https://www.nitrianskagaleria.sk/

Vizuálne umenie

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení XI.

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení XI.

so zameraním na KRESBU

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení X. (Online)

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení X. (Online)

Milí priatelia, s ľútosťou vám oznamujeme, že cyklus prednášok je vzhľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu preložený na neurčito. Ďakujeme vám za porozumenie a tešíme sa na budúce stretnutia!

Pohyb vo fotografii — workshop

Pohyb vo fotografii — workshop

Sprievodné podujatie k výstave fotografií Jána Kekeliho

afterpARTy

afterpARTy

Neformálne diskusie o umení po vernisáži

Konferencie a sympóziá

Konferencie a sympóziá

Konferencie a sympóziá zamerané na súčasnú problematiku vizuálneho umenia

Filmové festivaly

Filmové festivaly

Festivaly animovaných a dokumentárnych filmov

TVORIVÉ REFLEXIE VÝSTAV

TVORIVÉ REFLEXIE VÝSTAV

Aktuálne výstavy a netradičné umelecké prístupy s arteterapeutickým dosahom