Erika Mészárosová, Elena Tarábková
(za Výtvarný ateliér Nitrianskej galérie)
a Zuzana Kormaňáková
(za Katedru romanistiky)

Tvorivý ateliér študentov španielskeho jazyka

Tvorivý ateliér k aktuálnej výstave...

Tvorivý ateliér študentov španielskeho jazyka v priestoroch Nitrianskej galérie
k aktuálnej výstave:
MIESTO A FUNKCIA PEČEŇOVEJ PAŠTÉTY V TRADIČNEJ RODINE

Počas VIII. ročníka Dní hispánskej kultúry sa stredu 13. apríla uskutočnila v priestoroch Nitrianskej galérie tvorivá umelecko-jazyková dielňa študentov španielskeho jazyka z Katedry romanistiky FF UKF v Nitre pod vedením pedagógov Eriky Mészárosovej, Eleny Tarábkovej (za Výtvarný ateliér Nitrianskej galérie) a Zuzany Kormaňákovej (za Katedru romanistiky). Všetky tvorivé aktivity sa odvíjali od ústrednej témy výstavného projektu mladého slovenského výtvarníka Mária Kasteloviča s názvom MIESTO A FUNKCIA PEČEŇOVEJ PAŠTÉTY V TRADIČNEJ RODINE, v ktorom sa autor venuje vždy prítomnej, často však neviditeľnej či radšej prehliadanej problematike domáceho násilia páchaného na ženách. A tým i na celej rodine. Projekt svojím netradičným prevedením narúša slovenský model tradičnej rodiny, ktorá často neplnila a neplní svoje základné funkcie (ekonomickú, socializačno-výchovnú, emocionálnu, ochrannú).

Fotogaléria: