Kurátorka výstavy: 
Martina Vyskupová


Otvorenie výstavy: 
štvrtok 5. 3. 2015, 18.00 


Trvanie výstavy:
 5. 3. – 5. 4. 2015

Miesto konania: 
Nitrianska galéria – Salón
Župné námestie 3
949 01 Nitra
Pozvánka na výstavu:


Vernisáž výstavy:

vernisaz (1) vernisaz (2) vernisaz (3) vernisaz (4) vernisaz (5) vernisaz (6) vernisaz (7)
Fotografie z výstavy:

vystava/exhibition (10) vystava/exhibition (11) vystava/exhibition (12) vystava/exhibition (13) vystava/exhibition (14) vystava/exhibition (15) vystava/exhibition (16) vystava/exhibition (17) vystava/exhibition (18) vystava/exhibition (19) vystava/exhibition (20) vystava/exhibition (21) vystava/exhibition (22) vystava/exhibition (23) vystava/exhibition (24)

Nedokonalé obrazy dokonalosti

Svoju aktuálnu sériu malieb s názvom Nedokonalé obrazy dokonalosti predstaví slovenská výtvarníčka Daniela Chrienová (1984)...

V priestoroch Salónu v Nitrianskej galérii predstaví svoju aktuálnu sériu malieb s názvom Nedokonalé obrazy dokonalosti slovenská výtvarníčka Daniela Chrienová (1984). Ide o jej tretiu samostatnú výstavu. Absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici z ateliéru Stanislava Balka sa primárne venuje skúmaniu rôznych typov obrazov v súčasnom vizuálnom prostredí a ich pôsobeniu v rozličných významových rovinách. Svojským spôsobom reflektuje niektoré uprednostňované hodnoty a stereotypy našej spoločnosti, ktoré ju formujú. V rámci svojho výtvarného programu realizuje maliarsky prepis fotografických snímok na plátno. Ako pôvodný motív jej slúžia fotografie, ktoré vytvára na základe vybraných reklamných plôch alebo podľa určitej sekvencie z internetových videí či z televíznej obrazovky. V tomto zmysle ju zaujíma takisto fenomén statického a pohyblivého obrazu, ako aj „opätovná materializácia dematerializovaného obrazu“ – fotografie do podoby maľby. Tento výtvarný princíp použila aj v niektorých svojich predchádzajúcich sériách s názvom Window (2007) a Pause (2009).

V najnovšej prezentovanej kolekcii olejomalieb z obdobia rokov 2010 – 2015 autorka poukazuje na súčasný trend presadzovania kultu tela, krásy a dokonalosti. Túto myšlienku demonštruje na základe premaľovaných fotografií, ktoré vznikli z apropriovaných predlôh vo forme reklamných plagátov, billboardov a bannerov z urbánneho prostredia, ako aj z reklamných videí na internete. Maliarsky prepis východiskového materiálu v podobe snímok často s fragmentárnymi, deformovanými, či prekrytými námetmi vytrhnutými z pôvodného kontextu Chrienová predstavuje v nových súvislostiach.

Text: Martina Vyskupová

Daniela Chrienová (*1984, Zvolen)
V rokoch 2003 – 2009 študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri maľby u Stanislava Balka kde absolvovala aj doktorandské štúdium a v roku 2012 získala doktorandský titul. V roku 2006 absolvovala stáž na  Akademii Sztuk Pieknych v poľskej Wrocławi. Svoju tvorbu predstavila na niekoľkých individuálnych a mnohých skupinových výstavách na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v Rakúsku. V rokoch 2012 a 2014 bola finalistkou súťaže Maľba – cena nadácie VÚB.