deti a mládež (6 — 17 rokov)
­► utorok

dospelí ­► streda

školy a organizované skupiny ­
► utorok - piatok

Vstupné
Deti, študenti: 1 EUR
Dospelí: 2 EUR

Maximálny počet
účastníkov: 10

Miesto: Farebná galéria
nádvorie Nitrianskej galérie

Na stiahnutie:

Tlačová správa


Mediálna odozva:

Tvorivé dielne...
[My Nitrianske noviny / PDF]
Tvorivé dielne...
[My Nitrianske noviny / Link]

Rozhovor k projektu [Rádio Regina]
Na prehratie súboru je potrebný prehrávač Media player
ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA
Súťaž Nitrianskej galérie k výstave Odkazy súčasného umenia.

Kategórie:
deti
mládež
dospelí


PRAVIDLÁ SÚTAŽE:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci návštevníci, ktorí si v galérii pozrú výstavu Odkazy súčasného umenia. Návštevníci, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, sú povinní:
► vyzdvihnúť súťažnú brožúru pre danú vekovú skupinu,
► uviesť svoje kontaktné údaje (1 strana brožúry),
► zodpovedať všetky otázky v súťažnej brožúre.

Pri vyplňovaní brožúry môžu súťažiaci využiť akékoľvek pomôcky, ktoré majú k dispozícii (tlačové správy, (dobrovoľné) rady galerijných pracovníkov, internet a pod.). Vyplnená brožúra sa odovzdá galerijným pracovníkom pri odchode z galérie. Z vyplnených brožúr sa za účasti riaditeľky Nitrianskej galérie vyžrebujú výhercovia, ktorí získajú hodnotné ceny.

Výsledky žrebovania sa oznámia 30. októbra 2020 na webovej stránke galérie. Pracovníci Nitrianskej galérie následne skontaktujú výhercov prostredníctvom kontaktných údajov. Galéria sa zaväzuje uchovať všetky osobné údaje súťažiacich v diskrétnosti.

        
Pohľady z výstavy:

                                          

Tvorivé výtvarné dielne k výstave Odkazy súčasného umenia — II. časť

Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA

Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

Tvorivé výtvarné dielne k výstave ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA
8. 9. – 16. 10. 2020 v Nitrianskej galérii

Séria textilných tvorivých dielní bude zameraná na výtvarné spracovanie textílií a alternatívnych materiálov klasickými textilnými technikami: vyšívanie, tkanie, ručné šitie a s presahmi do iných médií: maľba, grafika, objekt, experimentovanie a performancie.

Program pre školské a organizované skupiny (MŠ. ZŠ, SS, gymnáziá, ZUŠ, ŠZŠ, VŠ) / utorok – piatok

8. 9. – 16. 10. 2020 od 10:30 hod.
Tajomstvá textilu/ tvorivá dielňa k výstave Odkazy súčasného umenia, zameraná na formálnu vrstvu vystavených diel
Techniky: kombinovaná technika, experimentovanie s textilnými technikami a ich presahy do iných médií (kresba, maľba, grafika, …)
Materiál: textilný a alternatívny materiál

8. 9. – 16. 10. 2020 od 10:30 hod.
Odkazy v obrazoch/ tvorivá dielňa k výstave Odkazy súčasného umenia, zameraná na obsahovú vrstvu vystavených diel
Techniky: kresba, maľba
Materiál: rôzne druhy farieb, rôzne druhy papiera
Nepovinná aktivita: vyplnenie súťažnej brožúry (kategórie: deti, mládež)

Program pre deti a mládež (6 -17 rokov) / utorok

22. september 2020 o 14:00 – 16:00 hod.
Tajomstvá textilu/ tvorivá dielňa k výstave Odkazy súčasného umenia, zameraná na formálnu vrstvu vystavených diel
Techniky: kombinovaná technika, experimentovanie s textilnými technikami a ich presahy do iných médií (kresba, maľba, grafika, …)
Materiál: textilný a alternatívny materiál

6. október2020 o 14:00 – 16:00 hod.
Odkazy v obrazoch/ tvorivá dielňa k výstave Odkazy súčasného umenia, zameraná na obsahovú vrstvu vystavených diel
Techniky: kresba, maľba
Materiál: rôzne druhy farieb, rôzne druhy papiera
Nepovinná aktivita: vyplnenie súťažnej brožúry (kategórie: deti, mládež)

Program pre dospelých/ streda

9. september 2020 o 16:00 – 17:30 hod.
Vyšime si rozprávku/ tvorivá dielňa inšpirovaná dielom Maroša Rovňáka
Techniky: kombinovaná technika, textilná koláž, výšivka, tlač z výšky, tlač s plochy
Materiál: textilný a alternatívny materiál

16. september 2020 o 16:00 – 17:30 hod.
Mäkké vrstvy/ tvorivá dielňa zameraná na tvorbu Emőke Vargovej
Techniky: kombinovaná technika, experimentovanie, koláž, ručné šitie, zažehľovanie, …
Materiál: textilný materiál: farebné bavlnené plátna, lepiace plátna, podšívky, farebné nite, farebné bavlnky a alternatívny materiál: izolačná fólia, fólia, bublinková fólia, molitan a iné transparentné materiály

23. september 2020 o 16:00 – 17:30 hod.
Tajomstvá textilu/ tvorivá dielňa k výstave Odkazy súčasného umenia, zameraná na formálnu vrstvu vystavených diel
Techniky: kombinovaná technika, experimentovanie s textilnými technikami a ich presahy do iných médií (kresba, maľba, grafika, …)
Materiál: textilný a alternatívny materiál

30. september 2020 o 16:00 – 17:30 hod.
O čom sa klebetí/ tvorivá dielňa zameraná na performancie inšpirované tvorbou Vlasty Žákovej
Techniky: inscenovaná fotografia, hranie rolí, tvorba dialógov, tvorba scenára, performancie
Materiál: rôzne druhy látok, špendlíky, zatváracie špendlíky, štipce, káva, šálky a podšálky, …
Didaktická pomôcka: makety

7. október 2020 o 16:00 – 17:30 hod.
Odkazy v obrazoch/ tvorivá dielňa k výstave Odkazy súčasného umenia, zameraná na obsahovú vrstvu vystavených diel
Techniky: kresba, maľba
Materiál: rôzne druhy farieb, rôzne druhy papiera
Nepovinná aktivita: vyplnenie súťažnej brožúry (kategória: dospelí)

Zmena programu vyhradená.

Vstupné:
Deti, študenti: 1 EUR
Dospelí: 2 EUR
Počet účastníkov v skupine: 3 – 10
Lektor: Elena Tarábková
Miesto: Farebná galéria, nádvorie Nitrianskej galérie
Rezervácie: pedagog@nitrianskagaleria.sk

Pokyny pre účastníkov tvorivých dielní Nitrianskej galérie
– Do galérie vstupujete len s ochranným rúškom alebo inak zahalenými ústami a nosom (napr. rúško, respirátor, šatka a pod.).
– Pred vstupom použite pripravenú dezinfekciu.
– Vo výstavných sieňach dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi sebou 2 metre.
– Za pracovným stolom môže sedieť 1 osoba alebo 2 osoby v spoločnej domácnosti

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Pripravujeme:

Workshopy k výstave ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA
v Nitrianskej galérii

13. a 16. október 2020 o 14:00 hod. zrušené
PrieSTORY/ Workshopy so sochárkou Mirou Podmanickou zamerané na tvorbu textilného mini-objektu
Prejdite sa v mysli po svojom byte/dome. Čo si z neho pamätáte? Viete si predstaviť usporiadanie miestností, usporiadanie nábytku vnútri miestností? A kde sú okná a dvere? Aký je váš vysnívaný byt/priestor/izba alebo aj ateliér? Čo tam nesmie chýbať?
Skúsime si vymodelovať – vystrihnúť, vytvarovať, zošiť, zošpendliť zaujímavý priestor/objekt.
Zmena programu vyhradená.
Vstup voľný
Miesto: Farebná galéria, nádvorie Nitrianskej galérie

Záverečná výstava k edukačno-prezentačného projektu
ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA v Nitrianskej galérii

24. 10. — 25. 11. 2020
Zrkadlo súčasného umenia
Záverečná výstava výtvarných prác účastníkov edukačno-prezentačného programu spojená s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.
27. 10. 2020 od 10:30 hod. / odovzdávanie cien
28. 10. 2020 od 10:30 hod./ odovzdávanie cien
29. 10. 2020 od 10:30 hod. / odovzdávanie cien
(ceny sa budú odovzdávať oceneným deťom a školám jednotlivo, podľa dopredu dohodnutého termínu)
Koncept výstavy: Elena Tarábková
Zmena programu vyhradená.
Vstup voľný
Miesto: Farebná galéria Nitrianskej galérie

Vyhodnotenie súťaže k edukačno-prezentačného projektu ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA v Nitrianskej galérii
Výsledky žrebovania sa oznámia 30. októbra 2020 na webovej stránke galérie. Pracovníci Nitrianskej galérie následne skontaktujú výhercov prostredníctvom kontaktných údajov.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.