https://www.nitrianskagaleria.sk/

2017

 

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2017


1) Akvizície do zbierky Nitrianskej galérie
v roku 2017 podporil Fond na podporu umenia.

Vďaka Fondu na podporu umenia sa zbierka Nitrianskej galérie v predchádzajúcom roku 2017 rozšírila o nové akvizície v celkovom počte 13 diel. Získali sme diela od slovenských autorov strednej a mladšej generácie, ktorých tvorba v našom zbierkovom fonde nebola doposiaľ zastúpená. Akvizície pozostávajú prevažne z nových diel, ktoré vznikli v posledných rokoch (2012 – 2016) a pochádzajú od už etablovaných autorov súčasného slovenského umenia (Erik Binder, Marek Kvetan, Štefan Papčo), ako aj predstaviteľa najmladšej alebo nastupujúcej generácie (Adam Šakový). Od Petry Novákovej – Ondreičkovej a Mira Švolíka sme do zbierky nadobudli dôležité diela z obdobia začiatku 90. rokov (1993 – 1994). Nové prírastky taktiež reprezentujú širokú škálu médií. Zakúpili sme nástenné objekty Petry Novákovej – Ondreičkovej, fotografie Mira Švolíka, drevený objekt Štefana Papča, multimediálnu inštaláciu Mareka Kvetana, olejomaľby Adama Šakového a rovnako maľby akrylom a sprejom od Erika Bindera. Ďakujeme Fondu na podporu umenia, že nám pomohol našu zbierku rozšíriť a skvalitniť o reprezentatívne ukážky súčasného slovenského umenia.

Pre bližšie informácie a reprodukcie akvizícií kliknite, prosím, na tento odkaz