https://www.nitrianskagaleria.sk/

Vizuálne umenie

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VII.

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VII.

so zameraním na DIZAJN

afterpARTy

afterpARTy

Neformálne diskusie o umení...

Konferencie a sympóziá

Konferencie a sympóziá

konferencie a sympóziá zamerané na súčasnú problematiku vizuálneho umenia