https://www.nitrianskagaleria.sk/

Kontakty

Nitrianska galéria

Župné námestie 3
949 01 Nitra, Slovakia

tel.: 037/ 657 96 41 alebo 037/ 657 96 42
fax: 037/ 657 96 42

Otváracia doba: 
Utorok až piatok od 10:00 do 17:30 hod. (posledných návštevníkov vpúšťame dnu o 17:00)
Soboty a nedele od 13:00 do 17:30 (posledných návštevníkov vpúšťame dnu o 17:00)

Mapa:

Upozornenie: V zmysle platných štandardov IS VS podľa platného Výnosu MF SR č.: MF/013261/2008-132 prišlo k zmenám niektorých tvarov mailových adries zamestnancov.

Riaditeľka

Mgr. Renáta Niczová
riaditel@nitrianskagaleria.sk
renata.niczova@nitrianskagaleria.sk

Vedúca umenovedného oddelenia/zástupca riaditeľa
vedecko-výskumný pracovník, kurátorka výstav, kurátorka zbierok

Mgr. Ľudmila Kasaj Poláčková
ludmila.polackova@nitrianskagaleria.sk

Vedecko-výskumní pracovníci, kurátori výstav, kurátori zbierok

Mgr. Barbora Geržová
barbora.gerzova@nitrianskagaleria.sk

Mag.phil. Omar Mirza
omar.mirza@nitrianskagaleria.sk

Výtvarný pedagóg

Mgr. Elena Tarábková
pedagog@nitrianskagaleria.sk
elena.tarabkova@nitrianskagaleria.sk 

Referent pre kultúrno-výchovnú činnosť

Mgr. Lucia Vadelová
lucia.vadelova@nitrianskagaleria.sk
(v súčasnosti na materskej dovolenke)

Mgr. Dominika Chrzanová 
kultura@nitrianskagaleria.sk
dominika.chrzanova@nitrianskagaleria.sk
(zastupovanie počas materskej dovolenky)

PR manager, dokumentátor

Mgr. Dominika Kuchynková
dominika.kuchynkova@nitrianskagaleria.sk

Produkčný, prevádzkár koncertnej sály, fotograf

Mgr. Martin Daniš
koncertka@nitrianskagaleria.sk
martin.danis@nitrianskagaleria.sk 

Správa webovej stránky, grafická podpora

Filip Jurković
webmaster@nitrianskagaleria.sk

Správca depozitárov, technik počítačových sietí

Slavomír Žákovič
slavomir.zakovic@nitrianskagaleria.sk
slavo@nitrianskagaleria.sk (predošlá adresa)

Ekonómka, mzdárka

Mgr. Andrea Magáthová
ekonomika@nitrianskagaleria.sk
andrea.magathova@nitrianskagaleria.sk 

Účtovníčka, zodpovedná osoba

Jana Kušnírová
uctovnictvo@nitrianskagaleria.sk
jana.kusnirova@nitrianskagaleria.sk 

Správa budovy

Vladimír Odzgan
vladimir.odzgan@nitrianskagaleria.sk

Podateľňa, registratúra

Dana Ňaršíková
info@nitrianskagaleria.sk
dana.narsikova@nitrianskagaleria.sk
podatelna@nitrianskagaleria.sk  (predošlá adresa)

Vodič, technik výstav

Daniel Mrázik
daniel.mrazik@nitrianskagaleria.sk

Dozorkyne výstav, pokladňa, informátorky

Eva Halásová, Beáta Malovcová, Bc. Michaela Rigová
eva.halasova@nitrianskagaleria.sk

Vrátnici / informátori

Andrej Čambal, Mária Kudryová, Milan Gabula

Upratovačky

Soňa Dubeňová, Blanka Navrátilová, Anna Malá

– – –

Na základe Nariadenia EP a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov určila Nitrianska galéria zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Písomný kontakt na ňu (v súvislosti s GDPR) je na adrese Nitrianskej galérie s označením “Zodpovedná osoba GDPR”, v prípade mailovej komunikácie je to: osobneudaje@nitrianskagaleria.sk