21.12.2011

12.02.2012

Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

VŠETCI SME HRDINOVIA

V dielach Jara Kyšu môže byť hrdinom človek, miesto, zviera, vec. Každý z nás má totiž potenciál spáchať hrdinský čin...

Jaroslav Kyša

Miesto konania výstavy: Galéria mladých – Nitrianska galéria
Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Trvanie výstavy: 21. 12. 2011 – 12. 2. 2012
Vernisáž: streda, 21. decembra 2011 o 17:00

Kurátor: Omar Mirza

Po vernisáži sa uskutoční diskusia s autorom v rámci projektu Večery výtvarných reflexií.

Pomníky sa stavajú historicky dôležitým udalostiam alebo osobnostiam – na pripomenutie si významných hrdinov a ich hrdinských skutkov. Predpokladom správneho pomníka, ktorý je väčšinou monumentálnym sochárskym dielom, je okrem iného aj to, že je z trvácneho materiálu, aby si aj budúce generácie na veky vekov pamätali, prečo a pre koho stojí. Vnímanie mnohých historických udalostí a dejateľov sa však časom mení, preto opätovne, a najmä pri zmenách režimov, zažívame búranie sôch, pomníkov a pamätníkov, ktoré sú symbolmi doby, s ktorou už nesúhlasíme. Prečo však nestaviame pomníky obyčajným ľuďom, všedným príbehom a každodenným udalostiam? Tieto by predsa boli univerzálne a nik by ich nemusel búrať…

Socha v dnešnej dobe už nemusí byť len trojdimenzionálne, materiálové a trvalé dielo, ale napríklad aj situácia, realizovaná v priestore, resp. na špecifickom mieste. V prenesenom význame je to vlastne príbeh odohrávajúci sa v trojdimenzionálnej realite, ktorého hrdinom môže byť ktokoľvek a čokoľvek, záleží už len na imaginácii autora.

Jaroslav Kyša je sochár, ktorý okrem „tradičných“ sôch vytvára efemérne situácie, nenápadne zasahujúce do verejného priestoru, kriticky a s vtipom komentujúce spoločenské a politické pomery, našu všednú prítomnosť a zabudnutú minulosť. Vytváraním často až absurdných situácií len podčiarkuje skutočnú absurditu nášho života a akoby ledabolo upozorňuje na veci, ktoré sú tak očividné, že ich už ani nevidíme. Pod banálnym povrchom jeho nečakaných a na prvý pohľad zbytočných intervencií do každodennej reality sa však skrýva veľmi (c)hutná plnka. Kyša pracuje s lokálnymi špecifikami a pamäťou miesta, pričom hľadá udalosti a odkrýva vrstvy, na ktoré by ľudia radšej zabudli. Buď sa „priživuje“ na nájdených situáciách, alebo inscenuje a režíruje vlastné mikropríbehy. Zaujíma ho všednosť výnimočnosti a výnimočnosť všednosti.

V dielach Jara Kyšu môže byť hrdinom človek, miesto, zviera, vec. Každý z nás má totiž potenciál spáchať hrdinský čin. No aj v bežnom živote sme hrdinami našich každodenných drobných skutkov. Každý z nás je rovnako výnimočný a rovnako nepodstatný. Záleží od uhla pohľadu. Ľudstvo je pre vesmír zanedbateľným zrniečkom piesku, no ľudia sú pre samých seba často stredobodom vesmíru.

Názov výstavy „Všetci sme hrdinovia“ je ambivalentný a mnohovýznamový podobne ako vystavené diela. Všetci sme hrdinovia našich vlastných príbehov, no môžeme byť zároveň aj hrdinami, či dokonca spolutvorcami Kyšových diel. Kyša stavia anti-monumentálne pamätníky a pomníky udalostiam, situáciám, ale aj obyčajným predmetom, ktoré sme prestali vnímať ako výnimočné. A pritom výnimočné je už len to, že tu vôbec sme…

Jaroslav Kyša sa narodil v roku 1981 v Žiline. V rokoch 2000-2007 študoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri slobodnej kreativity 3D (prof. Juraj Bartusz). Okrem Slovenska vystavoval v Českej republike, Maďarsku, Lotyšsku, Nemecku, Anglicku a Japonsku. V roku 2004 sa stal finalistom Ceny Oskára Čepana, tohto roku vyhral medzinárodnú cenu Szpilman Award. V súčasnosti žije, tvorí a pracuje v Londýne.

www.jaroslavkysa.com

ohlasy:

nitra.sme.sk kultura.pravda.sk

Všetci sme hrdinovia (1)Všetci sme hrdinovia (2)Všetci sme hrdinovia (3)Všetci sme hrdinovia (4)Všetci sme hrdinovia (5)Všetci sme hrdinovia (6)Všetci sme hrdinovia (7)Všetci sme hrdinovia (8)Všetci sme hrdinovia (9)Všetci sme hrdinovia (10)Všetci sme hrdinovia (11)Všetci sme hrdinovia (12)Všetci sme hrdinovia (13)