https://www.nitrianskagaleria.sk/

Vizuálne umenie

Pohyb vo fotografii — workshop

Pohyb vo fotografii — workshop

Sprievodné podujatie k výstave fotografií Jána Kekeliho

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení

Prednášky o aktuálnych témach súčasného umenia

afterpARTy

afterpARTy

Neformálne diskusie o umení po vernisáži

Konferencie a sympóziá

Konferencie a sympóziá

Konferencie a sympóziá zamerané na súčasnú problematiku vizuálneho umenia

Filmové festivaly

Filmové festivaly

Festivaly animovaných a dokumentárnych filmov

TVORIVÉ REFLEXIE VÝSTAV

TVORIVÉ REFLEXIE VÝSTAV

Aktuálne výstavy a netradičné umelecké prístupy s arteterapeutickým dosahom