NEWROPE

videodokumentácia

Oto Hudec (SK)
Nová hymna
2016
koncert


Nicolas Malclès-Sanuy (FR)
Extrados
2016


Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová (RO/SK)
Keď nie my, kto? Keď nie teraz, kedy?
2016


Andrea Palamarčuková (SK/CH)
Mimo slovnej zásoby (Or Maybe I’m from Newrope)
2016


Marek Schovánek (CZ/CA)
Anarchist Cookie Shop
2016


Erik Sikora (SK)
Mimozemské záhradkárstvo
2016