12.05.2012

27.05.2012

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

ZO ZBIEROK NITRIANSKEJ GALÉRIE / 1777 – 30. roky 20. storočia

Výstava prezentuje výber diel zo zbierok Nitrianskej galérie so zameraním na staršie umenie, ktorý sme časovo rámcovali koncom 18. storočia a 30. rokmi 20. storočia...

 

výstava sprístupnená 12. 5. 2012

kurátorky: Renáta Niczová, Barbora Geržová

trvanie výstavy: 12. 5. 2012 – 27. 5. 2012

miesto konania výstavy: Reprezentačné sály, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Výstava prezentuje výber diel zo zbierok Nitrianskej galérie so zameraním na staršie umenie, ktorý sme časovo rámcovali koncom 18. storočia a 30. rokmi 20. storočia. Vzhľadom na to, že výstavná činnosť galérie je ťažiskovo zameraná na umenie 20. storočia s presahmi k súčasnosti, tento typ výstavy chápeme ako rozšírenie našej ponuky, ktorá dokumentuje skutočnosť, že galéria od svojho založenia v roku 1965 získala do svojich zbierok viaceré diela významných umelcov, ktorých tvorba sa vzťahuje k starším dejinám umenia.

Výstavu sme koncipovali tak, aby sme na jednej strane ukázali, že aj v našich zbierkach sú zastúpení reprezentatívni umelci, ktorí zásadným spôsobom spoluvytvárali obraz nášho umenia 19. a 20. storočia (Ladislav Mednyánszky, Juraj Collinássy, Július Koreszka, Martin Benka, Eugen Krón, Koloman Sokol, Ján Mudroch, Janko Alexy a ďalší) a na druhej strane diela, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k Nitre alebo jej širšiemu okoliu. Maľby s touto tematikou nájdeme zastúpené predovšetkým v umení 19. storočia a prvej polovici 20. storočia (František Rippelli: Pohľad na Nitru, 1856, olej; Ľudovít Nyulassy: Pohľad na Nitru, okolo 1859;  František Billania: Hrad Nitra, 1886, olej; Gustáv Adolf Schüle: Jaskyňa Svoradova v Nitre na Zobore, 1928, olej). V tomto kontexte má špecifické miesto tvorba Karola Pongrácza (1872 – 1930), ktorý prežil časť svojho života v Nitre. Na výstave je zaradený súbor jeho olejomalieb, vrátane maľby  Železná brána na Dunaji, za ktorú získal v roku 1896 zlatú medailu na Medzinárodnej výstave výtvarného umenia v Budapešti.

Výstava tohto typu je jednou z alternatívnych foriem ako divákovi sprístupniť výber zo zbierkového fondu galérie v situácii, keď prezentácia stálych zbierok absentuje. Výstavný projekt sa bude konať pri príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí, ktorý je plánovaný na 19. máj a následne bude nadväzovať na Týždeň Nitrianskej galérie.

pozvanka_110x220_web

zo_zbierok_NG (1)zo_zbierok_NG (2)zo_zbierok_NG (3)zo_zbierok_NG (4)zo_zbierok_NG (5)zo_zbierok_NG (6)zo_zbierok_NG (7)zo_zbierok_NG (8)zo_zbierok_NG (9)