https://www.nitrianskagaleria.sk/

Aktuálne

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení IX.

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení IX.

so zameraním na GRAFIKU
Prezentácie + diskusie + premietanie ukážok

4-3-2-1…

4-3-2-1…

Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi

Galéria hudby

Galéria hudby

Cyklus komorných koncertov vážnej hudby