Týždeň Nitrianskej galérie je jedným z projektov, ktorý Nitrianska galéria organizuje každoročne v mesiaci máj a smeruje k širokej verejnosti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí sa v týždni okolo 18. mája uskutočňuje v galérii celý rad vzdelávacích a kultúrnych akcií a aktivít, ktoré ponúkajú návštevníkom nový spôsob trávenia voľného času ako protiváhu k súčasným komerčným ponukám.

Pripravené sú výtvarné dielne zamerané na rôzne techniky a rozvíjanie tvorivých zručností pre školopovinné deti a mládež. Návštevníkom bez vekového obmedzenia sú určené poobedné workshopy a večerné akcie – koncert, stretnutie so zaujímavými umelcami a rôzne iné kreatívne podujatia. Počas celého týždňa je vstup do všetkých priestorov s 50% zľavou a počas Noci galérií a múzeí sú všetky výstavy zdarma.

TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE

Pri príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí sa v týždni okolo 18. mája uskutočňuje celý rad vzdelávacích a kultúrnych akcií a aktivít.

Utorok 14. 5. 2019

SOM AKTÍVNY DIVÁK VÝTVARNÉHO UMENIA IX.
Práca s dielom od Petra Ančica zo zbierky NG
10.00 — 11.30 hod. pre školy
14.00 — 16.00 hod. pre verejnosť
Vstupné: 0,50 € / 1 osoba

                      

GUARNERI TRIO PRAGUE (CZ)
Koncert renomovaného klavírneho tria
Program: J. Haydn, B. Smetana, J. Brahms
19.00 hod.
Vstupné: dospelí 8 € / deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP 5 €

     

Kino Fest Anča: Najzábavnejšie animované filmy 2018
13.00 — 18.00 hod.
http://www.festanca.sk/2019/kino-fest-anca-najzabavnejsie-animovane-filmy-2018/

   

Streda 15. 5. 2019

SOM AKTÍVNY DIVÁK VÝTVARNÉHO UMENIA X.
Práca s dielom od Ivany Slávikovej zo zbierky NG
10.00 — 11.30 hod. pre školy
Vstupné: 0,50 € / 1 osoba

                   

Kino Fest Anča: Najlepšie svetové animované filmy 2018
13.00 — 18.00 hod.
http://www.festanca.sk/2019/kino-fest-anca-najlepsie-svetove-animovane-filmy-2018/

Štvrtok 16. 5. 2019

SOM AKTÍVNY DIVÁK VÝTVARNÉHO UMENIA X.
Práca s dielom od Ivany Slávikovej zo zbierky NG
10.00 — 11.30 hod. pre školy
Vstupné: 0,50 € / 1 osoba

          

ŽATVA / vernisáž výstavy
Poľnohospodárske motívy v zbierke NG
Kurátorka: Mária Janušová
Dizajn výstavy: Peter Liška
18.00 hod.
Vstup voľný.

Kino Fest Anča: 25 rokov slovenskej animácie
13.00 — 18.00 hod.
http://www.festanca.sk/2019/kino-fest-anca-25-rokov-slovenskej-animacie/

Piatok 17. 5. 2019

poľnohospodART
Výtvarný workshop k výstave Žatva
10.00 — 11.30 hod. pre školy
14.00 — 16.00 hod. pre verejnosť
Vstupné: 0,50 € / 1 osoba

               

SUBTENSION (drum&bass)
Koncert elektronickej hudby na námestí pred galériou
20.00 hod.
Vstup voľný.

     

Kino Fest Anča: Najzábavnejšie animované filmy 2018
13.00 — 18.00 hod.
http://www.festanca.sk/2019/kino-fest-anca-najzabavnejsie-animovane-filmy-2018/

Sobota 18. 5. 2019 — NOC GALÉRIÍ A MÚZEÍ
Vstup voľný.

Prehliadka aktuálnych výstav
od 13.00 do 24.00 hod.

Questions for Dance / FIVE
Tanečné predstavenie s autorskou hudbou, scénou a digitálnou svetelnou projekciou
Autor / Výber a tvorba zvuku: Petr Ochvat (CZ)
Vizuály a technika scény: Veronika Šmírová
Kurátorka: Zuzana Žabková
20.00 hod.

Galéria — známa i neznáma
Galéria ako miesto, ktoré skrýva poklad — umelecké diela. V jej útrobách sa nachádza množstvo umenia, príbehov, životných osudov, múz a inšpirácií. Príďte spoznať, ako funguje galéria, čo sa v nej robí alebo čo všetko sa v nej dá nájsť!
Workshop k výstave Žatva pre rodiny s deťmi od 7 rokov
Lektori workshopu: Erika Mészárosová, Mária Janušová
Rezervácia na kultura@nitrianskagaleria.sk
14.00 hod.

Zaostri svoj zrak na umenie IX.
Súťaž pre návštevníkov výstav počas celého dňa

Best of Fest Anča 2018 (ocenené filmy)
13.00 — 24.00 hod.
http://www.festanca.sk/2019/best-of-fest-anca-2018/

Nedeľa 19. 5. 2019

Kino Fest Anča: Najlepšie animované filmy pre deti 2018
13.00 — 18.00 hod.
http://www.festanca.sk/2019/kino-fest-anca-najlepsie-animovane-filmy-pre-deti-2018/

* * *
Počas TNG je vstup na aktuálne výstavy s 50 % zľavou a všetky publikácie vydané Nitrianskou galériou sú zdarma. Vstup na filmové predstavenia je voľný.

Prosíme školy, aby vopred nahlásili svoju návštevu na 037/657 96 41 alebo
pedagog@nitrianskagaleria.sk.


Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.