https://www.nitrianskagaleria.sk/

Vizuálne umenie

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení IX.

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení IX.

so zameraním na GRAFIKU
Prezentácie + diskusie + premietanie ukážok

Pohyb vo fotografii — workshop

Pohyb vo fotografii — workshop

Sprievodné podujatie k výstave fotografií Jána Kekeliho

afterpARTy

afterpARTy

Neformálne diskusie o umení po vernisáži

Konferencie a sympóziá

Konferencie a sympóziá

Konferencie a sympóziá zamerané na súčasnú problematiku vizuálneho umenia

Filmové festivaly

Filmové festivaly

Festivaly animovaných a dokumentárnych filmov

TVORIVÉ REFLEXIE VÝSTAV

TVORIVÉ REFLEXIE VÝSTAV

Aktuálne výstavy a netradičné umelecké prístupy s arteterapeutickým dosahom