https://www.nitrianskagaleria.sk/

Vstupné

Základné vstupné:

● Jednotné vstupné (na všetky výstavy):   3 €
● Reprezentačné sály: 2 €
● Salón: 2 €
● Galéria mladých: 1 €
● Bunker: 1 €

 

Zľavy (študenti, žiaci, dôchodcovia):

● Jednotné vstupné (na všetky výstavy):   1.50 €
● Reprezentačné sály: 1 €
● Salón: 1 €
● Galéria mladých: 0.50 €
● Bunker: 0.50 €

Skupinové vstupné (5 a viac osôb): 1 € /na osobu/
Rodinné vstupné (2 rodičia + deti): 4 €

Permanentka: 30 € (platná 12 mesiacov od dátumu zakúpenia)

v cene permanentky je:
● celoročný vstup na výstavy (RS, Salón, GM, Bunker),
● 50 % zľava na koncerty v rámci cyklu Galéria hudby
● celoročné navštevovanie výtvarného ateliéru (výtvarné tvorivé dielne k výstavám)
(marec – jún, sept.- dec.. ut., št.: 15.00-17.00 hod.)
● katalógy k výstavám vydané galériou v danom roku

Permanentka študentská: 20 € (platná 12 mesiacov od dátumu zakúpenia)

v cene permanentky je:
● celoročný vstup na výstavy (RS, Salón, GM, Bunker)
● 50 % zľava na koncerty v rámci cyklu Galéria hudby
● celoročné navštevovanie ateliéru mladých (výtvarné tvorivé dielne k výstavám)
(marec – jún, sept.- dec.. ut., št.: 15.00-17.00 hod.)
● prázdninové maľovanie – júl, august
● katalógy k výstavám vydané galériou v danom roku

Permanentka pre dôchodcov: 20 € (platná 12 mesiacov od dátumu zakúpenia)

v cene permanentky je:
● celoročný vstup na výstavy (RS, Salón, GM, Bunker),
● 50 % zľava na koncerty v rámci cyklu Galéria hudby
● celoročné navštevovanie výtvarného ateliéru (výtvarné tvorivé dielne k výstavám)
(marec – jún, sept.- dec.. ut., št.: 15.00-17.00 hod.)
● katalógy k výstavám vydané galériou v danom roku

Výtvarné tvorivé dielne (MŠ, ZŠ, SŠ ): 1 €

Vstup voľný:
deti do 6 rokov, držitelia preukazov AICA, ICOM, UNESCO, zamestnanci galérií a múzeí SR (preukaz), novinári (preukaz), dozor organizovaných školských skupín, držitelia preukazu ZŤP, študenti stredných umeleckých škôl a vysokých škôl s výtvarným zameraním, poslucháči dejín umenia, estetiky a kulturológie

PRIHLASOVANIE:

Prehliadky výstav (15 a viac osôb):
tel.: 037/ 657 96 41

Komentované prehliadky:
riaditel@nitrianskagaleria.sk ● 0948 / 813 465
Prehliadky sa konajú každý štvrtok, treba sa však dopredu objednať a dohodnúť si čas prehliadky a o ktorú výstavu by ste mali záujem najneskôr v pondelok v danom týždni.

Tvorivé dielne a vzdelávacie programy:
Mgr. Elena Tarábková
pedagog@nitrianskagaleria.sk ● tel.: 037/ 657 96 41