30.11.2006

14.01.2007

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

WATCH DESIGN

Výstava je vyskladaná do 3 prezentačných vrstiev, ktoré tvoria kontinuitu procesu tvorby dizajnéra. Prvý okruh nesie názov Legendy – príbeh slovenského dizajnu...

Ján Čalovka, Tomáš Brichta, Rastislav Čeleďa, Ferdinand Chrenka, Patrik Illo, Sylvia Jokelová, Peter Liška, Bety K. Majerníková, Šimon Mišurda, Miroslav Mládenek, Daniela Mládenková, Róbert Szegény, Alena Timkovičová, Tibor Uhrín, Táňa Zacharovská, Technická univerzita Košice, Technická univerzita Zvolen, VŠVU Bratislava, Nitrianska galéria

Miesto konania výstavy:
Reprezentačné sály NG, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:30.11.2006 o 17.30 h
Trvanie výstavy: 30.11.2006 – 14.1.2007

Kurátor: Mgr. Adriana Čeleďová

Výstava je vyskladaná do 3 prezentačných vrstiev, ktoré tvoria kontinuitu procesu tvorby dizajnéra. Prvý okruh nesie názov Legendy – príbeh slovenského dizajnu. V tejto časti je prezentovaná tvorba priemyselného dizajnéra Jána Čalovku. Na scénu priemyselného dizajnu vstupuje začiatkom 50. rokov a takmer polstoročie dokázal vytvárať pre výrobu také riešenia, ktoré nepostrádali účelnosť a prinášali odbyt. V roku 1958 vytvoril najvýznamnejší návrh príbora pre výstavu EXPO ´58 v Bruseli, ktorého sa vyrobilo viac ako 40 miliónov kusov.

Druhá časť výstavy je prehliadkou tvorby dizajnérov- -profesionálov, ktorí tvoria artefakty v kontexte designu. Výstava predstavuje rozličné okruhy materiálov aj okruhy tematických riešení. Výstava ponúka produkty priemyselného designu – stomatologické kreslo autora Ferdinanda Chrenku, ktorý týmto prezentuje niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu s firmou Chirana Medical a.s. Piešťany. Subtílny Silentel SecureSafe je subtílny technický produkt, ktorý navrhol Rastislav Čeleďa. Dizajn PET fľaše zaradený do výroby prezentuje Táňa Zacharovská. Patrik Illo je autor na slovenskej scéne známy najmä širokou paletou navrhnutých nápojových súrprav zo skla pre Rona a.s. Lednické Rovne. Tvorbu autorského šperku odlišným prístupom a výberom materiálu, prezentujú autorky Bety K. Majerníková a Daniela Mládenková. Tomáš Brichta je autor, ktorý navrhuje a zároveň vyrába na mieru objednávateľa originálne hudobné nástroje. Diela čerpajúce impulzy z tradičného remesla s využitím súčasných technológií, svietidlá z materiálu s dlhoročnou tradíciou, originálne drevené misy, hračky tvoria Šimon Mišurda, Tibor Uhrín a Miroslav Mládenek.

Vizuálna komunikácia prostredníctvom plagátu a metafory grafiky prezentujú Róbert Szegény a Peter Liška. Ambivalentný charakter objektu, ktorý sa pohybuje v kategórii voľnej tvorby (nie so zámerom priemyselnej výroby) zastupujú diela Sylvii Jokelovej a Aleny Timkovičovej.

Tretia vrstva tohto výstavného projektu predstavuje prezentáciu študentského designu. Na výstave sa tak objavia vedľa seba projekty študentov Katedry dizajnu Technickej univerzity v Košiciach, Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Technickej univerzity vo Zvolene a napokon (od východu na západ) projekty študentov Katedry priemyselného designu a Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Stretnutie na jednom spoločnom mieste ponúka možnosť porovnávať a konfrontovať úroveň dosiahnutých projektov.

Výstava Watch design má ambíciu priblížiť design divákovi galérie, aj keď si to možno často neuvedomuje, v každodennom živote je k nemu bližšie ako v priestore galérie.

Adriana Čeleďová