Týždeň Nitrianskej galérie je jedným z projektov, ktorý Nitrianska galéria organizuje každoročne v mesiaci máj a smeruje k širokej verejnosti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí sa v týždni okolo 18. mája uskutočňuje v galérii celý rad vzdelávacích a kultúrnych akcií a aktivít, ktoré ponúkajú návštevníkom nový spôsob trávenia voľného času ako protiváhu k súčasným komerčným ponukám.

Doobeda sú pripravené výtvarné dielne zamerané na rôzne techniky a rozvíjanie tvorivých zručností pre školopovinné deti a mládež. Všetkým ostatným návštevníkom bez vekového obmedzenia sú určené poobedné workshopy a večerné akcie – koncert, stretnutie so zaujímavými umelcami a rôzne iné kreatívne podujatia. Počas celého týždňa je vstup do všetkých priestorov s 50% zľavou a počas Noci galérií a múzeí sú všetky výstavy zdarma.

TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE

Archív predošlých ročníkov podujatia

Ročník 2018

Pozvánka:

Utorok 15. 5. 2018

+ TAJOMSTVÁ VÝTVARNÝCH TECHNÍK VII.
Výtvarná tvorivá dielňa zameraná na olejomaľbu
10.00 – 11.30 hod. pre školy
Vstupné: 0,50 €/1 osoba

+ CHYTANIE SVETLA
Fotografický workshop
s Dominikou Jackuliakovou
14.00 – 16.00 hod. pre verejnosť/deti a mládež
Vstupné: 0,50 €/1 osoba

            

+ Na brehu, JANUS
hudobno-tanečné vystúpenie
Ivan Palacký – hudba
Roberta Štepánková – tanec
20.00 hod.
Vstup voľný.

    

Streda 16. 5. 2018

+ TAJOMSTVÁ VÝTVARNÝCH TECHNÍK VIII.
Výtvarná tvorivá dielňa zameraná na monotypiu
10.00 – 11.30 hod. pre školy
Vstupné: 0,50 €/1 osoba

     

+ KLAVÍRNY RECITÁL
Jakub Čižmarovič – klavír
Program: S. Prokofiev, R. Wagner/F. Liszt, J. Brahms, E. Suchoň, F. Liszt
19.00 hod.
Vstupné: dospelí 6 eur/študenti, deti, dôchodcovia, ZŤP 4 eur

    

Štvrtok 17. 5. 2018

+ SOM AKTÍVNY DIVÁK
VÝTVARNÉHO UMENIA VII.

Výtvarno-dramatická tvorivá dielňa zameraná
na prácu s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
10.00 – 11.30 hod. pre školy
Vstupné: 0,50 €/1 osoba

                 

+ VERNISÁŽ VÝSTAVY
Nie som tu, som v Arkádii
Kurátorka: Mária Janušová
18.00 hod.
Vstup voľný.

             

Piatok 18. 5. 2018

+ SOM AKTÍVNY DIVÁK VÝTVARNÉHO UMENIA VIII.
Výtvarná tvorivá dielňa zameraná na prácu s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
10.00 – 11.30 hod. pre školy
Vstupné: 0,50 €/1 osoba

           

+ O ZEM-BUCHY/výtvarná akcia
Autori: Martin Jombík a Matúš Pšenko
Od 17.00 do 19.00 hod.
Vstup voľný.
+ B-COMPLEX/koncert elektronickej hudby
20.00 hod.
Vstup voľný.

               

Sobota 19. 5. 2018

NOC GALÉRIÍ A MÚZEÍ
Prehliadka aktuálnych výstav od 13.00 do 24.00 hod.
+ Komentovaná prehliadka výstavy Nie som tu, som v Arkádii s kurátorkou Máriou Janušovou o 18.00 hod.
+ Zaostri svoj zrak na umenie VIII. – súťaž pre návštevníkov výstav počas celého dňa

* * *
Počas Týždňa Nitrianskej galérie je vstup na aktuálne výstavy s 50 % zľavou a všetky publikácie vydané Nitrianskou galériou sú zdarma.

Prosíme školy, aby vopred nahlásili svoju návštevu na 037/657 96 41 alebo
pedagog@nitrianskagaleria.sk.


Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


Ročník 2017

Pozvánka:

Program:

Utorok 16. 5. 2017

TAJOMSTVÁ VÝTVARNÝCH TECHNÍK VI.
interaktívna tvorivá dielňa zameraná na keramiku
10.00 — 11.30 hod. pre školy
14.00 — 16.00 hod. pre verejnosť / deti a mládež
Vstupné: 0,50€/1 osoba

                    

Streda 17. 5. 2017

SOM AKTÍVNY DIVÁK VÝTVARNÉHO UMENIA VI.
interaktívna tvorivá dielňa zameraná na maľbu na hodváb
10.00 — 11.30 hod. pre školy
14.00 — 16.00 hod. pre verejnosť/dospelí a seniori
Vstupné: 0,50€/1 osoba

                  

VILOERIK
výtvarná akcia autorskej dvojice Vila Šulíka a Erika Fehéra
Koncert: JIMMY PÉ (elektronická hudba)
19.00 hod.
Vstup voľný.

Artist´s Statement

              

Štvrtok 18. 5. 2017

SLOVO A JEHO OBRAZ, BÁSEŇ A JEJ ILUSTRÁCIA IV.
interaktívna tvorivá dielňa zameraná na kombinované maliarske a kresliarske techniky
10.00 — 11.30 hod. pre školy
Vstupné: 0,50€/1 osoba

          

Piatok 19. 5. 2017

OBRAZY V POHYBE III.
práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie/
interaktívna vizuálno-zvuková dielňa a performancie inšpirované tvorbou Milana Adamčiaka
10.00 — 11.00 hod. pre školy
Vstupné: 0,50€/1 osoba

                    

NOC GALÉRIÍ A MÚZEÍ — Sobota 20. 5. 2017

Všetky podujatia počas Noci galérií a múzeí sú zdarma.

Prehliadka aktuálnych výstav 13.00 — 24.00 hod.

Reprezentačné sály: VÝBER Z AKVIZÍCII (2011 — 2016)
Salón: ADAM ŠAKOVÝ — 1987
Galéria mladých: TOMÁŠ KAJÁNEK — LIBERATE ME

Zaostri svoj zrak na umenie VII./súťaž
pre návštevníkov výstav (13.00 — 24.00 hod.)

Pastelkovo/interaktívne výtvarné hry pre najmenších
14.00 hod. a 15.00 hod.

Digital Media/Ateliér BB/vernisáž výstavy
18.00 hod. v Bunkri

Zamatové pazúry/výstavný koncert
19.00 hod. v Bunkri

DIGITÁLNE GRAFFITI/interaktívne sprejovanie svetlom po fasáde pre širokú verejnosť
od 21.00 hod. do 23.00 hod.


Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


Ročník 2016

Pozvánka:

Program:

UTOROK / 17. 5. 2016

10.00 – 12.00 hod. pre školy
Tajomstvá výtvarných techník V.
Interaktívna tvorivá dielňa
Vstupné: 0,50 eur / 1 osoba

       

STREDA / 18. 5. 2016

10.00 – 12.00 hod. pre školy
Slovo a jeho obraz, báseň a jej ilustrácia III.
Interaktívna tvorivá dielňa
Vstup voľný.

         

18.00 hod. pre verejnosť
Klavírny recitál
Magdaléna Bajuszová – klavír
Program: L. van Beethoven, J. Brahms, B. Bartók
Vstupné: dospelí: 5 eur /
študenti, deti, dôchodcovia: 4 eur

    

ŠTVRTOK / 19. 5. 2016

10.00 – 12.00 hod. pre školy
Som aktívny divák výtvarného umenia V.
Interaktívna tvorivá dielňa
Vstupné: 0,50 eur / 1 osoba

       

19.00 hod. pre verejnosť
HaPpeNinG II.
Druhá spoločná akcia Hideparku (HP) a Nitrianskej galérie (NG) na námestí pred galériou
Koncert: FOOLK (Elektronická hudba)
Vstup voľný.

          

PIATOK / 20. 5. 2016

10.00 – 12.00 hod. pre školy
Obrazy v pohybe II.
Interaktívna tvorivá dielňa
Vstupné: 0,50 eur / 1 osoba

      


Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


Ročník 2015

Pozvánka:

Program:

UTOROK / 19. 5. 2015

Tajomstvá výtvarných techník IV.
9.00 – 9.45 hod. pre školy
Interaktívna tvorivá dielňa zameraná na rozpoznávanie rôznych výtvarných materiálov a techník
Vstup voľný.

Môžeme si za to samé
10.00 – 10.35 hod. pre školy
Divadelné vystúpenie DDS Ochechule (ZUŠ J. Rosinského, Nitra), réžia: Eva Hudecová
Vstup voľný.

Obrazy v pohybe
11.00 – 12.00 hod. pre školy
Interaktívna tvorivá dielna zameraná na prepojenie výtvarného a dramatického umenia s Evou Hudecovou
Vstup voľný.

STREDA / 20. 5. 2015

Som aktívny divák výtvarného umenia
9.00 – 10.30 hod. / 11.00 – 12.30 hod. pre školy
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvorivou dielňou
Vstupné: 0,50 EUR / 1 osoba

HaPpeNinG
Prvý spoločný projekt Hideparku (HP) a Nitrianskej
galérie (NG). Účastníci happeningu sa budú mať možnosť presunúť z kultúrneho centra Hidepark (začiatok o 18.00 hod.) do Nitrianskej galérie na člne (umiestnenie člnu pred NG cca 19.00 hod.). Bližšie informie nájdete tu.

              

WOLUUX (funk hop / glitch)
Koncert pred galériou na Župnom námestí od 19.00 hod.
Vstup voľný.

ŠTVRTOK / 21. 5. 2015

Slovo a jeho obraz, báseň a jej ilustrácia
9.00 – 10.30 hod. / 11.00 – 12.30 hod. pre školy
15.00 – 17.00 hod. pre školy, organizované skupiny a verejnosť
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
Výtvarno-literárna tvorivá dielňa zameraná na
ilustrovanie literárnych diel štúrovcov
Vstupné: 0,50 EUR / 1 osoba

PIATOK / 22. 5. 2015

Farebné vrstvy
9.00 – 10.30 hod. / 11.00 – 12.30 hod. pre školy
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvorivou dielňou zameranou na tvorbu asambláže
Vstupné: 0,50 EUR / 1 osoba

Štátny komorný orchester Žilina
Leoš Svárovský – dirigent, Juraj Čižmarovič – husle
18.00 hod. v Koncertnej sále Župného domu
Program: J. Cikker, L. Kupkovič, L. van Beethoven
Vstupné: dospelí 5 EUR / študenti, deti, dôchodcovia 4 EUR

        


Ročník 2014

Pozvánka:

Program:

UTOROK 13. 5. 2014
Tajomstvá výtvarných techník II. — interaktívna tvorivá dielňa, 9.00 — 10.30 / 11.00 — 12.30 pre školy
— Vstupné: 0,50 €

18.00 Prezentácia z cyklu Prednášky o súčasnom výtvarnom umení IV. so zameraním na sochu, inštaláciu, objekt a verejný priestor / Vladimíra Büngerová: Veci, veci, veci – objekt a inštalácia vo výtvarnom umení
— Vstup voľný

prednasky (1) prednasky (2) prednasky (3) prednasky (4)

STREDA 14. 5. 2014
Mäkké vrstvy — práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie, 9.00 — 10.30 / 11.00 — 12.30 pre školy
Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvorivou dielňou zameranou na textilný reliéf
— Vstupné: 0,50 €

18.00 Matej Arendárik – klavír (klavírny recitál v Koncertnej sále Župného domu), program: I. Zeljenka, K. Szymanowski, S. Prokofiev, M. P. Mussorgskij
— Vstupné: 2.50 € / zľavnené vstupné 2 €

arendarik (36) arendarik (37) arendarik (38) arendarik (39) arendarik (40)

ŠTVRTOK 15. 5. 2014
Som aktívny divák výtvarného umenia — práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie, 9.00 — 10.30 / 11.00 — 12.30 pre školy, 15.00 — 17.00 pre školy, organizované skupiny a verejnosť / Interaktívny lektorský výklad zameraný na klasické výtvarné materiály s výtvarnou tvorivou dielňou
— Vstupné: 0,50 €

Podvod — výtvarný happening na nádvorí galérie, 18.00

podvod (41) podvod (42) podvod (43) podvod (44) podvod (45) podvod (46) podvod (47) podvod (48) podvod (49) podvod (50) podvod (51) podvod (52) podvod (53) podvod (54) podvod (55)

PIATOK 16. 5. 2014
Slovo a jeho obraz, báseň a jej ilustrácia
9.00 — 10.30 / 11.00 — 12.30 pre školy, 15.00 — 17.00 pre školy, organizované skupiny a verejnosť / Výtvarno-literárna tvorivá dielňa zameraná na ilustrovanie literárnych diel štúrovcov — Vstupné: 0,50 €

SOBOTA 17. 5. 2014 — Noc galérií a múzeí
Prehliadka aktuálnych výstav od 13.00 do 24.00
Núdzový program spracovania odpadu v Bunkri
Stupeň spochybnenia v Galérii mladých
Decayed Eye I. v Salóne
Identity (ľahkosť hľadania) v Reprezentačných sálach

Zaostri svoj zrak na umenie IV.
4. ročník súťaže pre návštevníkov počas celého dňa

14.00 Pastelkovo — interaktívna výtvarná hra pre najmenších zameraná na odlievanie vlastného reliéfu

Best of Fest Anča — prehliadka víťazných filmov za rok 2013 v rámci Medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča — 18.00 / 20.00 / 22.00
Počas Noci galérií a múzeí sú všetky podujatia zdarma!

NEDEĽA 18. 5. 2014
14.00 Pastelkovo — Vstupné: 0,50 €


Ročník 2013

Pozvánka:

Program TNG 2013

Program TNG 2013 (doc 36 kB)
Program TNG 2013 600 kB

Program:

UTOROK, 14. 5. 2013

Bunkrovica
Oslava 5. výročia otvorenia Bunkra – podzemného
priestoru pre alternatívne umenie
Program:
20.00 hod. – Task / Úloha
performance + súčasný tanec
autor: Lukáš Matejka, tanec: Radoslav Piovarči
21.00 hod. – Party
Lazy Bastards Soundsystem (BA):
techno, drum and base, breakcore

Bunkrovica_1    

    

. . .

STREDA, 15. 5. 2013

Klavírny recitál Mariána Lapšanského
Program:
Z. Fibich, J. Brahms, E. H. Grieg, F. Liszt,I. Albeniz
18.00 hod.

GH_M. Lapsansky_1 GH_M. Lapsansky_2 GH_M. Lapsansky_3 GH_M. Lapsansky_4 GH_M. Lapsansky_5 GH_M. Lapsansky_6

. . .

ŠTVRTOK, 16. 5. 2013

afterpARTy
Neformálna diskusia k výstave Enrik Bistika: krátke filmy
s autorom Enrikom Bistikom a kurátorom Norbertom Lackom
17.30 hod.

   

. . .

NOC GALÉRIÍ A MÚZEÍ

SOBOTA, 18. 5. 2013

Všade dobre, doma najlepšie
Interaktívna akcia pre dospelých na nádvorí galérie s výtvarníkom Jánom Kostolanským
Tvorba inštalácií, ktoré nabádajú k občianskej angažovanosti a vyzývajú diváka k diskusii
o kultúrno-spoločenských témach a k rôznym formám aktivizmu.
18.00 – 21.00 hod.

Vsade-dobre-1  Vsade-dobre-3   

     


Ročník 2012

Pozvánka:

Pondelok, 14. 5. 2012

Od(K)rývanie

9.00 – 10.30 hod. pre školy (MŠ, ZŠ, SŠ)

11. – 12.30 hod. pre školy (MŠ, ZŠ, SŠ)

Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie

Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvorivou dielňou, zameranou na techniku sgrafito…

Odkryvanie (1)Odkryvanie (2)Odkryvanie (3)Odkryvanie (4)Odkryvanie (5)


Tak takto to dnes chodí (predstavenie aj v utorok)

Divadelné vystúpenie DS SATELITNÉ MÁTOHY (ZUŠ J. Rosinského, Nitra)

Réžia: Mgr. Eva Hudecová

Tyzden_NG_Tak_takto_to_dnes_chodi (1)Tyzden_NG_Tak_takto_to_dnes_chodi (2)Tyzden_NG_Tak_takto_to_dnes_chodi (3)


Farby Paganiniho

Koncert husľového virtuóza Alexandra Jablokova s výtvarnou akciou, ktorá sa uskutoční počas a po koncerte

17:00 hod. – husľový koncert Alexandra Jablokova

Tyzden_NG_Farby_Paganiniho (1)Tyzden_NG_Farby_Paganiniho (2)Tyzden_NG_Farby_Paganiniho (3)Tyzden_NG_Farby_Paganiniho (4)Tyzden_NG_Farby_Paganiniho (5)Tyzden_NG_Farby_Paganiniho (6)Tyzden_NG_Farby_Paganiniho (7)Tyzden_NG_Farby_Paganiniho (8)

18.00 hod. –výtvarná akcia inšpirovaná hudbou s koncertu pre deti a dospelých (deti od 7 rokov, ZUŠ, ZŠ, školské družiny, …)


Utorok, 15. 5. 2012

Olejomaľba

Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie

Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvorivou dielňou, zameranú na olejomaľbu

Tyzden_NG_olejomalba (1)Tyzden_NG_olejomalba (2)Tyzden_NG_olejomalba (3)Tyzden_NG_olejomalba (4)


Tak takto to dnes chodí (predstavenie aj v pondelok)

Divadelné vystúpenie DS SATELITNÉ MÁTOHY (ZUŠ J. Rosinského, Nitra)

Tak_takto_to_dnes_chodi_(2) (1)Tak_takto_to_dnes_chodi_(2) (2)Tak_takto_to_dnes_chodi_(2) (3)Tak_takto_to_dnes_chodi_(2) (4)Tak_takto_to_dnes_chodi_(2) (5)Tak_takto_to_dnes_chodi_(2) (6)Tak_takto_to_dnes_chodi_(2) (7)Tak_takto_to_dnes_chodi_(2) (8)


15. 5. 2012 o 18.00 hod.

ŠATNÍK

Výtvarná akcia pre dospelých na nádvorí galérie
Tvorba zvukovo-kinetickej kolekcie odevov

Spolupráca na koncepte a realizácii: Dano Macko a Ivan Greguš

satnik (1)satnik (2)satnik (3)satnik (4)satnik (5)satnik (6)satnik (7)satnik (8)satnik (9)satnik (10)


Streda, 16. 5. 2012


ume_nie_alebo_ano_POZVANKA

16. 5. 2012 o 18.00 hod.

UME NIE! alebo ÁNO?

Diskusia otvorená pre všetkých, ktorí majú resp. nemajú pochybnosti o tom,

že UMENIE je dôležitou súčasťou nášho života,

že je permanentne na okraji záujmu,

že je nutná zmena v systéme podpory.

Diskutovali s Vami kunsthistorik Juraj Čarný, výtvarníčka Anabela Sládek, riaditeľ kultúrneho uzla Stanica Žilina-ZáriečieMarek Adamov, podpredseda Slovenskej výtvarnej únie Branislav Jelenčík, člen Rady Slovenskej výtvarnej únie Róbert Makar, programový riaditeľ nadácie Intenda Bohdan Smieška a iní…

Moderátor: Omar Mirza

 TNG_diskusia (1) TNG_diskusia (2) TNG_diskusia (3) TNG_diskusia (4) TNG_diskusia (5) TNG_diskusia (6)


Drevorezba

Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie

Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvorivou dielňou

drevorezba (1)drevorezba (2)drevorezba (3)drevorezba (4)drevorezba (5)drevorezba (6)drevorezba (7)drevorezba (8)


Štvrtok, 17. 5. 2012

Objekt, jeho zvuk a fotografia

Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie

Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvorivou dielňou, zameranou experimentálne techniky


17. 5. 2012 o 18.00 hod.

VLADIMÍR GODÁR
(profilový koncert)

Quasars Ensemble
Ivan Buffa – umelecký vedúci, klavír
Petra Noskaiová – mezzosoprán
Maroš Potokár – husle
Peter Mosorjak – husle
Peter Zwiebel – viola
Andrej Gál – violončelo
Diana Buffa – klavír

Program: V. Godár

Po koncerte odznela premiéra revízie piesňového cyklu Štyri vážne spevy a odohral sa krst novej publikácie Zrod opery z ducha rétoriky (AEPress 2012).

TNG_Godar (1)TNG_Godar (2)TNG_Godar (3)TNG_Godar (4)TNG_Godar (5)TNG_Godar (6)TNG_Godar (7)TNG_Godar (8)


Piatok, 18. 5. 2012

Zakrývanie

Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie

Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvorivou dielňou, zameranou na techniku striekania

zakryvanie (1)zakryvanie (2)zakryvanie (3)zakryvanie (4)zakryvanie (5)zakryvanie (6)zakryvanie (7)zakryvanie (8)zakryvanie (9)zakryvanie (10)zakryvanie (11)

 

Slovo a jeho obraz, báseň a jej ilustrácia

Tyzden_NG_Slovo_a_jeho_obraz__basen_a_jej_ilustracia (1)Tyzden_NG_Slovo_a_jeho_obraz__basen_a_jej_ilustracia (2)Tyzden_NG_Slovo_a_jeho_obraz__basen_a_jej_ilustracia (3)Tyzden_NG_Slovo_a_jeho_obraz__basen_a_jej_ilustracia (4)Tyzden_NG_Slovo_a_jeho_obraz__basen_a_jej_ilustracia (5)Tyzden_NG_Slovo_a_jeho_obraz__basen_a_jej_ilustracia (6)Tyzden_NG_Slovo_a_jeho_obraz__basen_a_jej_ilustracia (7)Tyzden_NG_Slovo_a_jeho_obraz__basen_a_jej_ilustracia (8)Tyzden_NG_Slovo_a_jeho_obraz__basen_a_jej_ilustracia (9)Tyzden_NG_Slovo_a_jeho_obraz__basen_a_jej_ilustracia (10)Tyzden_NG_Slovo_a_jeho_obraz__basen_a_jej_ilustracia (11)


Sobota, 19. 5. 2012

Pastelkovo

14.00 –17.00 hod. pre deti a ich rodičov

Interaktívne výtvarné hry pre najmenších

Pastelkovo (1)Pastelkovo (2)Pastelkovo (3)Pastelkovo (4)Pastelkovo (5)Pastelkovo (6)Pastelkovo (7)Pastelkovo (8)


 

TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE od 17.05. do 22.05. 2011

Utorok, 17. 5. 2011, Vysekané do ytongu
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvorivou dielňou
9:00 – 10:30 hod. / 11:00 – 12:30 hod. pre školy
14:30 – 16:00 hod. pre školy a verejnosť

Štvornohá vrana, Divadelné vystúpenie žiakov ZUŠ J. Rosinského v Nitre
réžia: Mária Šišková

Obludárium, Výtvarná akcia na nádvorí pre dospelých
Koncept a realizácia: Peter Rehák (Tralaškola)


Streda, 18. 5. 2011 (Medzinárodný deň galérií a múzeí)

Slovo a jeho obraz, báseň a jej ilustrácia, Tvorivé hry s textom a obrazom
Interaktívna tvorivá dielňa, 9:00 – 10:30 hod. / 11:00 – 12:30 hod. pre školy

Koncert, Milan Paľa – husle/viola
Program: Ľ. Rajter, I. Szeghy, M. Krajči, A. Demoč, V. Godár, P. Machajdík
18:00 hod.

K1

Maľované na sklo, Štvrtok, 19. 5. 2011
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvorivou dielňou
9:00 – 10:30 hod. / 11:00 – 12:30 hod. pre školy
14:30 – 16:00 hod. pre školy a verejnosť

Vernisáž, Otvorenie výstavy Manuál pre dokonalého diváka v Galérii mladých
17:00 hod.
Viac informácií o výstave tu: https://nitrianskagaleria.sk/event/manual-pre-dokonaleho-divaka/

Piatok, 20.5. 2011, Maľované na hodváb
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie. Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvorivou dielňou.

Sobota, 21. 5. 2011, Točenie na hrnčiarskom kruhu
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
Tvorivá keramická dielňa pod vedením keramikára Pavla Bebiaka a Eleny Tarábkovej

Ďalšie podujatia počas týždňa: 14.05. – 22.05.2011

Videobloom, prezentácia krátkych videofilmov Katedry intermédií a digitálnych médií FVU AU v Banskej Bystrici
10:00 – 18:00 hod., program nájdete tu: https://docs.google.com/viewer?url=https://nitrianskagaleria.sk/wp-content/uploads/2011/06/letakPRINTnitra.pdf&embedded=true&chrome=true

17.05 – 20.05.2011, Kolektívne vstupy s lektorským výkladom
14:00 hod., 16:00 hod., Lektor: Ivana Kvasňovská

Tvorivé dielne boli realizované pod vedením galerijného pedagóga Eleny Tarábkovej

Grafická úprava fotografií: Bjanka Hviezd, Mgr. Elena Tarábková
Foto: Mgr. Elena Tarábková, Mgr. Lucia Vadelová

TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE od 18.05. do 23.05. 2010

18. 5. 2010, Interaktívne hry so Soňou Mrázovou, Žiaci zo ZŠ Nábrežie mládeže, Výtvarná tvorivá dielňa pod vedením nitrianskej výtvarníčky Soni Mrázovej

Tyzden_NG_2010 (10)Tyzden_NG_2010 (11)Tyzden_NG_2010 (12)Tyzden_NG_2010 (13)Tyzden_NG_2010 (14)Tyzden_NG_2010 (15)

18. 5. 2010 o 18.00 hod., Miro Nicz v priamom prenose
Prezentácia monografie o poprednom výtvarníkovi Mirovi Niczovi za účasti výtvarníka a autoriek-kunsthistoričiek Evy Kapsovej a Miry Sikorovej.

Tyzden_NG_2010 (2)Tyzden_NG_2010 (3)Tyzden_NG_2010 (4)Tyzden_NG_2010 (5)

19. 5. 2010 o 18.00 hod.Urob si sám
Kolektívna výtvarná akcia pre širokú verejnosť. Koncept a realizácia: Peter Pauko a Ján Kurinec (SZUŠ Piaristická 2 / Ateliér Médea)

Tyzden_NG_2010 (1)

20. 5. 2010 o 18.00 hod., BERTL MÜTTER & MIKI SKUTA 10 initial dialogues
Koncert súčasnej improvizovanej hudby dvoch skvelých muzikantov

Tyzden_NG_2010 (6)Tyzden_NG_2010 (7)Tyzden_NG_2010 (8)Tyzden_NG_2010 (9)

TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE od 18.5. do 24. 5. 2009


18. 5. 2009, Umenie na čerstvom vzduchu
Spoločný výstavný projekt 20 galérií a múzeí výtvarného umenia, ktoré sú členmi Rady galérií Slovenska.

19. 5. 2009, Práca s výtvarným dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
Deti z MŠ Rázusová, Nitra, Výtvarná tvorivá dielňa pod vedením galerijnej pedagogičky Eleny Tarábkovej

Tyzden_NG_2009 (17)Tyzden_NG_2009 (18)Tyzden_NG_2009 (23)Tyzden_NG_2009 (24)

19. 5. 2009, Práca s výtvarným dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
Deti z MŠ Platanová, Nitra,Výtvarná tvorivá dielňa pod vedením Eleny Tarábkovej.

Tyzden_NG_2009 (19)Tyzden_NG_2009 (20)Tyzden_NG_2009 (21)Tyzden_NG_2009 (22)

19. 5. 2009 o 18.00 hod., Konvergencie po Slovensku 2009

Igor Karško – husle
Jozef Lupták – violončelo
Nora Skuta – klavír
Program: Joseph Haydn, J. N. Hummel, Bohuslav Martinu
Toto podujatie sa konalo v rámci projektu Galéria hudby.

Tyzden_NG_2009 (27)Tyzden_NG_2009 (28)

20. 5. 2009, Tvoriť môže každý
Žiaci zo ŠZŠ z Poľného Kesova, Výtvarná tvorivá dieľňa pre hendikepovaných žiakov zo ŠZŠ pod vedením Eleny Tarábkovej

Tyzden_NG_2009 (9)Tyzden_NG_2009 (10)Tyzden_NG_2009 (11)Tyzden_NG_2009 (12)

20. 5. 2009 od 18.00 hod., Večery výtvarných reflexií
Hostia: Vladimír Popovič a Dezider Tóth (Monogramista T.D) Večer sa zavŕšil výtvarnou akciou Vladimíra Popoviča.Toto podujatie sa konalo v rámci projektu Večery výtvarných reflexií

Tyzden_NG_2009 (1)Tyzden_NG_2009 (2)Tyzden_NG_2009 (3)Tyzden_NG_2009 (4)

21. 5. 2009Práca na hrnčiarskom kruhu Žiaci zo ZŠ Benková, Nitra, ZŠ Pribeta, ZŠ Čeladice, Ateliér Mladý tvorca a SZUŠ Heleny Madariovej, Nitra
Keramická dielňa pod vedením Pavla Bebjaka

Tyzden_NG_2009 (29)Tyzden_NG_2009 (30)

21. 5. 2009 od 18.00 hod., VÝTVARNÁ KOLEKTÍVNA AKCIA, Hudba: Tóno a Palko z Hlohovca, Pomocníci: Pán Chrenko z Katedry výtvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre, jeho syn Luboš a študenti Lenka a Janko z Katedry muzeológie UKF v Nitre

Tyzden_NG_2009 (5)Tyzden_NG_2009 (6)Tyzden_NG_2009 (7)Tyzden_NG_2009 (8)

22. 5. 2009, Pokus o lietanie, Žiaci z VO a LDO zo ZUŠ J. Rosinského, Nitra, Výtvarno-dramatická dielňa pod vedením Márie Šiškovej

Tyzden_NG_2009 (25)Tyzden_NG_2009 (26)

Premena stoličiek, Spoločná práca na priestorovom obiekte pod vedením Eleny Tarábkovej

Tyzden_NG_2009 (13)Tyzden_NG_2009 (14)Tyzden_NG_2009 (15)Tyzden_NG_2009 (16)

TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE od 13.5. do 18. 5. 2008


13. 5. 2008, Prvý deň zahájili deti z MŠ Alexyho a žiaci Piaristického gymnázia sv. Jána Kalazanského v Nitre, prácou s textilom v našom ateliéri.

Tyzden_NG_2008 (1)Tyzden_NG_2008 (2)Tyzden_NG_2008 (3)Tyzden_NG_2008 (4)

Svoju tvorbu prezentoval ateliér Erika Fehéra zo ZUŠ J. Rosinského v Nitre v rámci workshopu Akcia Opica.

Tyzden_NG_2008 (5)Tyzden_NG_2008 (6)

Známy nitriansky nadšenec starej hudby Róbert Žilík predstavil svoju zbierku starých nástrojov, na ktorých aj zahral. Deťom zo ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre porozprával o ich vzniku, výrobe a histórii.

Tyzden_NG_2008 (7)Tyzden_NG_2008 (8)

Záver prvého dňa patril nitrianskym výtvarníkom zo združenia N´89. Pri príležitosti vydania knihy N´89 Aktuálne tendencie výtvarníkov nitrianskeho regiónu sa uskutočnila beseda, v rámci ktorej pozvaní hostia porozprávali o spoločných projektoch a akciách združenia i vlastných projektoch, na ktorých pracujú v súčasnosti. Moderátorkou besedy bola prof. Eva Kapsová, ktorá je členkou združenia a zároveň aj autorkou knihy. Beseda sa skončila krstom spomínanej publikácie kvapkami bieleho vína v rukách známeho výtvarného teoretika Štefana Gera.

Tyzden_NG_2008 (9)Tyzden_NG_2008 (10)

14. 5. 2008, Práca s hlinou s keramikárom Marcelom Gellenom patrí každý rok medzi najoblúbenejšie workshopy.

Tyzden_NG_2008 (11)Tyzden_NG_2008 (12)

Jedným z podujatí bola aj vernisáž diplomových prác študentov Katedry výtvarnej výchovy a tvorby na UKF v Nitre.

Tyzden_NG_2008 (13)

Vrcholom podujatí počas Týždňa Nitrianskej galérie a hudobným sviatkom pre všetkých návštevníkov bol koncert Mikuláša Škutu, ktorý zahral jedno z najnáročnejších diel pre klavír Goldbergove variácie od Johanna Sebastiana Bacha v stredu 14. mája 2008 o 18.00 hod.

Tyzden_NG_2008 (14)Tyzden_NG_2008 (15)

15. 5. 2008, prebehli tvorivé dielne Práca s dielom zo zbierok a Maľba na kartón.

Tyzden_NG_2008 (16)Tyzden_NG_2008 (17)Tyzden_NG_2008 (18)

POCTATE VILOERIK

POCTATE je “v podstate” pocta poľnohospodárskej technike a tak trochu aj pocta nám, lebo nás zaujímajú všelijaké stroje, potrubia a konštrukčné záležitosti. Toto naše dielko je s dávkou recesie niečím, čo sa tak bežne nevidí, pričom sme dali ľuďom možnosť vyšantiť sa na ňom”, povedal jeden z dvojice “kreatívnych remeselníkov” VILOERIK Vilo Šulík. Druhým “remeselníkom” je Erik Fehér. Títo výtvarníci, momentálne pedagógovia na umeleckých školách dva dni zvárali kusy kovošrotu. Vo štvrtok od 18.00 hod. sa tento objekt slávnostne vyzdobil (vymaľoval) v rytme štýlov Electro, House, Breakbeat, ktoré mixoval DJ Sabiani. Objekt bude vystavený pred našim ateliérom mesiac, potom sa rozloží a vráti opäť do kovošrotu – “touto inštaláciou sme reagovali na koncept recyklácie materiálu, ktorému sme vlastne týmto zoskupením vrátili na chvíľu jeho hodnotu”, hovorí Vilo Šulík.

Tyzden_NG_2008 (19)Tyzden_NG_2008 (20)Tyzden_NG_2008 (21)Tyzden_NG_2008 (22)

16. 5. 2008, v ateliéri Nitrianskej galérie sa konal výtvarný workshop k projektu oTVORsa, ktorého sa zúčastnili deti z MŠ Párovská v Nitre.

Tyzden_NG_2008 (23)Tyzden_NG_2008 (24)

Počas celého Týždňa Nitrianskej galérie boli na nádvorí a v budove galérie umiestnené objekty z ateliéru Erika Fehéra zo ZUŠ J. Rosinského v Nitre.

Tyzden_NG_2008 (25)Tyzden_NG_2008 (26)Tyzden_NG_2008 (27)

18. 5. 2008, v Medzinárodný deň galérií a múzeí vystúpili na nedeľnom hudobnom matiné žiaci a učitelia z Tralaškoly, čím zavŕšili Týždeň Nitrianskej galérie 2008.

Tyzden_NG_2008 (28)Tyzden_NG_2008 (29)

TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE od 15.5. do 20. 5. 2007

Nitrianska galéria očami detí – tak sa volal výtvarný workshop, ktorý otvoril v utorok 15. mája 2007 Týždeň Nitrianskej galérie.

tyzden_NG_2007 (1)tyzden_NG_2007 (2)

V utorok a v stredu popoludní (15. – 16. mája 2007) sa uskutočnili dielne zamerané na prácu s hlinou pod vedením nitrianskeho keramikára MARCELA GELLENA.

tyzden_NG_2007 (3)tyzden_NG_2007 (4)

Vo štvrtok 17. mája 2007 sa uskutočnil na nádvorí Nitrianskej galérie výtvarný workshop Vytvor si vlastnú galériu (maľba na kartón).

tyzden_NG_2007 (5)tyzden_NG_2007 (6)

Vo štvrtok 17. mája 2007 popoludní sa konala Akčná maľba na nádvorí galérie.

tyzden_NG_2007 (7)tyzden_NG_2007 (8)

Novinkou tretieho ročníka Týždňa Nitrianskej galérie bol výtvarný workhop pre dospelých. Uskutočnil sa pod vedením nitrianskej výtvarníčky JANY FARMANOVEJ v utorok 15. 5. 2007.

tyzden_NG_2007 (9)tyzden_NG_2007 (10)

V stredu 16. 5. 2007 mohli návštevníci akcií Týždňa Nitrianskej galérie zažiť koncert špičkovej slovenskej klaviristky NORY ŠKUTOVEJ, ktorá po prvýkrát predstavila nitrianskemu publiku svoj nový program: JOHN CAGE / Sonáty a interlúdiá pre preparovaný klavír.

tyzden_NG_2007 (11)tyzden_NG_2007 (12)

Žiaci nitrianskych základných umeleckých škôl zavŕšili výtvarné dielne tretieho ročníka Týždňa Nitrianskej galérie vlastnou výzdobou nového výtvarného ateliéra Nitrianskej galérie. Dielne sa zúčastnili žiaci ZUŠ J. Rosinského v Nitre pod vedením p. Eleny Tarábkovej a p. Erika Fehéra a žiaci SZUŠ – Ateliér Medea v Nitre.

tyzden_NG_2007 (13)tyzden_NG_2007 (14)