https://www.nitrianskagaleria.sk/

Výstavné priestory

Reprezentačné sály

Reprezentačné sály sú nosným výstavným priestorom Nitrianskej galérie, ktorý hostí výstavy celoslovenského a medzinárodného významu, či už ide o kolektívne prehliadky alebo súborné autorské prezentácie. Tematické výstavy vznikajú na základe výskumu interných či prizvaných externých kurátorov. Okrem toho sa tu realizujú projekty, na ktorých Nitrianska galéria spolupracuje so spriaznenými domácimi i zahraničnými inštitúciami.

Reprezentačné sály - prezentačné foto (36) Reprezentačné sály - prezentačné foto (37) Reprezentačné sály - prezentačné foto (38) Reprezentačné sály - prezentačné foto (39) Reprezentačné sály - prezentačné foto (40) Reprezentačné sály - prezentačné foto (41) Reprezentačné sály - prezentačné foto (42) Reprezentačné sály - prezentačné foto (43)

Salón

Výstavná činnosť komornejšieho charakteru sa viaže k Salónu Nitrianskej galérie. Ten ponúka priestor pre umelcov nitrianskeho regiónu, konajú sa tu menšie autorské prezentácie začínajúcich i etablovaných výtvarníkov, tematické výstavy diel zo zbierkového fondu Nitrianskej galérie, prehliadky súčasného dizajnu, scénografie a úžitkového umenia, alebo prezentácie ateliérov z vysokých škôl výtvarného zamerania.

Salón - prezentačné foto (1) Salón - prezentačné foto (2) Salón - prezentačné foto (3) Salón - prezentačné foto (4) Salón - prezentačné foto (5) Salón - prezentačné foto (6) Salón - prezentačné foto (7) Salón - prezentačné foto (8) Salón - prezentačné foto (9) Salón - prezentačné foto (10) Salón - prezentačné foto (11) Salón - prezentačné foto (12)

Galéria mladých

V roku 1980 otvorila Nitrianska galéria v rámci svojej správy Galériu mladých – v tom čase u nás ojedinelú, keďže poskytovala priestor mladým výtvarníkom z celej republiky. V roku 2001 bola obnovená jej činnosť v dynamickom priestore bývalého obslužného schodiska a priľahlej miestnosti. Poskytuje nezvyčajné možnosti prezentácie študentov i absolventov vysokých výtvarných škôl a začínajúcich kurátorov zo Slovenska a zahraničia.

Galéria mladých - prezentačné foto (1) Galéria mladých - prezentačné foto (2) Galéria mladých - prezentačné foto (3) Galéria mladých - prezentačné foto (4) Galéria mladých - prezentačné foto (5) Galéria mladých - prezentačné foto (6) Galéria mladých - prezentačné foto (7) Galéria mladých - prezentačné foto (8)

Bunker

Bunker vznikol v roku 2008 zrekonštruovaním dlhodobo nepoužívaného podzemného krytu civilnej ochrany. Je to výnimočný priestor, poskytujúci možnosti experimentovania s rôznymi prejavmi súčasného vizuálneho umenia a jeho prepájania s ďalšími umeleckými druhmi. Či už to sú inštalácie, videoprojekcie, performancie, alebo hudobné vystúpenia – ich častým spoločným znakom je inšpirácia a previazanosť s touto nevšednou lokalitou.

Bunker prezentačné foto (1) Bunker prezentačné foto (2) Bunker prezentačné foto (3) Bunker prezentačné foto (4) Bunker prezentačné foto (5) Bunker prezentačné foto (6)

Farebná galéria

Naším najmladším výstavným priestorom, založeným v roku 2010, je Farebná galéria. Realizujú sa tu výstavy súvisiace s edukačným programom Nitrianskej galérie, pozostávajúce z prác detí a žiakov vytvorených v našom ateliéri počas tvorivých dielní a animácii, alebo z diel zaslaných do výtvarných súťaží organizovaných galériou. Okrem toho tu svoje záverečné práce vystavujú žiaci základných a stredných umeleckých škôl.