Týždeň Nitrianskej galérie je jedným z projektov, ktorý Nitrianska galéria organizuje každoročne v mesiaci máj a smeruje k širokej verejnosti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí sa v týždni okolo 18. mája uskutočňuje v galérii celý rad vzdelávacích a kultúrnych akcií a aktivít, ktoré ponúkajú návštevníkom nový spôsob trávenia voľného času ako protiváhu k súčasným komerčným ponukám.

Pripravené sú výtvarné dielne zamerané na rôzne techniky a rozvíjanie tvorivých zručností pre školopovinné deti a mládež. Návštevníkom bez vekového obmedzenia sú určené poobedné workshopy a večerné akcie – koncert, stretnutie so zaujímavými umelcami a rôzne iné kreatívne podujatia. Počas celého týždňa je vstup do všetkých priestorov s 50% zľavou a počas Noci galérií a múzeí sú všetky výstavy zdarma.

TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE

17. - 22. máj 2016

UTOROK / 17. 5. 2016

10.00 – 12.00 hod. pre školy
Tajomstvá výtvarných techník V.
Interaktívna tvorivá dielňa
Vstupné: 0,50 eur / 1 osoba

       

STREDA / 18. 5. 2016

10.00 – 12.00 hod. pre školy
Slovo a jeho obraz, báseň a jej ilustrácia III.
Interaktívna tvorivá dielňa
Vstup voľný.

         

18.00 hod. pre verejnosť
Klavírny recitál
Magdaléna Bajuszová – klavír
Program: L. van Beethoven, J. Brahms, B. Bartók
Vstupné: dospelí: 5 eur /
študenti, deti, dôchodcovia: 4 eur

    

ŠTVRTOK / 19. 5. 2016

10.00 – 12.00 hod. pre školy
Som aktívny divák výtvarného umenia V.
Interaktívna tvorivá dielňa
Vstupné: 0,50 eur / 1 osoba

       

19.00 hod. pre verejnosť
HaPpeNinG II.
Druhá spoločná akcia Hideparku (HP) a Nitrianskej galérie (NG) na námestí pred galériou
Koncert: FOOLK (Elektronická hudba)
Vstup voľný.

          

PIATOK / 20. 5. 2016

10.00 – 12.00 hod. pre školy
Obrazy v pohybe II.
Interaktívna tvorivá dielňa
Vstupné: 0,50 eur / 1 osoba

       

* * *
Vstup na aktuálne výstavy počas Týždňa Nitrianskej galérie sú s 50% zľavou. Prosíme školy, aby v prípade záujmu zúčastniť sa tvorivých dielní nahlásili svoju návštevu na telefónne číslo 037/6579641 alebo na emailovú adresu
pedagog@nitrianskagaleria.sk