https://www.nitrianskagaleria.sk/

Kontakty

Nitrianska galéria

Župné námestie 3
949 01 Nitra, Slovakia

tel.: 037/ 657 96 41-3
fax: 037/ 657 96 42

Otváracia doba: 
Denne okrem pondelka: od 10.00 do 18.00 hod.
Soboty a nedele: od 13.00 do 18.00 hod.

Mapa:

Upozornenie: V zmysle platných štandardov IS VS podľa platného Výnosu MF SR č.: MF/013261/2008-132 prišlo k zmenám niektorých tvarov mailových adries zamestnancov.

Riaditeľka

Mgr. Renáta Niczová
riaditel@nitrianskagaleria.sk
renata.niczova@nitrianskagaleria.sk

 

Kurátori

Mgr. Barbora Geržová
barbora.gerzova@nitrianskagaleria.sk
gerzova@nitrianskagaleria.sk (predošlá adresa)
(v súčasnosti na materskej dovolenke)

Mgr. Mária Janušová
maria.janusova@nitrianskagaleria.sk

Mag.phil. Omar Mirza
omar.mirza@nitrianskagaleria.sk
mirza@nitrianskagaleria.sk (predošlá adresa)

Mgr. Ľudmila Kasaj Poláčková
ludmila.polackova@nitrianskagaleria.sk

Výtvarný pedagóg

Mgr. Elena Tarábková
pedagog@nitrianskagaleria.sk
elena.tarabkova@nitrianskagaleria.sk 

Produkcia kultúrnych podujatí

Mgr. Lucia Vadelová
kultura@nitrianskagaleria.sk
lucia.vadelova@nitrianskagaleria.sk

Produkčný, prevádzkár

Mgr. Martin Daniš
koncertka@nitrianskagaleria.sk
martin.danis@nitrianskagaleria.sk 

Webová stránka

Filip Jurković
webmaster@nitrianskagaleria.sk

Správca depozitárov, technik počítačových sietí

Slavomír Žákovič
slavomir.zakovic@nitrianskagaleria.sk
slavo@nitrianskagaleria.sk (predošlá adresa)

Ekonómka

Mgr. Andrea Magáthová
ekonomika@nitrianskagaleria.sk
andrea.magathova@nitrianskagaleria.sk 

Účtovníčka

Jana Kušnírová
uctovnictvo@nitrianskagaleria.sk
jana.kusnirova@nitrianskagaleria.sk 

Správa budovy

Vladimír Odzgan
vladimir.odzgan@nitrianskagaleria.sk

 

Podateľňa

Dana Ňaršíková
info@nitrianskagaleria.sk
dana.narsikova@nitrianskagaleria.sk
podatelna@nitrianskagaleria.sk  (predošlá adresa)

Dozorkyne výstav, pokladňa

Eva Halásová, Božena Szombatová, Beáta Malovcová
eva.halasova@nitrianskagaleria.sk
halasova@nitrianskagaleria.sk (predošlá adresa)

Vrátnici / informátori

Rastislav Lukáč, Andrej Čambal, Mária Kudryová, Milan Gabula

Upratovačky

Soňa Dubeňová, Blanka Navrátilová, Anna Malá