04.09.2007

07.10.2007

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

UMENIE HROU

Nájsť dôvod ku kresleniu nie je ťažké. Dôvodov je totiž mnoho – potreba, radosť, túžba niečo povedať, niečo dokázať, snaha niečo získať...

Žiaci II. stupňa ZŠ a žiaci ZUŠ nitrianskeho regiónu
Miesto konania výstavy: Salón, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:4. 9. 2007

Trvanie výstavy: 4. 9. – 7. 10. 2007

Kurátor:

Nájsť dôvod ku kresleniu nie je ťažké. Dôvodov je totiž mnoho – potreba, radosť, túžba niečo povedať, niečo dokázať, snaha niečo získať…

Výstava UMENIE HROU predstavuje práce detí ZŠ a ZUŠ, ktoré sú výtvarnými interpretáciami originálnych diel zo zbierok Nitrianskej galérie, a ktoré sú vystavené spoločne s týmito originálnymi dielami. Ako k tomu došlo? A aký bol dôvod?

Na začiatku výstavy bol vzdelávací projekt Umenie hrou určený žiakom II. stupňa základných škôl a žiakom základných umeleckých škôl. Cieľom projektu bolo prostredníctvom interpretácie diel zo zbierok Nitrianskej galérie zoznámiť deti bližšie s konkrétnymi dielami 20. storočia a zároveň tak i so základnými znakmi umenia tejto doby. Projekt kládol dôraz na prepojenie zážitku zo stretnutia s umeleckým dielom a vlastnou tvorivou skúsenosťou jeho interpretovania.

Výstave prác detí v Nitrianskej galérii priamo predchádzala výtvarná súťaž. Deti vedené výtvarnými pedagógmi interpretovali originály diel na základe farebných reprodukcií. Možnosti boli neobmedzené – práce mohli vznikať akoukoľvek technikou, mohlo ísť ako o individuálne diela, tak i o kolektívne projekty a pod. Výstava je vyvrcholením snáh detí a ich učiteľov, vyvrcholením výtvarnej súťaže.

Veríme, že výstava posilní vzťah detí k výtvarnému umeniu i ku galérii, že návšteva galérie, v ktorej sú vystavené ich vlastné diela nebude pre žiakov pasívna, ale naopak bude aktívnym zážitkom: deti budú skúmať originály, podľa ktorých v škole tvorili, uvidia ich v skutočnej veľkosti a farbe a vedľa nich uvidia svoje vlastné diela.

Originály zo zbierok Nitrianskej galérie, ktoré deti interpretovali:

Karol BARÓN: Portrét Vratislava Effenbergera, 1981
Olejomaľba / 59,5 x 50 cm

Ľudovít Fulla: Vtáčia krajina, 1960,
Grafika / 35,7 x 47,6 cm

Milan PAŠTÉKA: Stretnutie, 1982
Olejomaľba / 78 x 100,5 cm

Milan LALUHA: Tri ženy hrabačky, 1973
Olejomaľba / 50,5 x 75,5 cm

Milan DOBEŠ: Štrukturálny optický reliéf I, 1989
Kombinovaná technika/ 51 x 51 cm

Jozef JANKOVIČ: Hlava VIII, 1989
Kombinovaná technika/ 80 x 70 cm

Erik ŠILLE: Bez názvu, 2006
Akryl na drevotrieske

Ester ŠIMEROVÁ – MARTINČEKOVÁ: Zátišie, 1984
Olejomaľba / 39,5 x 23 cm

Rudolf SIKORA: z cyklu Malevičov hrob, 1994 – 2001
Serigrafia / 100 x 70 cm

Peter RÓNAI: Moscow dada, 1986
Serigrafia / 60 x 48,5 cm

Zoznam zapojených škol:

ZŠ Topoľová 8, Nitra
ZŠ Školská 9, Tlmače
ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra
ZŠ Hollého 693, Topoľčany
ZŠ Drážovská 6, Nitra
ZŠ Hviezdoslavova 40, Ludanice
ZŠ Veľký Lapáš 499, 951 04
SZUŠ Heleny Madariovej, Nitra
ZŠ Komenského 3, Komárno
ZŠ Mojmírovce, Školská 897
Súkromná ZUŠ, Piaristická 2, Nitra
ZUŠ J. Rosinského, Nitra
ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra
Spojená katolícka škola, Nitra
Špeciálna ZŠ internátna, Poľný Kesov
ZŠ Beethovenova 1, Nitra