https://www.nitrianskagaleria.sk/

Aktuálne

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení X.

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení X.

so zameraním na MAĽBU
Prezentácie + diskusie + premietanie ukážok

Galéria hudby

Galéria hudby

30. september 2020 o 18.00 hod.
Ivo Kahánek (CZ) – klavír

4-3-2-1…

4-3-2-1…

Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi