Ľudmila Peterajová

In memoriam
3. júl 1927 - 8.január 2015


foto:www.vsvu.sk

Duša odlieta, ale sa aj vracia.
Prechádza dcérali ako závojom,
ako tkanina z vlastnej krvi
s vôňou mlieka, začadená,
ošľahaná všetkým čo bolo.

Ján Buzassy, 1984

Z radov kunsthistorickej obce dňa 8. januára 2015 odišla jedna z najvýznamnejších osobností – pani prof. PhDr. Ľudmila Peterajová, CSc. Bola absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1946-1952), kde vyštudovala taliansky jazyk a literatúru, filozofiu, estetiku, dejiny umenia a anglický jazyk. Na Alma mater získala i doktorát z talianskej literatúry. Po ukončení univerzitného šúdia v r. 1953 nastúpila do zamestania v Slovenskej národnej galérii, kde pracovala ako knihovníčka a od r. 1955 pôsobila vo funkcii ako vedúca oddelenia súčasného umenia.

V r. 1965-1990 pedagogicky pôsobila na Vysokej škole výtvarných umení, kde prednášala dejiny umenia a estetiku. Po desiatich rokoch svojho pedagogického pôsobenia, v r. 1975, bola menovaná docentkou. Profesorkou pre dejiny výtvarných umení sa stala v r. 1983. V r. 1990 na vlastnú žiadosť odišla do dôchodku.

Bola kurátorkou niekoľkých stoviek výstav v SNG, v slovenských galériách, Prahe a v českých galériách, ako aj v zahraničí. O d r. 1965 bola členkou medzinárodnej organizácie výtvarných kritikov AICA so sídlom v Paríži. V r. 1989-1992 bola prezidentkou československej sekcie. Bola trvalou členkou komisie FVU pre správu pozostalosti M. Benku členkou početných habilitačných komisií a vedeckých rád.
Počas svojho tvorivého života vydala 27 knižných titulov, približne 90 výstavných katalógov, niekoľko stoviek článkov a štúdií. Popri odbornej práci sa venovala aj prekladom z taliančiny.

Za svoju odbornú prácu získala viacero významných ocenení: Cenu M. Benku (1975), Cenu vydavateľstva Tatran, Cenu ZSVU (1977), Cenu Mariána Várossa (1997), Cenu A. Kmeťa za muzeálnu činnosť (2009) a Cenu E.E. Kischa za literatúru faktu (2012).

Vďaka Vám, pani profesorka Ľudmila Peterajová, za bohatú hrivnu vzácnych poznatkov, ktorými ste rozširovali nové obzory mladším generáciám v oblasti slovenského a svetového umeleckého diania. Boli ste príkladom odborných kunsthistorických kvalít, príkladom skromnosti a múdrosti tvorivého človeka.

Česť Vašej pamiatke, pani profesorka !

S úctou Marta Hučková

V Nitre 13.januára 2015