15.06.2011

16.06.2011

Umenie hrou

UMENIE HROU je názov vzdelávacieho projektu Nitrianskej galérie, v rámci ktorého galéria vydala rovnomennú publikáciu...

1. Čo je UMENIE HROU?

UMENIE HROU je názov vzdelávacieho projektu Nitrianskej galérie, v rámci ktorého galéria vydala rovnomennú publikáciu – sadu voľných listov, ďalej zorganizovala výtvarnú súťaž určenú žiakom II. stupňa základných škôl nitrianskeho regiónu a v rámci ktorého pripravila počas septembra a októbra 2007 výstavu detských prác spolu s originálmi diel zo zbierok Nitrianskej galérie. V tomto projekte Nitrianska galéria pokračuje i v roku 2008.

2. Aká je myšlienka projektu?
Projekt UMENIE HROU vznikol ako reakcia na potreby učiteľov (hovorili sme o nich na tréningu pre učiteľov výtvarných discplín, ktorý Nitrianska galéria zorganizovala pod vedením britskej výtvarníčky Louise Clarke v októbri 2006), ako aj na potreby galérie (Nitrianska galéria nemá stálu expozíciu, prostredníctvom ktorej by mohla prezentovať diela zo svojich zbierok, preto sa ich snaží priblížiť verejnosti cez rozličné projekty); ďalšia potreba vychádza z uvedomenia si potreby vychovávať deti k umeniu a umením, a taktiež vychovávať budúceho návštevníka galérií či múzeí.

3. Aké sú ciele projektu?
• prehĺbiť vzťah detí a mladých ku galérii, aby tá pre ne nebola miestom, ktoré je pre nich neznáme, ale naopak, aby to bolo miesto, ktoré bude spojené s ich vlastným zážitkom,
• spriateliť deti a mladých s autormi a ich dielami, ktoré vlastní galéria v ich regióne,
• prispieť ku kultivácii a k rozvoju osobností detí a mladých,
• rozvíjať tvorivé myslenie a zručnosti detí a mladých,
• sprostredkovať deťom a mladým chýbajúcu skúsenosť s umením vzhľadom na nízku dotáciu hodín predmetov s umeleckým zameraním,
• docieliť, aby sa deti a mladí do galérie opakovane a hlavne radi vracali,
• prehĺbiť spoluprácu medzi školami nitrianskeho regiónu a Nitrianskou galériou, ktorá nie je v súčasnosti uspokojúca.

4. Ako a čo sa už udialo a čo sa deje?
Projekt UMENIE HROU odštartovala Nitrianska galéria v januári 2OO7. Pre pedagógov nitrianskeho regiónu usporiadala informačné stretnutie, ktorého cieľom bolo zoznámiť pedagógov so sadou voľných listov s reprodukciami diel zo zbierok Nitrianskej galérie a s možnosťou s nimi pracovať na vyučovaní. Dôležitým cieľom stretnutia bola snaha motivovať pedagógov ku kreatívnemu vyučovaniu prostredníctvom nami ponúknutých nápadov.
V rámci tohto stretnutia sme vyhlásili výtvarnú súťaž pre II. stupeň ZŠ. Úlohou pre pedagógov bolo pracovať na hodinách s reprodukciami diel zo sady voľných listov UMENIE HROU, z prác žiakov vytvoriť na konci školského roka výstavu v priestoroch školy pre celú školu a rodičov a napokon vybrané práce zaslať do Nitrianskej galérie.
Uzávierka prijímania prác je 31. júl 2007. Začiatkom augusta odborná porota vyberie zo zaslaných prác tie, ktoré budú od 4. 9. do 7. 10. vystavené spolu s originálmi, podľa ktorých vznikli, v Salóne Nitrianskej galérie. V roku 2008 pracujeme na rozšírení sady voľných listov o 10 nových reprodukcií.

5. Ktoré diela sú súčasťou projektu?

Sada voľných listov obsahuje v súčasnosti 10 reprodukcií 10 diel zo zbierok Nitrianskej galérie. Obal sady pojme až 30 ks reprodukcií a našou snahou bude každoročne túto sadu dopĺňať.

Prvých 10 diel sady:
Karol BARÓN: Portrét Vratislava Effenbergera, 1981
Olejomaľba / 59,5 x 50 cm

Ľudovít Fulla: Vtáčia krajina, 1960,
Grafika / 35,7 x 47,6 cm

Milan PAŠTÉKA: Stretnutie, 1982
Olejomaľba / 78 x 100,5 cm

Milan LALUHA: Tri ženy hrabačky, 1973
Olejomaľba / 50,5 x 75,5 cm

Milan DOBEŠ: Štrukturálny optický reliéf I, 1989
Kombinovaná technika/ 51 x 51 cm

Jozef JANKOVIČ: Hlava VIII, 1989
Kombinovaná technika/ 80 x 70 cm

Erik ŠILLE: Bez názvu, 2006
Akryl na drevotrieske

Ester ŠIMEROVÁ – MARTINČEKOVÁ: Zátišie, 1984
Olejomaľba / 39,5 x 23 cm

Rudolf SIKORA: z cyklu Malevičov hrob, 1994 – 2001
Serigrafia / 100 x 70 cm

Peter RÓNAI: Moscow dada, 1986
Serigrafia / 60 x 48,5 cm

6. Dopad projektu na účastníkov
Prácou s reprodukciami žiaci:
• lepšie a hlbšie preniknú do konkrétnych diel a cez ne viac spoznajú samotné umenie 20. storočia
• prácou s viacerými reprodukciami pochopia spoločné znaky umenia 20. storočia, naučia sa porovnávať
• vytvoria prepojenie medzi VLASTNOU SKÚSENOSŤOU a umeleckým dielom, toto prepojenie je veľmi dôležitým krokom k pochopeniu umeleckých diel

Ak deti uvidia v galérii vystavené svoje diela:
• zlepší sa ich nazeranie na diela vystavované v galériách
• budú nanovo prežívať proces tvorby svojho diela a zároveň si uvedomia, že podobným procesom prešiel i autor originálu
• návšteva galérie nebude pre žiakov pasívna, budú skúmať originálne diela, podľa ktorých v škole tvorili, uvidia ich v skutočnej veľkosti a farbe a to bude pre nich veľmi zaujímavé
• posilní to vzťah detí ku galérii

7. Kto sa do projektu može zapojiť?
Do projektu sa zapojí každý, kto si objedná sadu voľných listov UMENIE HROU a pracuje s ňou či už v rámci školského, alebo mimoškolského vzdelávania. Sadu voľných listov si možete objednať na adrese sekretariatng@flynet.sk (ako predmet emailu uveďte “Objednávka Umenie hrou”, do emailu uveďte adresu, kam chcem sadu zaslať: meno, organizácia, ulica, mesto; tiež počet kusov; publikácia bude zaslaná na uvedenú adresu na dobierku, k cene sady bude účtované poštovné).

 

 

UMENIE HROU

 

Vyvrcholením projektu Umenie hrou bola výstava najlepších prác, ktoré vznikli na základe voľných listov. Vernisáž sa konala 4. 9. 2007 o 16.30 hod. v Salóne NG, na ktorej sa vyhlásili výsledky súťaže o najlepšie práce

Umenie_hrou (30)Umenie_hrou (31)Umenie_hrou (32)Umenie_hrou (34)Umenie_hrou (35)

V stredu 12. 9. 2007 o 16.30 hod. sa uskutočnila beseda s účastníkmi projektu Umenie hrou.

Umenie_hrou (36)Umenie_hrou (37)

 

Ďalším podujatím v rámci ukončenia projektu Umenie hrou bol výtvarný workshop pre učiteľov pod vedením Doc. J. Šickovej-Fabrici, ktorý sa konal 1.10. 2007 .

Umenie_hrou (38)Umenie_hrou (39)

 

 

UMENIE HROU 2


Aby sa žiaci mohli viac zblížiť s umeleckým dielom, precítiť ho, vnímať jeho veľkosť, tvar, farby, kompozíciu, techniku, vnímať jeho atmosféru, pochopiť tému a motív obrazu, Nitrianska galéria k novej kolekcii 10 voľných listov vzdelávacieho projektu UMENIE HROU vytvorila priestor na opätovné vystavenie diel. Tieto diela z druhej kolekcie budú postupne vystavované v dvojtýždňových intervaloch počas školského roka 2008/2009.

Od 6. októbra 2008 do 13. marca 2009 sa vystrieda všetkých 10 výtvarných artefaktov.

 

Harmonogram vstavenia diel z novej kolekcie Umenie Hrou:
Milan ADAMČIAK (1946):Reticolo l° per dieci stumenti a piacere, 1971
Tuš a ceruza na papieri, 30 x 42 cm
Vystavené dielo: 6.10.2008 – 17.10.2008
Marko BLAŽO (1972): Posteľ, z cyklu 3D/4D, 2007
Kombinovaná technika, 88 x 188 cm
Vystavené dielo: 20.10.2008 – 31.10.2008
Michal CZINEGE (1980): Stratený ostrov 13, 2005
Akryl a spray na plátne, 100 x 120 cm
Vystavené dielo: 3.11.2008 – 14.11.2008
Mira GÁBEROVÁ (1979): IF, 2004
Video, 3 časti, každá 1 min.
Vystavené dielo: 18.11.2008 – 28.11.2008
Ivona NÉMETH (1963): Kreslá, 2001
Videoinštalácia, variabilné rozmery
Vystavené dielo: 1.12.2008 – 12.12.2008
Veronika RÓNAIOVÁ (1951): Osamelá (Autoidentifikácia), 2006
Olej, plátno, 100 x 120 cm
Vystavené dielo: 15.12.2008 – 16.1.2009
Dorota SADOVSKÁ (1973): Z cyklu Krátky telesný slovník svätých, 2007
Akryl, plátno, 30 x 30 cm, 9 ks
Vystavené dielo: 19.1.2009 – 30.1.2009
Martin SEDLÁK (1978): Window 04, 2007
Svetelný objekt, variabilné rozmery
Vystavené dielo: 2.2.2009 – 13.2.2009
Emöke VARGOVÁ (1965): Mapa, 1999
Kombinovaná technika, 71 x 99 cm
Vystavené dielo: 16.2.2009 – 27.2.2009
Jana ŽELIBSKÁ (1941): Svetelné body 3, 1980
Svetelný objekt, drevo, fotoplátno, tlejivka, 41,5 x 40,5 cm
Vystavené dielo: 2.3.2009 – 13.3.2009

 

23. 6. 2009

Slávnostná vernisáž k výstave UMENIE HROU 2 spojená s odovzdávaním cien tvorcom najlepších prác

Umenie_hrou (2)Umenie_hrou (3)Umenie_hrou (4)Umenie_hrou (5)Umenie_hrou (6)Umenie_hrou (7)

 

17. jún – 5 júl 2009, Salón – Nitrianskej galérie

Výstava výtvarných prác žiakov zo ZŠ, ZUŠ a ŠZŠ, ktoré vznikli na základe rovnomenného projektu pod názvom Umenie hrou.

Umenie_hrou (8)Umenie_hrou (9)Umenie_hrou (10)Umenie_hrou (11)Umenie_hrou (12)Umenie_hrou (13)

 

5.11.2008

Informačné stretnutie pre výtvarných pedagógov v Nitrianskej galérii k vzdelávaciemu projektu UMENIE HROU 2

Umenie_hrou (14)Umenie_hrou (15)Umenie_hrou (16)Umenie_hrou (17)Umenie_hrou (18)Umenie_hrou (19)

 

2.10.2008

Informačné stretnutie výtvarných pedagógov k vzdelávaciemu projektu Umenie Hrou 2

Umenie_hrou (20)Umenie_hrou (21)Umenie_hrou (22)Umenie_hrou (23)

Umenie_hrou (24)Umenie_hrou (25)Umenie_hrou (26)Umenie_hrou (27)Umenie_hrou (28)Umenie_hrou (29)