikológ, čelista, skladateľ a experimentátor Milan Adamčiak sa od druhej polovice 60. rokov 20. storočia ako jeden z prvých u nás začal cieľavedome venovať výskumu intermediálnych presahov – vzájomných vzťahov hudby a výtvarného umenia...

Peter Barényi — Zvonkohra

Peter Barényi — Zvonkohra

Autor v inštalácii zvonkohra reaguje na smrteľnú chorobu svojej matky...

Miloš Alexander Bazovský — Samota Leštiny

Miloš Alexander Bazovský — Samota Leštiny

Motív samoty, ako malého zhluku budov stojacich v krajine, predstavuje u Bazovského mimoriadne častý námet...

Erik Binder — Woodoo Čičmany

Erik Binder — Woodoo Čičmany

Tvorba Erika Bindera je mimoriadne rozmanitá a pohybuje sa naprieč všetkými výtvarnými médiami a materiálmi. Jeho diela vznikajú spontánne, často až na konci procesu tvorby či priamo na výstave...

Martin Benka: Na poli – Orava

Martin Benka: Na poli – Orava

Martin Benka (21.9. 1881 Kostolište – 28. 6.1971 Malacky) je vedúcou zakladajúcou personou slovenského moderného maliarstva...

Albín Brunovský — Opitá nevesta

Albín Brunovský — Opitá nevesta

Návštevníkovi Virtuálnej galérie NG predstavujeme rozsahom drobné dielko od ikonicky známeho slovenského grafika Albína Brunovského...

Štefan Belohradský — Dom na nohe

Štefan Belohradský — Dom na nohe

Dom na nohe je reprezentatívnou komornejšou ukážkou tvorby Štefana Belohradského...

Juraj Bartusz: Osum dvanásť

Juraj Bartusz: Osum dvanásť

Juraj Bartusz je jedným z našich najvýznamnejších intermediálnych umelcov...

Peter Bartoš: ZOO – pokračujúci koncept krajiny

Peter Bartoš: ZOO – pokračujúci koncept krajiny

Peter Bartoš je považovaný za jednu z vedúcich osobností slovenského konceptuálneho umenia. Napriek štúdiu maľby sa už na počiatku svojej umeleckej dráhy v roku 1965 manifestačne rozlúčil s tradičnou maľbou na akcii „Rozdávanie“...

Robert Bielik: Chlapec a lebky

Robert Bielik: Chlapec a lebky

Robert Bielik vstúpil na slovenskú výtvarnú scénu v 90. rokoch , kedy bola maľba mimo širšieho záujmu umelcov i teoretikov, ktorí sa skôr venovali v tej dobe trendovým médiám ako inštalácia, video, performancia a podobne...

Igor Benca: Pátrači v krajine nezvestných VI.

Igor Benca: Pátrači v krajine nezvestných VI.

Grafik a maliar Igor Benca vytvoril súbor grafických listov ako súčasť reprezentatívnej bibliofílie, ktorú Nitrianska štátna galéria vydala pod názvom Pátrači v krajine nezvestných ešte v roku 1995...