https://www.nitrianskagaleria.sk/

Otvorená výzva 2020

 

 !!KLIKNITE SEM PRE PRIHLÁSENIE SVOJHO PROJEKTU!! 

Nitrianska galéria ponúka kurátorom, umelcom a ateliérom vysokých výtvarných škôl možnosť zrealizovať v roku 2020 svoje projekty v dvoch výstavných priestoroch.

 
Cieľom otvorenej výzvy Nitrianskej galérie je podpora a prezentácia súčasného slovenského a zahraničného umenia, a to nielen vizuálneho, ale aj s presahmi do iných foriem. Chceme poskytnúť priestor najmä začínajúcim kurátorom a podporiť ich originálne nápady na výstavy. Uprednostnené budú kurátorské, tematické projekty pred monografickými výstavami jedného, prípadne viacerých autorov. Okrem toho ponúkame katedrám alebo ateliérom z vysokých škôl výtvarného zamerania možnosť prezentácie svojej činnosti. Projekty vyberie komisia zložená z odborných pracovníkov galérie a prizvaných teoretikov umenia. Na termínoch realizácie projektov sa dohodne galéria s úspešnými uchádzačmi. Výzva nemá tematické obmedzenie a vzťahuje sa na dva priestory:

Galéria mladých
Atypický, „vertikálny“ výstavný priestor nachádzajúci sa v bývalom trojpodlažnom obslužnom schodisku a priľahlej miestnosti.

Bunker
Podzemný priestor voľakedy slúžiaci ako kryt civilnej ochrany. Vhodný najmä na netradičnejšie formy umeleckého prejavu, kratšie experimentálne projekty, site-specific inštalácie, alebo jednorazové performancie či audio-vizuálne vystúpenia.
Kvôli špecifickým klimatickým podmienkam Bunkra upozorňujeme, že vystavenie diel citlivých na vlhkosť (grafika, maľba, fotografia na papieri a pod.) je len na vlastné riziko a galéria nepreberá zodpovednosť za ich prípadné poškodenie!

Podmienky
— Výzva sa vzťahuje len na profesionálnych umelcov (študentov alebo absolventov vysokých umeleckých škôl) zo Slovenska a zahraničia.
— Výstava musí mať kurátora s patričným vzdelaním v teórii alebo histórii umenia.
— Projekt musí byť realizovateľný v rámci finančných a technických možností Nitrianskej galérie.
— Nesmie ísť o reprízu už zrealizovaného výstavného projektu.

Nitrianska galéria poskytne
— Výstavný priestor Galérie mladých alebo Bunkra na 4, 6 alebo 8 týždňov (príp. kratšie).
— Technické vybavenie (projektory, TV, prehrávače atď.) v rámci možností galérie.
— Asistenciu pri inštalovaní.
— Prevoz diel galerijnou dodávkou (v prípade zahraničia sa vzťahuje len na susedné krajiny).
— Tlač a distribúciu pozvánok.
— PR projektu (rozposlanie pozvánok a tlačových správ poštou a elektronicky kontaktom z databázy galérie, sociálne siete, internet, priestor v regionálnych médiách).
— Oficiálne potvrdenie partnerstva galérie pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania.

PROJEKTY JE MOŽNÉ ZAREGISTROVAŤ DO 30.  SEPTEMBRA 2019.

O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní po zasadnutí komisie, ktoré sa uskutoční v októbri 2019.

Kontaktná osoba: Omar Mirza
omar.mirza@nitrianskagaleria.sk