https://www.nitrianskagaleria.sk/

A-B

Jaroslav Augusta — Napájanie koní

Jaroslav Augusta — Napájanie koní

Drobná maľba na papieri zobrazuje dvoch mužov  v krojoch (bačov či gazdov) pri konskom napájadle.

Eduard Antal — Kompozícia IV. a V.

Eduard Antal — Kompozícia IV. a V.

Eduard Antal bol významným predstaviteľom slovenskej geometrickej abstrakcie...

Janko Alexy — Žena z Kozároviec

Janko Alexy — Žena z Kozároviec

Janko Alexy bol maliar, spisovateľ, publicista a organizátor kultúrneho života. Patrí k zakladateľským osobnostiam slovenskej výtvarnej moderny...

Edita Ambrušová – Jeden deň pri Atlantiku II.

Edita Ambrušová – Jeden deň pri Atlantiku II.

Tento grafický list patrí k dielam komornejšieho žánrového charakteru slovenskej maliarky a ilustrátorky...

Milan Adamčiak: >zwanzig nach< könig für jazzquartett & m.p.m.per orchestra da camera

Milan Adamčiak: >zwanzig nach< könig für jazzquartett & m.p.m.per orchestra da camera

Experimentátor, muzikológ, skladateľ, kľúčová osobnosť slovenského intermediálneho umenia...

Gejza Angyal: Námestie v Kremnici

Gejza Angyal: Námestie v Kremnici

Gejza Angyal patrí svojou tvorbou a životom mimo veľkého centra diania k dobovým autorom, ktorí komponujú diela v duchu kozmopolitného neskorého romantizmu až secesie...

Peter Ančic: Husákova generácia

Peter Ančic: Husákova generácia

Šesť fotografií v zbierkach Nitrianskej galérie zachytáva portréty rôznych mužov, od intelektuálov po robotníkov, pre diváka však ostávajú viac-menej anonymní...

Milan Adamčiak, Reticolo I° per dieci strumenti a piacere

Milan Adamčiak, Reticolo I° per dieci strumenti a piacere

Muzikológ, čelista, skladateľ a experimentátor Milan Adamčiak sa od druhej polovice 60. rokov 20. storočia ako jeden z prvých u nás začal cieľavedome venovať výskumu intermediálnych presahov – vzájomných vzťahov hudby a výtvarného umenia...

Viera Bombová — Postavy

Viera Bombová — Postavy

Viera Bombová je známa a oceňovaná najmä ako ilustrátorka detskej literatúry. Ľudové rozprávky rôznych „exotických“ krajín a národov vedela pôsobivo priblížiť aj deťom na Slovensku.

Adolf Born — Okná

Adolf Born — Okná

Adolf Born bol českým maliarom, kresliarom, ilustrátorom, animátorom, karikaturistom a príležitostným scénografom a kostýmovým výtvarníkom...

Oľga Bartošíková — Zátišie s jablkami & Zátišie so slivkami a s konvicou

Oľga Bartošíková — Zátišie s jablkami & Zátišie so slivkami a s konvicou

Tvorba Oľgy Bartošíkovej, ktorá pokrýva časové rozmedzie už vyše sedemdesiatich rokov, sa vyznačuje neobyčajnou štýlovou rôznorodosťou a autorkiným sústavným hľadaním vlastného výrazu, ktorý reaguje na aktuálne dianie vo svetovom i v domácom umení.

Miloš Alexander Bazovský — Samota Leštiny

Miloš Alexander Bazovský — Samota Leštiny

Motív samoty, ako malého zhluku budov stojacich v krajine, predstavuje u Bazovského mimoriadne častý námet...

Erik Binder — Woodoo Čičmany

Erik Binder — Woodoo Čičmany

Tvorba Erika Bindera je mimoriadne rozmanitá a pohybuje sa naprieč všetkými výtvarnými médiami a materiálmi. Jeho diela vznikajú spontánne, často až na konci procesu tvorby či priamo na výstave...

Peter Barényi — Zvonkohra

Peter Barényi — Zvonkohra

Autor v inštalácii zvonkohra reaguje na smrteľnú chorobu svojej matky...

Martin Benka: Na poli – Orava

Martin Benka: Na poli – Orava

Martin Benka (21.9. 1881 Kostolište – 28. 6.1971 Malacky) je vedúcou zakladajúcou personou slovenského moderného maliarstva...

Albín Brunovský — Opitá nevesta

Albín Brunovský — Opitá nevesta

Návštevníkovi Virtuálnej galérie NG predstavujeme rozsahom drobné dielko od ikonicky známeho slovenského grafika Albína Brunovského...

Štefan Belohradský — Dom na nohe

Štefan Belohradský — Dom na nohe

Dom na nohe je reprezentatívnou komornejšou ukážkou tvorby Štefana Belohradského...

Juraj Bartusz: Osum dvanásť

Juraj Bartusz: Osum dvanásť

Juraj Bartusz je jedným z našich najvýznamnejších intermediálnych umelcov...