deti a mládež (6 — 17 rokov)
­► utorok, streda a štvrtok
dospelí ­► piatok

Vstupné
Deti, študenti: 1,50 EUR
Dospelí: 2 EUR

Maximálny počet
účastníkov: 10

Miesto: Farebná galéria
nádvorie Nitrianskej galérie

Na stiahnutie:

Tlačová správa


Mediálna odozva:

Tvorivé dielne...
[My Nitrianske noviny / PDF]
Tvorivé dielne...
[My Nitrianske noviny / Link]

Rozhovor k projektu [Rádio Regina]
Na prehratie súboru je potrebný prehrávač Media player
ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA
Súťaž Nitrianskej galérie k výstave Odkazy súčasného umenia.

Kategórie:
deti
mládež
dospelí


PRAVIDLÁ SÚTAŽE:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci návštevníci, ktorí si v galérii pozrú výstavu Odkazy súčasného umenia. Návštevníci, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, sú povinní:
► vyzdvihnúť súťažnú brožúru pre danú vekovú skupinu,
► uviesť svoje kontaktné údaje (1 strana brožúry),
► zodpovedať všetky otázky v súťažnej brožúre.

Pri vyplňovaní brožúry môžu súťažiaci využiť akékoľvek pomôcky, ktoré majú k dispozícii (tlačové správy, (dobrovoľné) rady galerijných pracovníkov, internet a pod.). Vyplnená brožúra sa odovzdá galerijným pracovníkom pri odchode z galérie. Z vyplnených brožúr sa za účasti riaditeľky Nitrianskej galérie vyžrebujú výhercovia, ktorí získajú hodnotné ceny.

Výsledky žrebovania sa oznámia 30. októbra 2020 na webovej stránke galérie. Pracovníci Nitrianskej galérie následne skontaktujú výhercov prostredníctvom kontaktných údajov. Galéria sa zaväzuje uchovať všetky osobné údaje súťažiacich v diskrétnosti.

        

Tvorivé výtvarné dielne k výstave Odkazy súčasného umenia

Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt, bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA

Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt, bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

Tvorivé výtvarné dielne k výstave ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA

7. 7. – 24. 7. a 4. 8. – 21. 8. v Nitrianskej galérii

Séria deviatich textilných tvorivých dielní bude zameraná na výtvarné spracovanie textílií a alternatívnych materiálov klasickými textilnými technikami: vyšívanie, tkanie, ručné šitie a s presahmi do iných médií: maľba, grafika, objekt, experimentovanie a performancie.

Program pre deti a mládež (6 -17 rokov) / utorok, streda a štvrtok

7. júl 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
4. august 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Utkané z tŕnia a bodliakov / tvorivá dielňa inšpirovaná tapisériou Karola Barona
Techniky: ručné tkanie na rámiku, kobercové uzlíkové techniky, výšivka vo vyťahovanej niti
Materiál: špagát, farebná priadza, farebná bavlnka, drevený rámik, jutovina, kanava, prírodniny: pierka, konáriky, ozdobná tráva, listy, …

         

8. júl 2020 o 10:30 – 12:00 hod..
5. august 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Na vreckovke maľované/ tvorivá dielňa inšpirovaná tvorbou Martina Knuta
Techniky: kresba a maľba na textil
Materiál: farby na textil, bavlnená látka, farebná utierka, iný podkladový materiál

             

9. júl 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
6. august 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Sako ako zrkadlo/ tvorivá dielňa inšpirovaná tvorbou Otisa Lauberta
Techniky: objekt z alternatívnych materiálov
Materiál: drobné predmety, prírodniny, podkladový materiál: rôzne druhy odevu

                   

14. júl 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
11. august 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Teplo domova/ tvorivá dielňa inšpirovaná tvorbou Miry Podmanickej
Techniky: objekt z alternatívnych materiálov, strihanie, vrstvenie, prešívanie, ručné šitie, prekresľovanie krajčírskych strihov, …
Materiál: rôzne druhy podšívok a výplní, umelá plsť, farebné nite, farebná priadza, …

         

15. júl 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
12. august 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
O čom sa klebetí /tvorivá dielňa zameraná na performancie inšpirované tvorbou Vlasty Žákovej
Techniky: inscenovaná fotografia, hranie rolí, tvorba dialógov, tvorba scenára, kresba, maľba, performancie
Materiál: rôzne druhy farbičiek, perá, výkresy
Didaktická pomôcka: brožúra s aktivitami

              

16. júl 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
13. august 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Vyšime si rozprávku/ tvorivá dielňa inšpirovaná dielom Maroša Rovňáka
Techniky: kombinovaná technika, koláž, tlač z výšky
Materiál: textilný a alternatívny materiál

    

21. júl 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
18. august 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Ružový jeleň, modrý kvet/ tvorivá dielňa inšpirovaná dielami Ivany Slávikovej
Techniky: kombinovaná technika, experimentovanie, výšivka do počítanej nite, dierkovanie
Materiál: textilný a alternatívny materiál: izolačná fólia, kartón s lesklým zrkadlovým povrchom, farebná bavlnka

         

22. júl 2020 10:30 – 12:00 hod.
19. august 2020 10:30 – 12:00 hod.
Mäkké vrstvy /tvorivá dielňa zameraná na tvorbu Emőke Vargovej
Techniky: kombinovaná technika, experimentovanie, koláž, ručné šitie, zažehľovanie, …
Materiál: textilný materiál: farebné bavlnené plátna, lepiace plátna, podšívky, farebné nite, farebné bavlnky a alternatívny materiál: izolačná fólia, fólia, bublinková fólia, molitan a iné transparentné materiály

         

23. júl 2020 10:30 – 12:00 hod.
20. august 2020 10:30 – 12:00 hod.
Kravata ako objekt/ tvorivá dielňa zameraná na sériu diel Karola Pichlera
Techniky: objekt z alternatívnych materiálov
Materiál: drobné predmety, prírodniny, podkladový materiál: rôzne druhy odevných doplnkov

              

Zmena programu vyhradená.

Vstupné:
Deti, študenti: 1,50 EUR
Maximálny počet účastníkov: 10
Lektor: Elena Tarábková, Dominika Kuchynková (performancie)
Miesto: Farebná galéria, nádvorie Nitrianskej galérie
Rezervácie: pedagog@nitrianskagaleria.sk

Pokyny pre účastníkov tvorivých dielní Nitrianskej galérie
– Do galérie vstupujete len s ochranným rúškom alebo inak zahalenými ústami a nosom (napr. rúško, respirátor, šatka a pod.).
– Pred vstupom použite pripravenú dezinfekciu.
– Vo výstavných sieňach dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi sebou 2 metre.
– Za pracovným stolom môže sedieť 1 osoba alebo 2 súrodenci.

Program pre dospelých / piatok
(Zmena programu vyhradená.)

Séria šiestich textilných tvorivých dielní bude zameraná na výtvarné spracovanie textílií a alternatívnych materiálov klasickými textilnými technikami: vyšívanie, tkanie, ručné šitie a s presahmi do iných médií: maľba, grafika, objekt, experimentovanie.

10. júl 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Utkané z tŕnia a bodliakov / tvorivá dielňa inšpirovaná tapisériou Karola Barona

17. júl 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Na vreckovke maľované/ tvorivá dielňa inšpirovaná tvorbou Martina Knuta

24. júl 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Sako ako zrkadlo / tvorivá dielňa inšpirovaná tvorbou Otisa Lauberta

7. august 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Teplo domova/ tvorivá dielňa inšpirovaná tvorbou Miry Podmanickej

14. august 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Kravata ako objekt/ tvorivá dielňa zameraná na sériu diel Karola Pichlera

21. august 2020 o 10:30 – 12:00 hod.
Ružový jeleň, modrý kvet/ tvorivá dielňa inšpirovaná dielami Ivany Slávikovej

Fotodokumentácia k dielňam pre dospelých:

                        

Vstupné:
Dospelí: 2 EUR
Maximálny počet účastníkov: 10
Lektor: Elena Tarábková,
Miesto: Farebná galéria, nádvorie Nitrianskej galérie
Rezervácie: pedagog@nitrianskagaleria.sk

Pokyny pre účastníkov tvorivých dielní Nitrianskej galérie
– Do galérie vstupujete len s ochranným rúškom alebo inak zahalenými ústami a nosom (napr. rúško, respirátor, šatka a pod.).
– Pred vstupom použite pripravenú dezinfekciu.
– Vo výstavných sieňach dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi sebou 2 metre.
– Za pracovným stolom môže sedieť 1 osoba alebo 2 osoby v spoločnej domácnosti

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Pripravujeme:

Júl – október 2020:
Odkazy súčasného umenia
Súťaž pre návštevníkov tvorivých dielní.

September – október 2020:
Workshopy s umelcami
Workshopy zamerané na výtvarné spracovanie textílií a alternatívnych materiálov, ktoré budú viesť profesionálni umelci.
Program pre školské skupiny (II. stupeň ZŠ, SS, gymnáziá, ZUŠ, VŠ)

September – október 2020:
Tvorivé výtvarné dielne k výstave Odkazy súčasného umenia
Program pre školské skupiny (MŠ. ZŠ, SS, gymnáziá, ZUŠ, ŠZŠ, VŠ) / utorok – piatok
Program pre deti a mládež (6 -17 rokov) / utorok
Program pre dospelých / streda

Október 2020:
Zrkadlo súčasného umenia
Záverečná výstava výtvarných prác účastníkov edukačno-prezentačného programu spojená s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.