https://www.nitrianskagaleria.sk/

Pripomíname si

Cieľom Nitrianskej galérie je, na tomto mieste svojej webovej stránky,  priebežne predstavovať  osobné autorské medailóny žijúcich i nežijúcich výtvarníkov nielen nitrianskej proveniencie. Budeme venovať pozornosť ich významným životným jubileám. Stručným curriculum vitae a charakteristikou tvorby Vám priblížime ich život a tvorbu na pozadí dobového diania slovenského kultúrneho a umeleckého života. Hodnotiť ich prínos v oblasti zachovania výtvarného kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Rudolf Fila

Rudolf Fila

Odišiel človek - umelec Rudolf Fila, akademický maliar, literát a pedagóg

Ľudmila Peterajová

Ľudmila Peterajová

In memoriam
3. júl 1927 - 8.január 2015

Za Ivou Mojžišovou

Za Ivou Mojžišovou

jednou z najvýznamnejších slovenských teoretičiek a historičiek umenia, ktorá zomrela 26. januára 2014 vo veku nedožitých 75. rokov.

Spomienka na Mariana Várossa

Spomienka na Mariana Várossa

Marian Váross stredoškolské a vysokoškolské štúdium s aprobáciou slovenčina a filozofia absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už ako študent pravidelne publikoval state, eseje a črty o výtvarnom umení....

Farmann František /1896 – 1952/

Farmann František /1896 – 1952/

pôvodným menom Fahrmann sa narodil 8. apríla 1896 v Nitre. Pochádzal z murárskej rodiny...

Satin Jozef /1913 – 1956/

Satin Jozef /1913 – 1956/

Kto mal možnosť pozorovať správanie sa detí z viacpočetnej rodiny, musel postrehnúť...

Pongrácz Karol /1872 – 1930/

Pongrácz Karol /1872 – 1930/

Z nitrianskeho okruhu výtvarných umelcov si v tomto roku pripomíname, v rámci životných jubileí, 80-te výročie...