31.08.2005

18.09.2005

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

Výber z tvorby – Kouji Nishifusa

Výberom zo svojej komornej maliarskej tvorby sa v priestoroch Salóna NG predstavuje maliar japonského pôvodu KOUJI NISHIFUSA. Predstavuje sa akvarelovou technikou, o ktorej vieme, že je jednou z najťažších výtvarných médií...

Kouji Nishifusa

Miesto konania výstavy: Salón, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy: 31.8.2005
Trvanie výstavy: 31. 8. – 18. 9. 2005

Kurátor: PhDr. Marta Hučková

Výberom zo svojej komornej maliarskej tvorby sa v priestoroch Salóna NG predstavuje maliar japonského pôvodu KOUJI NISHIFUSA. Predstavuje sa akvarelovou technikou, o ktorej vieme, že je jednou z najťažších výtvarných médií. Táto výtvarná technika je charakteristická pre krajiny ďalekého východu – Čínu, Kóreu a Japonsko a stala sa im vlastným výrazovým prostriedkom.

Výstava Kouji Nischifusa mapuje tri okruhy jeho tvorby. Prvý okruh je orientovaný na motív zátiší, k druhému okruhu patrí plenér, zachytávajúci mestské prostredie japonských miest, vidieka s jeho chrámami, prízemnými obydliami a výsekmi krajinných scenérií. Veľmi citlivo zachytáva jemu známe prostredie rodného mesta Kanakawy s úzkymi kamennými uličkami. K tretiemu okruhu prác autora patria veduty a pohľady na európske veľkomestá. Kouji Nischifusa študoval v Európe a práve preto sa v jeho tvorbe ozývajú prvky klasickej maľby, ktorá vo všeobecnosti ovplyvňuje tvorbu viacerých japonských autorov napr. Hiroshi Ovoda orientujúci sa na tvorbu zátiší a Osam Obi, pre ktorého sú charakteristické figurálne kompozície.

Nischifusa absolvoval viacero študijných ciest – navštívil Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Singhapúr, Šang-Hai. Ako sám hovorí vo svojej maľbe bol ovplyvnený tvorbou Francúza Camilla Corrota a tvorbou súčasného španielskeho maliara Antonia Lopeza.

Návštevník pri prehliadke výstavy môže vnímať dominanty a chrámy miest z Talianska, Nemecka, zákutia Prahy, ktoré stvárnil v štyroch ročných obdobiach. Kouji Nischifusa navštívil i Bratislavu, v ktorej ho zaujala dominanta Bratislavského hradu. Vo všetkých jeho dielach sa ozýva japonský romantizmus klasickej maľby.

Kouji Nischifusa sa narodil v roku 1960 v japonskom meste Ischikawa. Maľbu študoval na Japonskej univerzite v Tokiu u profesora Kinutani. V rokoch 2003 – 2004 ukončil štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde navštevoval ateliér klasických maliarskych techník pod vedením prof. Zdeňka Berana. V súčasnosti autor pôsobí na Strednej technickej škole v meste Kanazawa, kde vyučuje dizajn. Autor vystavoval v Tokiu, Thai-Wane, v Prahe a v súčasnosti na pôde Nitrianskej galérie.

Výber z tvorby - Kouji Nishifusa