Týždeň Nitrianskej galérie je jedným z projektov, ktorý Nitrianska galéria organizuje každoročne v mesiaci máj a smeruje k širokej verejnosti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí sa v týždni okolo 18. mája uskutočňuje v galérii celý rad vzdelávacích a kultúrnych akcií a aktivít, ktoré ponúkajú návštevníkom nový spôsob trávenia voľného času ako protiváhu k súčasným komerčným ponukám.

Pripravené sú výtvarné dielne zamerané na rôzne techniky a rozvíjanie tvorivých zručností pre školopovinné deti a mládež. Návštevníkom bez vekového obmedzenia sú určené poobedné workshopy a večerné akcie – koncert, stretnutie so zaujímavými umelcami a rôzne iné kreatívne podujatia. Počas celého týždňa je vstup do všetkých priestorov s 50% zľavou a počas Noci galérií a múzeí sú všetky výstavy zdarma.

TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE

Pri príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí sa v týždni okolo 18. mája uskutočňuje celý rad vzdelávacích a kultúrnych akcií a aktivít.

Utorok 15. 5. 2018

+ TAJOMSTVÁ VÝTVARNÝCH TECHNÍK VII.
Výtvarná tvorivá dielňa zameraná na olejomaľbu
10.00 – 11.30 hod. pre školy
Vstupné: 0,50 €/1 osoba

+ CHYTANIE SVETLA
Fotografický workshop
s Dominikou Jackuliakovou
14.00 – 16.00 hod. pre verejnosť/deti a mládež
Vstupné: 0,50 €/1 osoba

            

+ Na brehu, JANUS
hudobno-tanečné vystúpenie
Ivan Palacký – hudba
Roberta Štepánková – tanec
20.00 hod.
Vstup voľný.

    

Streda 16. 5. 2018

+ TAJOMSTVÁ VÝTVARNÝCH TECHNÍK VIII.
Výtvarná tvorivá dielňa zameraná na monotypiu
10.00 – 11.30 hod. pre školy
Vstupné: 0,50 €/1 osoba

     

+ KLAVÍRNY RECITÁL
Jakub Čižmarovič – klavír
Program: S. Prokofiev, R. Wagner/F. Liszt, J. Brahms, E. Suchoň, F. Liszt
19.00 hod.
Vstupné: dospelí 6 eur/študenti, deti, dôchodcovia, ZŤP 4 eur

    

Štvrtok 17. 5. 2018

+ SOM AKTÍVNY DIVÁK
VÝTVARNÉHO UMENIA VII.

Výtvarno-dramatická tvorivá dielňa zameraná
na prácu s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
10.00 – 11.30 hod. pre školy
Vstupné: 0,50 €/1 osoba

                 

+ VERNISÁŽ VÝSTAVY
Nie som tu, som v Arkádii
Kurátorka: Mária Janušová
18.00 hod.
Vstup voľný.

             

Piatok 18. 5. 2018

+ SOM AKTÍVNY DIVÁK VÝTVARNÉHO UMENIA VIII.
Výtvarná tvorivá dielňa zameraná na prácu s dielom zo zbierok Nitrianskej galérie
10.00 – 11.30 hod. pre školy
Vstupné: 0,50 €/1 osoba

           

+ O ZEM-BUCHY/výtvarná akcia
Autori: Martin Jombík a Matúš Pšenko
Od 17.00 do 19.00 hod.
Vstup voľný.
+ B-COMPLEX/koncert elektronickej hudby
20.00 hod.
Vstup voľný.

               

Sobota 19. 5. 2018

NOC GALÉRIÍ A MÚZEÍ
Prehliadka aktuálnych výstav od 13.00 do 24.00 hod.
+ Komentovaná prehliadka výstavy Nie som tu, som v Arkádii s kurátorkou Máriou Janušovou o 18.00 hod.
+ Zaostri svoj zrak na umenie VIII. – súťaž pre návštevníkov výstav počas celého dňa

* * *
Počas Týždňa Nitrianskej galérie je vstup na aktuálne výstavy s 50 % zľavou a všetky publikácie vydané Nitrianskou galériou sú zdarma.

Prosíme školy, aby vopred nahlásili svoju návštevu na 037/657 96 41 alebo
pedagog@nitrianskagaleria.sk.


Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.