Maximilián Schurmann (1890 – 1960)

Monografia o umelcovi, ktorému sa v rámci slovenského maliarstva pripisujú zásluhy predovšetkým za to, že vo svojom diele najdôslednejšie aplikoval impresionistické zásady...