Linda Baumgartnerová, Ivana Čerňanská, Ivana Dvoráková, Simona Jakubcová, Žofia Kopnická, Sabína Lapínová, Lenka Miháľová, Klára Szabóová, Jana Valášková, Lucia Vychopenová

Jana Mináriková, Katarína Galović Gáspár

utorok, 17. februára 2015 o 18:00

Výstava potrvá do 8. marca 2015

Bunker – Nitrianska galéria
Župné nám. 3
Nitra
Vernisáž výstavy:

vernisaz (3) vernisaz (4) vernisaz (5) vernisaz (6) vernisaz (7) vernisaz (8) vernisaz (9) vernisaz (10) vernisaz (11) vernisaz (12) vernisaz (13) 

Z DRUHEJ STRANY

Výstava študentiek Katedry výtvarnej tvorby a výchovy, UKF Nitra (výstava predĺžená do 8. marca 2015)

pozvanka

Katedra výtvarnej výchovy a tvorby má dlhoročnú tradíciu a históriu. Bývalá Katedra výtvarnej výchovy vznikla v roku 1960, keď sa ako samostatné pracovisko vyčlenila z Katedry výtvarnej výchovy a základov priemyselnej výroby. Katedra pôsobí v rámci Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a pripravuje výtvarných pedagógov. Absolventi sa uplatňujú aj v ďalších príbuzných odboroch, zameraných na výtvarnú tvorbu. Štúdium na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy sa realizuje v dvoch základných líniách, teoretickej a praktickej. Praktické disciplíny v rámci štúdia na katedre sa realizujú formou práce v ateliéroch: kresba – maľba, modelovanie, grafika, textil, grafický dizajn, foto, video a intermediálna tvorba.

A práve v ateliéroch intermediálnej tvorby a modelovania vznikla aj kolekcia vystavovaných diel. Sú to práce zo zimného prieskumu, ktorý na katedre prebehol v januári tohto roku. Študenti boli dopredu oslovení so zadaním reagovať na výstavný priestor Bunkra. Na výstave môžete vidieť ich práce na témy „Z druhej strany“, „Hviezdy a idoly“, „Hrdinovia“ a „Zmena identity“.

Druhá, odvrátená strana, opak oficiálneho, underground, alternatíva, niečo, čoho sa bojím, niečo, čo chcem skryť… – to je niekoľko termínov, ktoré bližšie vysvetľujú tému Z druhej strany. Študentky na ne reagovali rôznymi spôsobmi. Niektoré výpovede sú vtipné, až sarkastické, iné vážne, zachádzajúce do hĺbky. Médiá, v ktorých sa študentky prejavili, sú vzhľadom na intermediálny charekter spomínaných dvoch ateliérov takisto rôzne. Na výstave môžete vidieť videá, inštalácie a objekty.


Pohľad na výstavu

exhibition/vystava (14) exhibition/vystava (15) exhibition/vystava (16) exhibition/vystava (17) exhibition/vystava (18) exhibition/vystava (19) exhibition/vystava (20) exhibition/vystava (21) exhibition/vystava (22) exhibition/vystava (23) exhibition/vystava (24) exhibition/vystava (26) exhibition/vystava (27) exhibition/vystava (28) exhibition/vystava (29) exhibition/vystava (30) exhibition/vystava (31) exhibition/vystava (32) exhibition/vystava (33) exhibition/vystava (34) exhibition/vystava (35) exhibition/vystava (36) exhibition/vystava (37)