15.12.2011

22.01.2012

Bunker – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Andere Umstände / V inom stave

Názov výstavy „Andere Umstände“ (čo v preklade znamená „V inom stave“, ale aj „Iné okolnosti“) odkazuje na tehotenstvo bez toho, aby ho jednoznačne menoval. Avšak predstava stavu, ktorý je „iný“, vyvoláva otázku...

Sarah Christen (CH), Gökçe Ergör (TR/CH), Andrea Palamarčuková (SK)

Miesto konania výstavy: BUNKER – Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Trvanie výstavy: 15. 12. 2011 – 22. 1. 2012
Vernisáž: štvrtok, 15. decembra 2011 o 18:00

Kurátor: Birk Weiberg (DE)

Názov výstavy „Andere Umstände“ (čo v preklade znamená „V inom stave“, ale aj „Iné okolnosti“) odkazuje na tehotenstvo bez toho, aby ho jednoznačne menoval. Avšak predstava stavu, ktorý je „iný“, vyvoláva otázku, o akú inakosť tu vlastne ide? Môže existovať niečo ako „vlastné okolnosti“, alebo sú okolnosti a priori niečím, čo nie je naše, čo nie je osobné? Hegel vo svojich Prednáškach o estetike popisuje tvorbu dramaturgických konfliktov a rozlišuje medzi počiatočným nečinným stavom a tým, čo on nazýva konkrétnou situáciou. Takáto situácia vždy zahŕňa konflikt, ktorý sa bude vyvíjať. Preto byť v určitej situácii znamená byť v rozpore s ňou.

Vystavené diela sa zaoberajú týmito otázkami vo vzťahu k rodu a migrácii. V oboch týchto oblastiach sme konfrontovaní s prisudzovaním a s eventualitami. Čoraz častejšie konfrontácie s inými kultúrami v dôsledku ekonomickej globalizácie a asimilácie politických ideológií samy o sebe nevedú k prekonaniu národných identít – či už k lepšiemu, alebo horšiemu. Podstata etnických kultúr sa stáva prekonanou a zároveň fiktívnou. Podobnú ambivalenciu nájdeme pri pohľade na rodové koncepcie nachádzajúce sa niekde medzi politickými požiadavkami na rodovú jednotnosť na jednej strane a na strane druhej v mediálnom zobrazovaní tradičných rolí. Kde nie je zhoda v rodových roliach, tam sa sociálne štruktúry stávajú obmedzenými a súčasťou niečoho „iného“.

Výstava predstavuje tri mladé mediálne umelkyne s odlišným pôvodom žijúce vo Švajčiarsku. Sarah Christen sa tu narodila, Gökçe Ergör tu strávila väčšinu života a Andrea Palamarčuková sem imigrovala. Študovali spolu na Zürišskej univerzite umenia a vybrali si video ako ich primárne médium, s ktorým pracujú. Táto technika sa vyznačuje rozporom medzi jej zdanlivou jednoduchosťou ako nástrojom na prácu a vyjadrenie sa a medzi množstvom prekážok, ktoré kladie a ktoré môžu viesť k uniformite. Všetky tri umelkyne využívajú videá na to, aby veľmi osobným spôsobom riešili otázky svojich životných posunov a hľadali pozíciu, ktorá by sa mohla ukázať ako vlastná pre každú z nich.

Výstava vznikla s láskavou podporou Pro Helvetia, švajčiarskej kultúrnej nadácie, a Kultúrneho fondu Olten.

foto k výstave v inom stave (1)foto k výstave v inom stave (2)foto k výstave v inom stave (3)foto k výstave v inom stave (4)foto k výstave v inom stave (5)foto k výstave v inom stave (6)foto k výstave v inom stave (7)foto k výstave v inom stave (8)foto k výstave v inom stave (9)foto k výstave v inom stave (10)foto k výstave v inom stave (12)foto k výstave v inom stave (13)foto k výstave v inom stave (14)foto k výstave v inom stave (15)foto k výstave v inom stave (16)foto k výstave v inom stave (17)Andere Umstaende (1)Andere Umstaende (2)Andere Umstaende (3)AndereUmstaende pozvanka